Zápis do 1. ročníku

Zápis

VÝSLEDKY ZÁPISU 

Rodiče přijatých žáků prosím o potvrzení nástupu dítěte do ZŠŠtěrboholy na adrese kollmannova@zssterboholy.cz v co nejbližším možném termínu. Děkuji za pochopení.


termín: 1. 4. 2019

čas: 14.00h - 17.00h

místo: učebna III.B 


Dle zákona 561/2004Sb., §36, odst. 3 zapisujeme děti narozené od 01. 09. 2012 

do 31. 08. 2013. K zápisu se dostaví i děti, které měly odklad školní docházky a u zápisu v naší škole byly v loňském roce. 


K zápisu potřebujete:

- Občanský průkaz zákonného zástupce (cizinci pas a povolení k pobytu)

- Rodný list dítěte

- Žádost o přijetí do 1. ročníku

- Zápisní list


Rodiče, kteří budou žádat o odklad školní docházky, při zápisu doloží:

- Žádost o odklad školní docházky

- Doporučení školského poradenského zařízení 

- Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa 


Kritéria pro přijetí a postup přijímání k základnímu vzdělávání


Projekt Škola nanečisto


Den otevřených dveří:

Dveře do ZŠ Štěrboholy Vám budou otevřeny kdykoli po objednání (telefonicky či emailem).

tel.: 272 655 335

email: kollmannova@zssterboholy.cz