Zápis do 1. ročníku

Zápis

Výsledky zápisu - školní rok 2021/2022

Rodiče přijatých žáků prosím o potvrzení nástupu dítěte do ZŠ Štěrboholy e-mailem na adresu kollmannova@zssterboholy.cz v co nejbližším možném termínu.

Děkuji za pochopení.

Školní rok 2021/2022

Zápis do 1. ročníku ZŠ Štěrboholy pro školní rok 2021/2022 se s ohledem na aktuální vývoj pandemie uskuteční bez přítomnosti zákonných zástupců a dětí ve škole.

Dle zákona 561/2004Sb., §36, odst. 3 zapisujeme děti narozené od 01. 09. 2014 do 31. 08. 2015 a děti po odkladu školní docházky.

Doba zápisu: 1. 4. - 23. 4. 2021

K zápisu je třeba dvou kroků:

Krok č. 1:

REGISTRACE v aplikaci Škola OnLine:

Postup pro zadání elektronické přihlášky:

  1. Po přihlášení do aplikace Škola OnLine je Přihláška k zápisu umístěna v záložce „Výuka“ (na obrazovce vlevo nahoře).
  2. Zákonný zástupce vyplní osobní údaje dítěte a své. V případě více zapisovaných dětí použijte záložku Dítě č. 1, Dítě č. 2, Dítě č. 3.
  3. Při vyplňování trvalého pobytu dítěte je nutné nejprve vyplnit ulici – kliknout na nabídnutý název. Aplikace pak sama nabídne číslo popisné a orientační a vyplní automaticky ostatní položky adresy.
  4. Přihlášku potvrďte kliknutím na „Odeslat“.
  5. Po ukončení registrace obdrží zákonný zástupce na svou mailovou adresu potvrzení registrace spolu s informacemi k zápisu.

Aplikace bude přístupná od úterý 9. 3. 2021 od 14.00 hodin a uzavřena bude v pátek 16. 4. 2021 ve 23.55 hodin.

Krok č. 2

DORUČENÍ POTŘEBNÉ DOKUMENTACE:

Zákonný zástupce, který žádá o přijetí, doručí škole do 23. 4. 2021:

Zákonný zástupce, který žádá o odklad školní docházky, doručí škole do 23. 4. 2021:

Způsob doručování žádostí

Po obdržení žádostí zašle škola (e-mailem nebo do datové schránky) zákonnému zástupci potvrzení o přijetí s vyjádřením, zda jsou dokumenty úplné, nebo s případnou výzvou k doplnění.

Kritéria

Kritéria pro přijetí a postup přijímání k základnímu vzdělávání

Nahlížení do spisu

Dle správního řádu mají zákonní zástupci možnost nahlédnout do spisu svého dítěte před vydáním rozhodnutí. Nahlédnout do spisu bude možno po předchozí telefonické domluvě v pondělí 26. 4. 2021 od 9.00 do 16.00 hodin v kanceláři účetní.

Výsledky zápisu

Registrační čísla žáků přijatých k základnímu vzdělávání v ZŠ Štěrboholy pro školní rok 2021/2022

Den otevřených dveří

Dveře do ZŠ Štěrboholy Vám budou otevřeny kdykoli po objednání (telefonicky či e-mailem).

tel.: 272 655 335
email: kollmannova@zssterboholy.cz

Škola nanečisto

Projekt, který usnadňuje dětem vstup do první třídy, nenásilnou formou je seznamuje se školním prostředím a některými činnostmi se školou spojenými.