Zápis

ZÁPIS

Školní rok 2024/2025

Dle zákona 561/2004Sb., §36, odst. 3 zapisujeme děti narozené od 01. 09. 2017 do 31. 08. 2018 a děti po odkladu školní docházky.

K zápisu je třeba dvou kroků:

Krok č. 1 - REGISTRACE

Registrace v aplikaci Škola OnLine.

Postup pro zadání elektronické přihlášky:

Aplikace bude přístupná od pondělí 11. 3. od 12.00 hodin a uzavřena bude ve pátek 5. 4. ve 12.00 hodin.

Krok č. 2 - ZÁPIS

Termín: 8. 4. 2024

Čas: 14.00 - 17.00 hod. (čas je orientační, může být posunut s ohledem na množství registrovaných)

Zákonný zástupce se dostaví se svým dítětem k zápisu dne 8. 4. 2024 – v čase dle registrace.

Vezme si s sebou:

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Zákonný zástupce, který žádá o odklad školní docházky, doručí škole nejpozději v den zápisu:

Způsob doručení dokumentace k odkladu školní docházky:

Po obdržení Žádostí o odklad školní docházky zašle škola (e-mailem nebo do datové schránky) zákonnému zástupci potvrzení o přijetí s vyjádřením, zda jsou dokumenty úplné, nebo s případnou výzvou k doplnění.

Kritéria

Kritéria a postup přijímání žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Nahlížení do spisu

Podle § 36 odst. 3 správního řádu mají zákonní zástupci možnost nahlédnout do spisu svého dítěte a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možno po předchozí telefonické domluvě v pondělí 22. 4. od 8.00 do 10.00 h a od 15.00 do 17.00 hodin v kanceláři účetní.

Výsledky zápisu

Registrační čísla žáků přijatých k základnímu vzdělávání v ZŠ Štěrboholy pro školní rok 2024/2025.

Rodiče přijatých žáků prosím o potvrzení nástupu dítěte do ZŠ Štěrboholy a potvrzení účasti ve Škole nanečisto e-mailem na adrese kollmannova@zssterboholy.cz v co nejbližším možném termínu. Děkujeme za pochopení.

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří se uskuteční v pondělí 11. 3. od 16.00 do 17.00. K prohlídce školy je nutné se předem zaregistrovat.

Škola nanečisto

Projekt, který usnadňuje dětem vstup do první třídy, nenásilnou formou je seznamuje se školním prostředím a některými činnostmi se školou spojenými.

ZÁPIS DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

Školní rok 2024/2025

Ve školním roce 2024/2025 plánuje Základní škola Štěrboholy otevřít přípravnou třídu v případě, že se v ní bude vzdělávat alespoň 10 dětí. Svůj zájem o umístění dítěte v přípravné třídě ZŠ Štěrboholy uveďte zde.

Termín

Zápis se uskuteční v pondělí 6. 5., kdy zájemci doručí škole potřebnou dokumentaci.

Potřebná dokumentace

Způsob doručení dokumentace:

Kritéria pro přijetí do přípravné třídy:

Charakteristika, priority a cíle

Charakteristiku přípravné třídy ZŠ Štěrboholy, naše priority a cíle naleznete zde

Výsledky zápisu

Výsledky zápisu do přípravné třídy ZŠ Štěrboholy pro školní rok 2024/2025.