Zápis

Zápis do přípravné třídy

Školní rok 2023/2024

Základní škola Štěrboholy plánuje otevřít přípravnou třídu i ve školním roce 2023/2024.

Termín

Zápis se uskuteční v týdnu od 9. 5. do 11. 5. 2023, kdy zájemci doručí škole Žádost o přijetí.

Způsob doručování žádostí

Potřebná dokumentace

Kritéria pro přijetí do přípravné třídy:

Charakteristika, priority a cíle

Charakteristiku přípravné třídy ZŠ Štěrboholy, naše priority a cíle naleznete zde.

Nahlížení do spisu

Dle správního řádu mají zákonní zástupci možnost nahlédnout do spisu svého dítěte a vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí dle § 36 odst. 3 správního řádu. Nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí bude možno po předchozí telefonické domluvě ve středu 24.5. 2023 od 9.00 do 16.00 hodin v kanceláři účetní.

Zápis do 1. ročníku

Školní rok 2023/2024

Dle zákona 561/2004Sb., §36, odst. 3 zapisujeme děti narozené od 01. 09. 2016 do 31. 08. 2017 a děti po odkladu školní docházky.

K zápisu je třeba dvou kroků:

Krok č. 1 - REGISTRACE

Registrace v aplikaci Škola OnLine.

Postup pro zadání elektronické přihlášky:

Aplikace bude přístupná od pondělí 13. 3. 2023 od 12.00 hodin a uzavřena bude ve čtvrtek 6. 4. 2023 ve 12.00 hodin.

Krok č. 2 - ZÁPIS

Termín: 12. 4. 2023

Čas: 13.45 - 17.00 hod.

Zákonný zástupce se dostaví se svým dítětem k zápisu ve středu 12. 4. 2023 – v čase dle registrace.

Vezme si s sebou:

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Zákonný zástupce, který žádá o odklad školní docházky, doručí škole nejpozději v den zápisu:

Způsob doručení dokumentace k odkladu školní docházky:

Po obdržení Žádostí o odklad školní docházky zašle škola (e-mailem nebo do datové schránky) zákonnému zástupci potvrzení o přijetí s vyjádřením, zda jsou dokumenty úplné, nebo s případnou výzvou k doplnění.

Kritéria

Kritéria a postup přijímání žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024

Nahlížení do spisu

Dle správního řádu mají zákonní zástupci možnost nahlédnout do spisu svého dítěte a vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí dle § 36 odst. 3 správního řádu. Nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí bude možno po předchozí telefonické domluvě v pondělí 24. 4. 2023 od 9.00 do 16.00 hodin v kanceláři účetní.

Výsledky zápisu

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří se uskuteční v pondělí 27. 2. od 16.00 do 17.00 hodin. K prohlídce školy je nutné se předem zaregistrovat.

Škola nanečisto

Projekt, který usnadňuje dětem vstup do první třídy, nenásilnou formou je seznamuje se školním prostředím a některými činnostmi se školou spojenými.