Aktuality

Ukaž a vyprávěj

Ve středu 20. 11. nás čeká další Ukaž a vyprávěj. Svá témata budou tentokrát prezentovat žáci IV.A.

Focení jednotlivců

V úterý 12. 11. od 10.00h - FOTOGRAF VE ŠKOLE (focení jednotlivců)

Dopravní výchova V.A

V pátek 15. 11. se žáci 5. ročníku zúčastní výuky DOPRAVNÍ VÝCHOVY v budově ZŠ Veronské náměstí.

 • Čas: 8:30 – 10:10 - sraz ve třídě v 7:45
 • S sebou: vlastní cyklistická helma, sportovní obuv s uzavřenou patou a špičkou, přezůvky, pití, svačina, pomůcky dle pokynů tř. učitelky
Dopravní výchova IV.A, IV.B

Ve čtvrtek 14. 11. se žáci 4. ročníku zúčastní výuky DOPRAVNÍ VÝCHOVY v budově ZŠ Veronské náměstí.

 • IV.B: 8:30 – 10:10 - sraz ve třídě v 7:20
 • IV.A: 10:30 – 12:10

S sebou: vlastní cyklistická helma, sportovní obuv s uzavřenou patou a špičkou, přezůvky, pití, svačina, pomůcky dle pokynů tř. učitelky

Toulcův dvůr - II.A

Ve čtvrtek 7. 11. se žáci II.A zúčastní environmentálního programu v Toulcově dvoře BUDE ZIMA, BUDE MRÁZ.

 • Sraz před šatnami nejpozději v 7.45h
 • S sebou: pláštěnku (dle počasí), kapesníky, teplé oblečení a obuv (prosím, počítejte s tím, že se děti mohou ušpinit), svačinku + pití
 • Předpokládaný návrat v průběhu 5. vyučovací hodiny
Stanovisko ke stávce

Základní škola a Mateřská škola, Praha 10 - Štěrboholy se ke stávce Českomoravských odborových svazů pracovníků ve školství nepřipojí. Výuka i provoz školní družiny bude probíhat bez omezení.

Sběrová soutěž - ŠD

Ve dnech 4.11. - 12.11. proběhne podzimní sběrová soutěž školní družiny. Zvážené balíčky starého papíru můžete odkládat do kontejneru, který bude přistaven u školního hřiště. Odevzdané kilogramy hlaste pí vychovatelkám.

Konzultační hodiny

V pondělí 4. 11. od 14.00 do 16.00h proběhnou KONZULTAČNÍ HODINY, na které je třeba se předem objednat u jednotlivých učitelů. Pro vstup do budovy zvoňte na pana školníka.

Velká rodinná rada

V pondělí 4. 11. v 10.00 se žáci 5. ročníku zúčastní interaktivního programu VELKÁ RODINNÁ RADA, který je zaměřen na finanční gramotnost a vzdělávací oblast Člověk a jeho svět.

Matematický proud

I když to na medaili tentokrát nestačilo, přesto děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Den stromů v ZŠ Štěrboholy

Ve čtvrtek 24. 10. se všichni žáci na chvíli přemístili ze svých tříd ven a společnými silami zasadili před budovou školy svůj vlastní strom. Zároveň každá třída připravila poselství, které bude ve skleněné lahvi v zemi ukryté pro příští generace. Stromeček je prozatím jen o něco větší než naši prvňáčci, ale my už se těšíme, až budeme sledovat, jak roste společně s dětmi. Za stromeček moc děkujeme Zahradnictví u Krtka.

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

PODZIMNÍ PRÁZDNINY - 29.10. a 30.10. (28.10. - státní svátek)

Volné místo - zástup

Přijmeme ihned na zástup uklízečku do základní školy – zkrácený úvazek, pracovní doba dle dohody v dopoledních, odpoledních či večerních hodinách.

Kontakt: Kateřina Ševítová, tel. 272700409, e-mail: sevitova@zssterboholy.cz

Podzimní Centra

I v letošním školním roce se naši žáci mohou těšit na oblíbená Centra. Ta PODZIMNÍ se uskuteční již v pátek 25. 10. - 3. a 4. vyučovací hodinu. Vyučování všech ročníků bude ukončeno v 11,40 hodin. Tak nezapomeňte na pomůcky a pozor na změnu v rozpisu obědů.

Matematický proud

Ve čtvrtek 24. 10. se vybraní žáci ZŠ Štěrboholy zúčastní matematické soutěže Matematický proud na Gymnáziu Christiana Dopplera.

 • Sraz: v 7:30 v budově školy u šaten
 • S sebou: batoh, svačinu, pití, penál, blok, čip na oběd
 • Předpokládaný návrat: do 13:00
ÚHRADA PŘÍSPĚVKU NA AKCE ŠKOLY

Připomínáme se s úhradou příspěvku na akce školy. Výše příspěvku 500 Kč. Bankovní spojení: 291949389/0800 var. symbol 2019. Žák, jehož rodiče příspěvek neuhradí, se nebude moci účastnit žádného ze vzdělávacích, kulturních a environmentálních programů.

Doplnění fotogalerie

Galerie Učení je zábava a Plavání II.A, II.B byly doplněny o další fotografie.

Ukaž a vyprávěj

Ve středu 16. 10. v 8.00h zahájí žáci V.A letošní ročník projektu UKAŽ A VYPRÁVĚJ. Všichni rodiče, příbuzní a známí jsou co nejsrdečněji zváni.

Konzultační hodiny

V pondělí 7. 10. od 14.00 do 16.00h proběhnou letošní první KONZULTAČNÍ HODINY, na které je třeba se předem objednat u jednotlivých učitelů. Pro vstup do budovy zvoňte na pana školníka.

Upozornění - úhrada stravného

Připomínáme, že stravné se platí zálohově každý měsíc vždy nejpozději do 25. dne předchozího měsíce. K 1. 10. je tudíž třeba mít zaplacené již dvě zálohy za oběd. Rodiče, kteří ještě neposlali platbu na říjen, prosíme o promptní úhradu. Stravovací čipy nedovolí dětem odebrat oběd, pokud nemají zaplaceno. Více informací o provozu a platbách najdete zde.

TOULCŮV DVŮR - IV.B

V pátek 4. 10. se žáci IV.B zúčastní environmentálního programu v Toulcově dvoře Cesta kolem světa.

 • Sraz: do 7.45 h třída ZŠ
 • S sebou: batoh, svačina, pití, penál + blok
 • Předpokládaný návrat: do 13.00 h
Hoď si svůj koš - vyhlášení výsledků

Ve středu 2. 10. ve 14.15h proběhne v rámci školní družiny slavnostní vyhlášení výsledků rodinné soutěže HOĎ SI SVŮJ KOŠ.

Kroužky

Od úterý 2. 10. se rozbíhají kroužky. Čtvrteční kroužek šachů nabízí první dvě lekce jako ukázkové, mohou ho tudíž navštívit i nepřihlášení žáci. Více zde

Finanční příspěvek na akce školy

Ve školním roce 2019/2020 byla výše příspěvku pro žáka základní školy stanovena na 500 Kč. Tato částka je určena na úhradu vzdělávacích, kulturních a environmentálních programů a sportovních akcí, kterých se žáci účastní v průběhu školního roku v rámci výuky. V případě nedočerpání vybraných prostředků, bude zůstatek použit na nákup výtvarných potřeb (např. kreslící karton, temperové barvy, ...). Částku 500 Kč prosíme uhradit na účet školy č. 291949389/0800 s variabilním symbolem 2019, do textu uveďte jméno a příjmení žáka. Děkujeme.

Toulcův dvůr - IV.A

Ve středu 2. 10. se žáci IV.A zúčastní environmentálního programu v Toulcově dvoře Cesta kolem světa.

 • Sraz: do 7.45 h třída ZŠ
 • S sebou: batoh, svačina, pití, penál + blok
 • Předpokládaný návrat: do 13.00 h
Informace pro rodiče

Vážení rodiče, připomínáme, že škola má dva běžné účty:

 • účet č. 291949389/0800 – účet pro úhradu úplat za předškolní a zájmové vzdělávání, příspěvku na akce školy, výletů, učebních pomůcek, záloh na dopravu na plavání …
 • účet č. 19-291949389/0800 – účet výhradně pro úhradu záloh stravného

Zkontrolujte si prosím, zda své platby hradíte na správné účty pod správnými variabilními symboly. Děkujeme za pochopení.

Hoď si svůj koš

Zatoulala se nám informace o tradiční podzimní akci školní družiny Hoď si svůj koš. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

Obědy na čip

Od středy 18. 9. již budou dětem vydávány obědy na čip. Tak nezapomeňte, že do jídelny se od středy již nevstupuje pouze s umytýma rukama, ale i s čipem 😃.

Třídní schůzky

V pondělí 23. 9. v 16.30 hodin se uskuteční informativní třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků.

Houstone, máme problém

Ve čtvrtek 19. 9. se žáci 4. ročníku zúčastní interaktivního programu HOUSTONE, MÁME PROBLÉM, který je zaměřen na matematiku a vzdělávací oblast Člověk a jeho svět

 • IV.B od 8.00 do 10.00 h
 • IV.A od 10.00 do 12.00 h
Rozpis obědů - 1. pololetí

Od pondělí 16. záři budou žáci obědvat dle rozpisu obědů na 1.pololetí. Časy obědů jsou orientační, mohou být dle situace posunuty oběma směry. Děkujeme za pochopení.

Informace pro rodiče - čipy

Dnes děti obdržely čipy + přístupové údaje k odhlašování obědů na www.jidelna.cz. Přístupové údaje mají děti vlepeny v žákovských knížkách, heslo doporučujeme změnit. Od dnešního dne již odhlašujte obědy elektronicky přes www.jidelna.cz. O termínu zprovoznění čipů k vydávání obědů budou děti informovány.

Rozpis obědů - 2.školní týden

Školní jídelna, jakožto i celá naše nová škola, je stále v záběhu. A tak zkoušíme, zda všechny rozpisy byly správně nastaveny a není třeba ještě upravit časy či skupiny. Děkujeme všem za pochopení a trpělivost. Rozpis obědů - 2. školní týden

Nabídka kroužků pro školní rok 2019/2020
Srdíčkové dny ve školní družině

V rámci školní družiny se již tradičně připojujeme k projektu Srdíčkové dny organizace Život dětem o.p.s. Podzimní Srdíčkové dny v ZŠ Štěrboholy startují již v pondělí 9. 9.

Rozvrhy hodin

Od čtvrtka 5. 9. se všechny třídy učí již dle platného rozvrhu hodin https://www.zssterboholy.cz/zs/rozvrhy .

Bezbariérový přístup do ZŠ

Nová budova základní školy je bezbariérová. Pro invalidy je k dispozici výtah (pouze v doprovodu zaměstnance školy) - vstup bočním vchodem, u branky č. 1 (při čelním pohledu na budovu školy VLEVO) nutno zvonit na p. školníka. Pro rodiče s kočárky - vstup brankou č. 2 (při čelním pohledu na budovu školy VPRAVO), bočním schodištěm vybaveným ližinami se dostanete k hlavnímu vchodu.

Otevření ZŠ Štěrboholy v PrahaTV

Dvě minuty slávy ZŠ Štěrboholy můžete zhlédnout od osmé minuty a patnácté sekundy na https://prahatv.eu/porady/zpravy-z-prahy/zpravy-z-prahy-03-09-2019-18-00

Organizace školní družiny a školní jídelny v prvním školním týdnu

Školní družina: Provoz ranní školní družiny bude standardně od 7.00 do 7.40 hodin. Odpolední družina začíná ihned po skončení vyučování a končí v 17.30 hodin. Školní družinu mohou navštěvovat pouze přihlášení žáci, kteří odevzdali Zápisový lístek pro školní rok 2019/2020. Školní jídelna: Obědy budou vydávány od 11.00h dle rozpisu obědů.

Organizace třetího školního dne: středa 4.9.

Vyučování I.A: tři vyučovací hodiny, tzn. do 10.45h, 2. – 5. ročník: čtyři vyučovací hodiny, tzn. do 11.40h Rozvrh hodin je pro tento den upraven dle potřeb třídních učitelů, žáci zůstávají v kmenových třídách. Žáci si s sebou přinesou pomůcky dle pokynů třídních učitelek.

Organizace druhého šklního dne: úterý 3. 9

Vyučování I.A: dvě vyučovací hodiny, tzn. do 9.40h, 2. – 5. ročník: čtyři vyučovací hodiny, tzn. do 11.40h. Žáci si s sebou přinesou pomůcky dle pokynů třídních učitelek (obdrželi v pondělí 2. 9.).

Přivítání prvňáčků - mokrá varianta

Vzhledem k počasí neproběhne slavnostní přivítání prvňáčků na školním hřišti. Prvňáčky si i s jejich doprovodem vyzvedne paní učitelka v 8.15 h před hlavním vchodem a odvede si je do třídy.

Rozpis obědů

V prvním školním týdnu budou obědy vydávány již od 11.00 hodin (pondělí - středa). Od čtvrtka budou obědy vydávány od 11.40 hodin. Rozpis obědů na první školní týden zde

Vyzvedávání žáků ze školní družiny: první školní den

Z organizačních důvodů (Den otevřených dveří) nebude možné první školní den v pondělí 2. 9. vyzvedávat žáky ze školní družiny u hlavního vchodu. Pro děti si v tento den přijďte zahradou a vyzvednete si je zezadu u tříd ŠD (bude označeno). Děkujeme za pochopení.

Systém vstupu do budovy a vyzvedávání žáků

Systém, jak vstupovat do budovy školy a vyzvedávat žáky ze školní družiny (neplatí pro první školní den 2. 9.), naleznete na aktualizované stránce školní družiny.

Den otevřených dveří

Slavnostní otevření nové budovy spojené s prohlídkou zrekonstruovaných prostor základní školy se uskuteční v pondělí 2. 9. v 15.00 hodin.

Organizace prvního školního dne: školní jídelna, školní družina

Školní jídelna: zájemci o oběd nahlásí tuto skutečnost třídní učitelce (rodiče prvňáčků pí vychovatelce). Obědy budou vydávány od 11,00 hodin.

Školní družina: provoz ranní školní družiny bude od 7,00 do 7,40 hodin. Odpolední družina začíná ihned po skončení 1. vyučovací hodiny, tzn. v 8,45 a končí v 17,30 hodin. Do družiny přecházejí pouze přijatí žáci, kteří odevzdali řádně vyplněný zápisový lístek.

Organizace prvního školního dne: 2.-5.ročník

Jedna vyučovací hodina (8.00 – 8.45h)

Žáci, kteří byli přijati do školní družiny (aktualita ze dne 27. 8.), odevzdají třídní učitelce:

Nedružinoví žáci odchází sami v 8.45 hodin

Organizace prvního školního dne: 1.ročník

Školní rok 2019/2020 bude zahájen v pondělí 2. 9. 2019.

Naši prvňáčci se i se svými rodiči shromáždí v 8.15 h na školním hřišti, kde už na ně bude čekat paní učitelka, která je za přítomnosti paní ředitelky a zástupců MČ Praha - Štěrboholy slavnostně přivítá. Poté si paní učitelka odvede novopečené školáky do tříd a rodičům je předá cca v 9.15 h. Rodičům prvňáčků zkrátí chvíle čekání paní vychovatelka, která je mezitím poinformuje o chodu školní družiny a převezme od nich vyplněné formuláře: Moc prosíme rodiče - stáhněte si, vyplňte a přineste s sebou:

Prvňáčci si s sebou přinesou aktovky, které se jim ještě ten den zaplní spoustou školních potřeb.

Mokrá varianta (pro případ, že by se na nás sluníčko nesmálo)

V případě deště si prvňáčky i s jejich doprovodem vyzvedne paní učitelka v 8.15 h před hlavním vchodem a odvede si je do třídy.

Informace ke školní družině

Do školní družiny byli přijati všichni žáci 1. - 4. ročníku, kteří podali písemnou žádost. Potvrzení nástupu do ŠD bude stvrzeno odevzdáním řádně vyplněného zápisového lístku dne 2. 9.

Více informací ke školní družině zde

Informace ke školní jídelně

Od 2. září 2019 bude opět v provozu naše školní kuchyně v nových moderně vybavených prostorách. Stravné za září je nutno uhradit již v srpnu, nejpozději však do 4. září. Více informací zde

VÍTEJTE NA NAŠICH NOVÝCH STRÁNKÁCH

Vítejte na našich nových stránkách. Věřím, že vzhled a fungování stránek pro Vás bude příjemnou změnou a z obsahu zde najdete vše, pro co jste na naše stránky vstoupili. Eva Kollmannová, ředitelka ZŠ a MŠ