Aktuality

Houstone, máme problém

Ve čtvrtek 19. 9. se žáci 4. ročníku zúčastní interaktivního programu HOUSTONE, MÁME PROBLÉM, který je zaměřen na matematiku a vzdělávací oblast člověk a jeho svět

  • IV.B od 8.00 do 10.00 h
  • IV.A od 10.00 do 12.00 h
Rozpis obědů - 1. pololetí

Od pondělí 16. záři budou žáci obědvat dle rozpisu obědů na 1.pololetí. Časy obědů jsou orientační, mohou být dle situace posunuty oběma směry. Děkujeme za pochopení.

Informace pro rodiče - čipy

Dnes děti obdržely čipy + přístupové údaje k odhlašování obědů na www.jidelna.cz. Přístupové údaje mají děti vlepeny v žákovských knížkách, heslo doporučujeme změnit. Od dnešního dne již odhlašujte obědy elektronicky přes www.jidelna.cz. O termínu zprovoznění čipů k vydávání obědů budou děti informovány.

Rozpis obědů - 2.školní týden

Školní jídelna, jakožto i celá naše nová škola, je stále v záběhu. A tak zkoušíme, zda všechny rozpisy byly správně nastaveny a není třeba ještě upravit časy či skupiny. Děkujeme všem za pochopení a trpělivost. Rozpis obědů - 2. školní týden

Nabídka kroužků pro školní rok 2019/2020
Srdíčkové dny ve školní družině

V rámci školní družiny se již tradičně připojujeme k projektu Srdíčkové dny organizace Život dětem o.p.s. Podzimní Srdíčkové dny v ZŠ Štěrboholy startují již v pondělí 9. 9.

Rozvrhy hodin

Od čtvrtka 5. 9. se všechny třídy učí již dle platného rozvrhu hodin https://www.zssterboholy.cz/zs/rozvrhy .

Bezbariérový přístup do ZŠ

Nová budova základní školy je bezbariérová. Pro invalidy je k dispozici výtah (pouze v doprovodu zaměstnance školy) - vstup bočním vchodem, u branky č. 1 (při čelním pohledu na budovu školy VLEVO) nutno zvonit na p. školníka. Pro rodiče s kočárky - vstup brankou č. 2 (při čelním pohledu na budovu školy VPRAVO), bočním schodištěm vybaveným ližinami se dostanete k hlavnímu vchodu.

Otevření ZŠ Štěrboholy v PrahaTV

Dvě minuty slávy ZŠ Štěrboholy můžete zhlédnout od osmé minuty a patnácté sekundy na https://prahatv.eu/porady/zpravy-z-prahy/zpravy-z-prahy-03-09-2019-18-00

Organizace školní družiny a školní jídelny v prvním školním týdnu

Školní družina: Provoz ranní školní družiny bude standardně od 7.00 do 7.40 hodin. Odpolední družina začíná ihned po skončení vyučování a končí v 17.30 hodin. Školní družinu mohou navštěvovat pouze přihlášení žáci, kteří odevzdali Zápisový lístek pro školní rok 2019/2020. Školní jídelna: Obědy budou vydávány od 11.00h dle rozpisu obědů.

Organizace třetího školního dne: středa 4.9.

Vyučování I.A: tři vyučovací hodiny, tzn. do 10.45h, 2. – 5. ročník: čtyři vyučovací hodiny, tzn. do 11.40h Rozvrh hodin je pro tento den upraven dle potřeb třídních učitelů, žáci zůstávají v kmenových třídách. Žáci si s sebou přinesou pomůcky dle pokynů třídních učitelek.

Organizace druhého šklního dne: úterý 3. 9

Vyučování I.A: dvě vyučovací hodiny, tzn. do 9.40h, 2. – 5. ročník: čtyři vyučovací hodiny, tzn. do 11.40h. Žáci si s sebou přinesou pomůcky dle pokynů třídních učitelek (obdrželi v pondělí 2. 9.).

Přivítání prvňáčků - mokrá varianta

Vzhledem k počasí neproběhne slavnostní přivítání prvňáčků na školním hřišti. Prvňáčky si i s jejich doprovodem vyzvedne paní učitelka v 8.15 h před hlavním vchodem a odvede si je do třídy.

Rozpis obědů

V prvním školním týdnu budou obědy vydávány již od 11.00 hodin (pondělí - středa). Od čtvrtka budou obědy vydávány od 11.40 hodin. Rozpis obědů na první školní týden zde

Vyzvedávání žáků ze školní družiny: první školní den

Z organizačních důvodů (Den otevřených dveří) nebude možné první školní den v pondělí 2. 9. vyzvedávat žáky ze školní družiny u hlavního vchodu. Pro děti si v tento den přijďte zahradou a vyzvednete si je zezadu u tříd ŠD (bude označeno). Děkujeme za pochopení.

Systém vstupu do budovy a vyzvedávání žáků

Systém, jak vstupovat do budovy školy a vyzvedávat žáky ze školní družiny (neplatí pro první školní den 2. 9.), naleznete na aktualizované stránce školní družiny.

Den otevřených dveří

Slavnostní otevření nové budovy spojené s prohlídkou zrekonstruovaných prostor základní školy se uskuteční v pondělí 2. 9. v 15.00 hodin.

Organizace prvního školního dne: školní jídelna, školní družina

Školní jídelna: zájemci o oběd nahlásí tuto skutečnost třídní učitelce (rodiče prvňáčků pí vychovatelce). Obědy budou vydávány od 11,00 hodin.

Školní družina: provoz ranní školní družiny bude od 7,00 do 7,40 hodin. Odpolední družina začíná ihned po skončení 1. vyučovací hodiny, tzn. v 8,45 a končí v 17,30 hodin. Do družiny přecházejí pouze přijatí žáci, kteří odevzdali řádně vyplněný zápisový lístek.

Organizace prvního školního dne: 2.-5.ročník

Jedna vyučovací hodina (8.00 – 8.45h)

Žáci, kteří byli přijati do školní družiny (aktualita ze dne 27. 8.), odevzdají třídní učitelce:

Nedružinoví žáci odchází sami v 8.45 hodin

Organizace prvního školního dne: 1.ročník

Školní rok 2019/2020 bude zahájen v pondělí 2. 9. 2019.

Naši prvňáčci se i se svými rodiči shromáždí v 8.15 h na školním hřišti, kde už na ně bude čekat paní učitelka, která je za přítomnosti paní ředitelky a zástupců MČ Praha - Štěrboholy slavnostně přivítá. Poté si paní učitelka odvede novopečené školáky do tříd a rodičům je předá cca v 9.15 h. Rodičům prvňáčků zkrátí chvíle čekání paní vychovatelka, která je mezitím poinformuje o chodu školní družiny a převezme od nich vyplněné formuláře: Moc prosíme rodiče - stáhněte si, vyplňte a přineste s sebou:

Prvňáčci si s sebou přinesou aktovky, které se jim ještě ten den zaplní spoustou školních potřeb.

Mokrá varianta (pro případ, že by se na nás sluníčko nesmálo)

V případě deště si prvňáčky i s jejich doprovodem vyzvedne paní učitelka v 8.15 h před hlavním vchodem a odvede si je do třídy.

Informace ke školní družině

Do školní družiny byli přijati všichni žáci 1. - 4. ročníku, kteří podali písemnou žádost. Potvrzení nástupu do ŠD bude stvrzeno odevzdáním řádně vyplněného zápisového lístku dne 2. 9.

Více informací ke školní družině zde

Informace ke školní jídelně

Od 2. září 2019 bude opět v provozu naše školní kuchyně v nových moderně vybavených prostorách. Stravné za září je nutno uhradit již v srpnu, nejpozději však do 4. září. Více informací zde

VÍTEJTE NA NAŠICH NOVÝCH STRÁNKÁCH

Vítejte na našich nových stránkách. Věřím, že vzhled a fungování stránek pro Vás bude příjemnou změnou a z obsahu zde najdete vše, pro co jste na naše stránky vstoupili. Eva Kollmannová, ředitelka ZŠ a MŠ