Aktuality

Běhruška - výsledky

Pilotní ročník Běhrušky se více než vydařil. Děti běžely, co jim síly stačily, a tak nejen že jsme délku maratónu uběhli, ale dokonce jsme ji několikanásobně pokořili. ZŠ Štěrboholy je zkrátka škola, kde se to hýbe.

Režim posledního školního týdne

V pondělí 28.6. a v úterý 29. 6. bude vyučování ve všech třídách ukončeno v 11.40. Obědy budou vydávány dle upraveného časového rozvržení.

Ve středu 30.6. bude vydáno vysvědčení, vyučování bude ukončeno v 8.45 a obědy budou vydávány od 11. 00 hodin. Provoz školní družiny bude ukončen v 16.00 hodin.

Druhý stupeň

Ve středu 23. 6. od 17:00 se uskuteční online představení druhého stupně ZŠ Štěrboholy. K shlédnutí budou vizualizace a plány učeben i s dalším technickým zabezpečením výuky. Na dotazy budou připraveni odpovídat zastupitelé MČ Praha - Štěrboholy a ředitelka základní školy. Událost proběhne online, informace o připojení najdete na www.sterboholy.cz a na oficiální facebookové stránce městské části.

BĚHruška 2021

V pondělí 28. 6. se žáci všech tříd ZŠ Štěrboholy zúčastní pilotního ročníku školního maratónu BĚHruška 2021.

Výlet Techmania

V pátek 25. června se žáci všech tříd zúčastní výletu do Techmania Science Center Plzeň.

Čas odjezdu: 7.00 hod

Čas návratu: cca 14.00 hod, po návratu oběd

S sebou: rouška, baťůžek, svačina, pití

Školní družina 2021/2022

Pro školní rok 2021/2022 budou do školní družiny přijímány děti na základě Žádosti o přijetí odevzdané do 28. 6. 2021. Úplata za zájmové vzdělávání se řídí Směrnicí o úplatě.

Online schůzka rodičů budoucích prvňáčků

V pondělí 21. 6. v 16.30 h se uskuteční online třídní schůzka rodičů budoucích prvňáčků. Bližší informace ohledně registrace, formy připojení a přístupových údajů byly rodičům budoucích prvňáčků zaslány e-mailem dne 9. 6.

Dopravní výchova V.B

V úterý 15. 6. se žáci V.B zúčastní výuky DOPRAVNÍ VÝCHOVY v ZŠ Veronské náměstí.

Sraz: 7:20 před budovou školy

S sebou: sportovní oblečení a pevnou obuv, seřízenou helmu,svačinu, pití, pomůcky na výuku (úbor na TV)

Cestujeme: PID

Dopravní výchova V.A

V pondělí 14. 6. se žáci V.A zúčastní výuky DOPRAVNÍ VÝCHOVY v ZŠ Veronské náměstí.

S sebou: sportovní oblečení a pevnou obuv, seřízenou helmu, svačinu, pití, pomůcky na výuku (ČJ, M)

Cestujeme: PID

Předpokládaný návrat: do 13:00

Dodatek k provozním podmínkám

Na základě Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízeních ze dne 7. 6. 2021 vydala ZŠ Štěrboholy Dodatek k provozním podmínkám od 8. 6. 2021.

Sběrová soutěž - vyhlášení výsledků

Ve středu 9. 6. se v době od 14,00 do 14,30 hodin uskuteční na školním hřišti slavnostní vyhlášení výsledků sběrové soutěže.

Fotografování tříd

Fotografování třídních kolektivů:

 • pondělí 7.6. od 8.30 hodin: I.A, III.B, IV.B, V.B
 • úterý 8. 6. od 8.00 hodin: II.A, III.A, IV.A, V.A
Štěrbogóly 2021

Vítězi jubilejního desátého ročníku fotbalového turnaje ŠTĚRBOGÓLY 2021 se stali žáci IV.B s oranžovým týmem a mohou se tak radovat z putovního poháru ZŠ Štěrboholy. GRATULUJEME! Všem hráčům děkujeme za jejich výkony a hru fair play, všem ostatním za již tradičně skvělou atmosféru.

Matematické putování

Ve čtvrtek 3. 6. se vybraní žáci naší školy zúčastní online soutěže Matematické putování. ZŠ Štěrboholy budou reprezentovat dva týmy:

 • Štěrboholské sovy (Hu Zhi Yu, Matyáš Listopad, Berenika Mášová)
 • Chobotničky (Jonáš Bartušek, Matyáš Karda, Veronika Medková)

Oběma týmům přejeme hodně štěstí!

Štěrbogóly 2021

Po loňské výluce letos oslavíme Mezinárodní den dětí opět turnajem o putovní pohár ZŠ Štěrboholy. Letošní ročník je již desátý, takže Štěrbogóly slaví své první kulatiny.

Termín: úterý 1. 6.

Časové rozvržení: viz rozpis

S sebou: sportovní oblečení a obuv (trička v barvách jednotlivých týmů), pokrývku hlavy, velké pití, svačinu a penál.

Z důvodu epidemiologické situace mohou fanoušci z řad rodičů podpořit své děti z hlediště za plotem. Děkujeme za pochopení.

Ukončení turnaje bude v 11.40 hodin - změna v rozpisu obědů

Volby do Školské rady - výsledky

Výsledky voleb do Školské rady za zákonné zástupce

Výsledky voleb do Školské rady za pedagogické pracovníky

Jmenování člena Školské rady za zástupce zřizovatele

Volby do Školské rady

Ve středu 19. 5. a ve čtvrtek 20. 5. se budou z důvodu konce funkčního období člena za zákonné zástupce konat volby do Školské rady.

Volby proběhnou online prostřednictvím Google formuláře dle Pokynů pro volbu člena školské rady za zákonné zástupce. Volby se řídí Volebním řádem vydaným Městskou částí Praha – Štěrboholy.

Úplata za zájmové vzdělávání

Z důvodu omezení a přerušení provozu školy (leden až duben) byl vydán Dodatek č. 2 ke Směrnici k úplatě za zájmové vzdělávání ve školní družině.

Režim školy od 17. 5.

Na základě informací MŠMT ze dne 10. 5. došlo k úpravě směrnice Provozní podmínky v ZŠ Štěrboholy. Škola od pondělí 17. 5. přechází do běžného režimu, všechny třídy se budou učit prezenčně dle rozvrhu hodin pro II. pololetí.

Školní družina

Provoz všech oddělení školní družiny bude probíhat v běžném režimu. Ranní družina bude v provozu pro všechny přihlášené žáky. Příchod do ranní družiny bude žákům umožněn od 7.00 do 7.15 hodin. Odpolední provoz bude ukončen v 17.30 hodin.

Školní jídelna

Všichni žáci mají od 17. 5. 2021 obědy automaticky přihlášeny. Obědy si odhlašují prostřednictvím svého účtu na www.jidelna.cz. Vydávání obědů – viz rozpis.

Režim školy od 10. 5.

V týdnu od 10. 5. do 14. 5. se vyučují:

 • prezenčně - třídy I.A, III.B, IV.B, V.B
 • distančně - třídy II.A, III.A, IV. A, V.A

Školní družina

 • ranní: pouze pro žáky prvního a třetího ročníku; příchod 7.00 - 7.15 h
 • odpolední: do 17.30 h

Školní jídelna

obědy - viz rozpis

Sběrová soutěž

Ve dnech 10. 5. - 21. 5. proběhne jarní sběrová soutěž školní družiny. Zvážené balíčky starého papíru můžete odkládat do kontejneru, který bude přistaven u školního hřiště. Odevzdané kilogramy hlaste pí vychovatelkám.

Režim školy od 3. 5.

Na základě informací MŠMT ze dne 29. 4. došlo k úpravě směrnice Provozní podmínky v ZŠ Štěrboholy. Změny se týkají testování žáků - 1x týdně v pondělí a možnosti tělesné výchovy venku.

V týdnu od 3. 5. do 7. 5. se vyučují:

 • prezenčně - třídy II.A, III.A, IV. A, V.A
 • distančně - třídy I.A, III.B, IV.B, V.B

Školní družina

 • ranní: pouze pro žáky druhého a třetího ročníku; příchod 7.00 - 7.15 h
 • odpolední: do 17.30 h

Školní jídelna

Výsledky zápisu do ZŠ

Výsledky zápisu do 1. ročníku ZŠ Štěrboholy

Rodiče přijatých žáků prosím o potvrzení nástupu dítěte do ZŠ Štěrboholy na adrese kollmannova@zssterboholy.cz v co nejbližším možném termínu. Děkuji za pochopení.

Režim školy od 26. 4.

V týdnu od 26. 4. do 30. 4. se vyučují:

prezenčně - třídy I.A, III.B, IV.B, V.B

distančně - třídy II.A, III.A, IV. A, V.A

Školní družina

 • ranní: pouze pro žáky prvního a třetího ročníku; příchod 7.00 - 7.15 h
 • odpolední: do 17.30 h

Školní jídelna

obědy - viz rozpis

Volby do Školské rady

Ve dnech 19. a 20. 5 2021 se budou z důvodu konce funkčního období člena za zákonné zástupce konat volby do Školské rady. Tyto volby nahrazují volby ze 4. a 5. května, které byly zrušeny v souvislosti s opatřením MŠMT, jež prodloužilo funkční období členů ŠR na 3 měsíce po ukončení nouzového stavu.

Volby proběhnou online prostřednictvím Google formuláře dle Pokynů pro volbu člena školské rady za zákonné zástupce. Volby se řídí Volebním řádem vydaným Městskou částí Praha – Štěrboholy. Zákonní zástupci nezletilých žáků mohou podávat návrhy na kandidáta na člena školské rady, a to na e-mailovou adresu sevitova@zssterboholy.cz nejpozději do 12. 5. 2021.

Režim školy od 19. 4.

V týdnu od 19. 4. do 23. 4. se vyučují:

 • prezenčně - třídy II.A, III.A, IV. A, V.A
 • distančně - třídy I.A, III.B, IV.B, V.A

Školní družina

 • ranní: pouze pro žáky druhého a třetího ročníku; příchod 7.00 - 7.15 h
 • odpolední: do 17.30 h

Školní jídelna

Provoz školy od 12. 4.

Od pondělí 12. 4. nastoupí třídy I.A, III.B, IV.B a V.B k prezenční výuce, zbylé třídy pokračují v distanční výuce.

Rozvrh hodin prezenční výuky - zde

Rozvrh hodin distanční výuky bude upraven a vložen na Školu OnLine do konce týdne.

Dle manuálu MŠMT byla vydána směrnice Provozní podmínky v ZŠ Štěrboholy od 12. 4. 2021, ve které naleznete veškeré informace týkající se provozu školy, školní družiny, školní jídelny a testování.

Návrat k prezenční výuce

Od pondělí 12. 4. se žáci prvního stupně vrací do škol v týdenních rotacích.

K prezenční výuce v týdnu 12. 4. – 16. 4. nastoupí třídy: I. A, III.B, IV.B, V.B

Na distanční výuce v týdnu 12. 4. – 16. 4. zůstanou třídy: II.A, III.A, IV.A, V.A

Zbylé informace budou průběžně doplňovány a zveřejňovány prostřednictvím webových stránek nebo e-mailem přímo zákonným zástupcům. Děkujeme za pochopení.

Online konzultace

Úterý 6. 4. od 14.00 do 16.00 h - ONLINE KONZULTAČNÍ HODINY

Na online konzultace je nutné se k jednotlivým učitelům předem objednat prostřednictvím e-mailu.

Velikonoční prázdniny

Velikonoční prázdniny - čtvrtek 1. 4.

Velký pátek - pátek 2. 4.
Pondělí velikonoční - pondělí 5. 4.

Režim školy od 29. 3.

Dle sdělění MŠMT pokračuje stávající režim školy do 11. 4. 2021.

Režim školy od 22. 3.

Dle sdělení MŠMT pokračuje stávající režim školy - všechny třídy se vyučují distančně.

Online třídní schůzky

Ve dnech 23. 3. - 29. 3. proběhnou online třídní schůzky zákonných zástupců. S ohledem na rodiče, kteří mají v ZŠ Štěrboholy dvě děti v různých ročnících, proběhnou online schůzky dle následujícího rozpisu:

 • Úterý 23. 3. v 16.30 h - V.A, V.B
 • Středa 24. 3. v 16.30 h - IV.A, IV.B
 • Čtvrtek 25. 3. v 16.30 h - III.A, III.B
 • Pondělí 29. 3. v 16.30 h - I.A, II.A
Změna termínů přijímacích zkoušek

MŠMT informuje o úpravě termínů přijímacích zkoušek. Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia se posouvají na termín 5. 5. a 6. 5. 2021.

Matematický klokan

V pátek 19. 3. se žáci 4. a 5. tříd zúčastní soutěže Matematický klokan. Soutěž se uskuteční v rámci online výuky 3. a 4. vyučovací hodinu. Všem účastníkům držíme palce!

Zápis budoucích prvňáčků

Zápis do 1. ročníku ZŠ Štěrboholy pro školní rok 2021/2022 se s ohledem na aktuální vývoj pandemie uskuteční i letos bez přítomnosti zákonných zástupců a dětí ve škole. Více informací zde

Provoz školy od 8.3.

Z rozhodnutí vlády jsou od 1. 3. 2021 školy opět uzavřeny, a tak se po skončení jarních prázdnin tj. od pondělí 8. 3. budou všichni žáci ZŠ Štěrboholy vyučovat distančně. Rozpis online výuky žáků 1. a 2. ročníku naleznou zákonní zástupci na Škole OnLine nejpozději do pátku 5. 3. Pro žáky 3. – 5. ročníku zůstává rozpis online výuky beze změn. Na dobu uzavření ZŠ byly všem žákům obědy automaticky odhlášeny. V případě zájmu o stravování prosíme zákonné zástupce žáků o zaslání této informace vedoucí školní jídelny pí Čárové nejpozději do 4. 3. 2021 do 12.00 hodin. Přihlášeným budou následně zaslány e-mailem další informace.

Jarní prázdniny

Od 1. 3. do 7. 3. 2021 - Jarní prázdniny

Roušky

Dle opatření vydaného Ministerstvem zdravotnictví dochází od čtvrtka 25. 2. ke změně týkající se ochranných prostředků k zakrytí dýchacích cest.

Školní řád

Vážení rodiče, od druhého pololetí dochází k úpravě Školního řádu. Do Školy OnLine Vám byla zaslána zpráva, v odpovědi na ni zákonný zástupce potvrdí formou hlasování (ANO-NE), že byl seznámen se Školním řádem.

Rozvrh hodin - II. pololetí

Od pondělí 1. 2. dochází ke změnám v pevném rozvrhu hodin na II. pololetí.

 • 1.- 2. ročník: prezenční výuka, změna v rozvrhu hodin na II. pololetí; rozpis obědů beze změn
 • 3.- 5. ročník: distanční výuka - rozpis online výuky na Škole OnLine
Online konzultace

Pondělí 1. 2. od 14.00 do 16.00 h - ONLINE KONZULTAČNÍ HODINY

Na online konzultace je nutné se k jednotlivým učitelům předem objednat prostřednictvím e-mailu.

Režim školy od 25. 1.

Dle sdělení MŠMT pokračuje stávající režim školy: 1. a 2. ročník - prezenční výuka, provoz školní družiny do 16.30 hodin; 3. až 5. ročník - distanční výuka. Výpis z vysvědčení bude žákům 1. a 2. ročníku vydán ve čtvrtek 28. ledna 4. vyučovací hodinu, žákům 3. - 5. ročníku po návratu do škol. Více - viz aktualita Vysvědčení ze dne 21. 1.

Vysvědčení

Vážení rodiče, ačkoli stále ještě nemáme žádné oficiální informace ohledně návratu žáků do škol, vše nasvědčuje tomu, že letošní pololetní vysvědčení bude moci být osobně vydáno pouze žákům 1. a 2. ročníku. Žáci 3. – 5. ročníku budou o prospěchu a chování informováni prostřednictvím svých třídních učitelů na poslední online hodině ve čtvrtek 28. 1. a následně bude pololetní hodnocení zpřístupněno na účtech jednotlivých žáků v aplikaci Škola OnLine – modul Hodnocení – Výpis hodnocení – Hodnocení žáka. Výpis z vysvědčení bude žákům 3. – 5. ročníku předán po návratu do škol.

Prosba

Vážení rodiče, na základě několika upozornění Vás prosíme, abyste při čekání ve Vašich vozech na parkovišti před školou vypínali motor. Určitě se nám všem a především Vašim dětem začne hned lépe dýchat. Děkujeme za pochopení.

Režim školy od 11. 1.

Od pondělí 11. 1. pokračuje stávající režim školy: 1. a 2. ročník - prezenční výuka, provoz školní družiny do 16.30 hodin; 3. až 5. ročník - distanční výuka. Ke změně dochází pouze v rozvrzích online výuky (vloženo na Škole OnLine), malá změna je i v rozpisu obědů. Děkujeme za pochopení.

Úplata za zájmové vzdělávání

Dovolujeme si upozornit zákonné zástupce na splatnost 2. splátky úplaty za zájmové vzdělávání za leden až červen 2021 ve výši 1800 Kč. Případné přeplatky vzniklé přerušením provozu školní družiny budou vráceny v poměrné výši.

Provoz ŠJ od 4.1.2021

Od pondělí 4.1.2021 jsou všichni žáci 1. a 2. ročníku přihlášeni ke stravování. Obědy si odhlašují prostřednictvím svého účtu na www.jidelna.cz. Žáci 3. – 5. ročníku mají obědy automaticky odhlášené. V případě zájmu je možné si oběd přihlásit a odnést domů v jednorázovém obalu (cena 7,- Kč). Vlastní nádoby nejsou z hygienických důvodů povoleny. Přihlašování obědů pro žáky v distanční výuce je možné pouze emailem přes vedoucí školní jídelny carova@zssterboholy.cz – na pondělí do neděle 3.1.2021 do 21.00 hodin, následně vždy den předem do 10.00 hodin. V nabídce bude pouze menu č. 1, výdej obědů v době od 11.30 do 12.00, branka č. 1, zvonek Školní jídelna. Děkujeme za pochopení.

Provoz školy od 4. 1. 2021

V týdnu od 4. 1. 2021 se bude provoz ZŠ Štěrboholy řídit směrnicí Provozní podmínky v ZŠ Štěrboholy vydané v souladu s informací MŠMT ze dne 27. 12. 2020:

 1. a 2. ročník:

3.- 5. ročník:

 • distanční výuka
 • 4.1. od 9.00 online třídnické hodiny
 • od 5.1. distanční výuka dle rozvrhu hodin distanční výuky na Škole OnLine.
Úplata za zájmové vzdělávání

Z důvodu přerušení provozu školy (říjen, listopad) byl vydán Dodatek ke Směrnici k úplatě za zájmové vzdělávání ve školní družině.

Informace – rozdělení ZŠ a MŠ

S účinností od 1. 1. 2021 dojde z rozhodnutí zřizovatele Městské části Praha – Štěrboholy k rozdělení příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Praha 10 – Štěrboholy. Rozdělením vzniknou dvě samostatné právnické osoby:

 • Základní škola Štěrboholy, příspěvková organizace; statutární orgán - ředitelka Mgr. Eva Kollmannová
 • Mateřská škola Štěrboholy, příspěvková organizace; statutární orgán – ředitelka Bc. Lucie Hermachová, DiS.
Volné dny 21.- 22.12.

S ohledem na opatření MŠMT vydané dne 15.12. bude vyučování v kalendářním roce 2020 ukončeno v pátek 18.12.2020.

Online konzultace

Pondělí 7. 12.od 14.00 do 16.00 h - ONLINE KONZULTAČNÍ HODINY

Na online konzultace je nutné se k jednotlivým učitelům předem objednat prostřednictvím e-mailu.

Mikuláš

I letos navštíví ZŠ Štěrboholy Mikuláš. Pojme to jinak, dodrží všechna protiepidemická opatření, ale prý přijde! Tak uvidíme, zda ho uvidíme v pátek 4. 12.

Učíme se všude

...a aby to těšení se do školy bylo třeba ještě o trošičku větší, čeká tu na děti jeden (před)vánoční dáreček.

Provoz ŠJ a ŠD

Od pondělí 30. 11. jsou všichni žáci přihlášeni ke stravování. Obědy si odhlašují prostřednictvím svého účtu na www.jidelna.cz. Žáci se budou stravovat dle časového rozvržení.

Provoz školní družiny ve 3. a 4. oddělení je omezen do 16.30 hodin. Děkujeme za pochopení.

Adventní zastavení 2020

V pořadí 12. Adventní zastavení ZŠ Štěrboholy se jako již tradičně uskutečnilo poslední čtvrtek před první adventní nedělí. Nechyběly svíčky, vyzdobená škola, betlém, rozsvícený stromeček. Nechyběly paní učitelky, vychovatelky, asistentky, ani pan školník. Bohužel nám tu však chyběl ten nejpodstatnější článek všech AZ a to jsou děti a jejich zpěv. A tak se ta letošní dvanáctka zapíše do historie ZŠ Štěrboholy jako AZ naruby aneb Učitelé dětem. Krásný advent všem.

Provoz školy od 30. 11.

Od středy 30. 11. je povolena osobní přítomnost žáků 1. stupně základních škol. Pro všechny žáky ZŠ Štěrboholy se tímto datem obnovuje povinná prezenční výuka. Dle manuálu MŠMT byla vydána směrnice Provozní podmínky v ZŠ Štěrboholy od 30. 11. 2020.

Obědy I.A a II.A

Od středy 18.11. jsou všichni žáci 1. a 2. ročníku přihlášeni ke stravování. Obědy si odhlašují prostřednictvím svého účtu na www.jidelna.cz. Pro ostatní žáky stále platí možnost odběru oběda domů – přihlášení přes email vedoucí školní jídelny carova@zssterboholy.cz .

Provoz školy od 18. 11.

Od středy 18. 11. je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol. Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka v upraveném režimu. Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

Matematický klokan pro žáky 3. – 5. ročníků

Žáci řeší doma úlohy dle své kategorie:

  1. a 4. ročník – kategorie Cvrček
  1. ročník – kategorie Klokánek

Termín zaslání výsledků své třídní učitelce: do 15. listopadu 2020.

Všechny potřebné dokumenty (zadání pro danou kategorii, karta odpovědí v excelové tabulce) byly vyučujícími zaslány zákonným zástupcům na e-mail.

Účast v soutěži je zcela dobrovolná.

Úplata za zájmové vzdělávání

V souvislosti s uzavřením základní školy od 14. října 2020 a s tím souvisejícím přerušením provozu školní družiny bude rodičům po obnovení provozu ZŠ vrácena poměrná část uhrazené úplaty za zájmové vzdělávání.

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA PRO ŽÁKY 5. ROČNÍKŮ

ŠKOLNÍ KOLO - Žáci řeší doma šest úloh uveřejněných zde kategorie Z5).

Do soutěže budou zařazeni ti žáci V.A a V.B, kteří odevzdají své třídní učitelce řešení alespoň čtyř úloh.

Termíny odevzdání úloh:

 • první trojice úloh: do 20. listopadu 2020
 • druhá trojice úloh: do 4. ledna 2021

Nejlepší řešitelé postoupí do okresního kola, které se uskuteční 27. ledna 2021.

Pokračování distanční výuky - info MŠMT

Dle informací MŠMT se prodlužuje zákaz osobní účasti žáků ve škole. Žáci budou pokračovat v distanční výuce. Upravené rozvrhy online výuky obdrželi zákonní zástupci prostřednictvím třídních učitelů; od 1.11. je naleznou i na Škole OnLine.

Pokračování distanční výuky

Škola do této chvíle nemá žádné oficiální zprávy z MŠMT o pokračování distanční výuky. Zákonní zástupci budou prostřednictvím třídních učitelů informováni o úpravách online výuky, které budou platit v případě, že distanční výuka bude pokračovat. Děkujeme za pochopení.

Volby do Školské rady

V souvislosti s opatřením MŠMT se ruší konání volby člena Školské rady za zákonné zástupce ve dnech 4. a 5. listopadu 2020. Funkční období současných členů ŠR se prodlužuje tak, že skončí 3 měsíce od ukončení nouzového stavu.

Doporučení MŠMT

Doporučení MŠMT pro podzimní prázdniny naleznete zde.

Uzavření základní školy - obědy

Na dobu uzavření ZŠ budou všem dětem obědy automaticky odhlášeny. V případě zájmu je možné si oběd přihlásit a odnést domů v jednorázovém obalu (cena 7,- Kč). Vlastní nádoby nejsou z hygienických důvodů povoleny. Přihlašování obědů v době uzavření školy je možné pouze emailem přes vedoucí školní jídelny carova@zssterboholy.cz - dnes do 21.00 h, následně vždy den předem do 10.00 hodin. V nabídce bude pouze menu č. 1, výdej obědů v době od 11.30 do 12.00, branka č. 1, zvonek Školní jídelna. Děkujeme za pochopení.

Uzavření základní školy - distanční výuka

Z rozhodnutí vlády je od středy 14. 10. 2020 Základní škola Štěrboholy uzavřena a všechny třídy přechází na distanční výuku. Bližší informace ohledně distanční výuky (rozpis online výuky, rozvržení skupin, atp.) obdrželi všichni žáci od svých třídních učitelů. Děkujeme za pochopení.

Podzimní prázdniny

Z důvodu mimořádných vládních opatření ze dne 8. 10. 2020 se mění organizace školního roku:

 • Podzimní prázdniny: pondělí 26. 10. - úterý 27. 10., čtvrtek 29. 10. - pátek 30. 10.
 • Státní svátek: středa 28. 10.
Výuka plavání - II.A, III.A, III.B

Z důvodu vládních nařízení ze dne 8. 10. 2020 se výuka plavání 2. a 3. ročníku ve dnech 12. 10. a 19. 10. ruší. V tyto dny bude výuka upravena dle potřeb a pokynů třídních učitelů. Děkujeme za pochopení.

Online konzultace

Pondělí 5. 10. od 14.00 do 16.00 hod. - ONLINE KONZULTAČNÍ HODINY

Na online konzultace je nutné se k jednotlivým učitelům předem objednat prostřednictvím e-mailu.

Pátek 25.9.

V pátek 25. 9. bude v ZŠ Štěrboholy probíhat standardní výuka dle rozvrhů hodin jednotlivých tříd. Ředitelské volno neplánujeme. Děkujeme za pochopení.

Srdíčkové dny v ŠD

I letos se školní družina zapojila do projektu Srdíčkové dny společnosti Život dětem. Přispívat do zapečetěné kasičky (výměnou za drobné předměty) můžete prostřednictvím vedoucí vychovatelky Lenky Kuchinkové.

Volby do Školské rady

Ve dnech 4. – 5. 11. 2020 se budou z důvodu konce funkčního období člena za zákonné zástupce konat volby do Školské rady. Volby proběhnou online prostřednictvím Google formuláře – Pokyny pro volbu člena rady. Volby se řídí Volebním řádem vydaným Městskou částí Praha – Štěrboholy.
Zákonní zástupci nezletilých žáků mohou podávat návrhy na kandidáta na člena školské rady, a to na e-mailovou adresu sevitova@zssterboholy.cz nejpozději do 23. 10. 2020.

Kroužky

Vážení rodiče, vzhledem ke stále se zhoršující epidemiologické situaci v Praze jsme do odvolání zrušili veškeré školní akce. Současně jsme prozatím pozastavili otevření všech mimoškolních aktivit konaných v ZŠ Štěrboholy. Naším hlavním cílem je zajistit výuku v běžném provozu a pokud možno se vyvarovat uzavření školy. Děkujeme za pochopení.

Škola OnLine

Od 1. října 2020 spouští Základní škola Štěrboholy zkušební provoz přístupu zákonných zástupců do aplikace Škola OnLine. Více informací o Škole OnLine včetně postupu k zavedení registrace zákonných zástupců naleznete zde .

Online třídní schůzky

V týdnu od 21. 9. – 24. 9. proběhnou online třídní schůzky zákonných zástupců. S ohledem na rodiče, kteří mají v ZŠ Štěrboholy dvě děti v různých ročnících, proběhnou online schůzky dle následujícího rozpisu:

 • Pondělí 21. 9. v 16.30 h - I.A, II.A
 • Úterý 22. 9. v 16.30 h - III.A, III.B
 • Středa 23. 9. v 16.30 h - IV.A, IV.B
 • Čtvrtek 24. 9. v 16.30 h - V.A, V.B

Všichni zákonní zástupci obdrží od třídní učitelky přihlašovací link do aplikace Zoom/Skype. Zaregistrují se pod jménem žáka a v 16.30 h určeného dne se do aplikace přihlásí. Těšíme se na Vás.

Roušky ve škole

Dle informací z médií jsou již od čtvrtka 10. 9. ve společných prostorách škol povinné roušky. Prosíme žáky, aby od čtvrtka vstupovali do budovy školy s rouškou a u sebe měli sáček na odložení roušky (ve třídě a ve školní jídelně). Děkujeme za pochopení.

Provozní podmínky - aktualizace

Na základě nařízení Hygienické stanice hl. města Prahy došlo k aktualizaci Provozních podmínek ZŠ Štěrboholy.

Rozpis obědů - 2. školní týden

Od pondělí 7. 9. se žáci ve školní jídelně stravují podle následujícího časového rozvržení.

Rozvrh hodin

Od pondělí 7. 9. se všechny třídy učí dle platného rozvrhu hodin. V úterý 8. 9. odpadá odpolední vyučování 5. ročníku.

Organizace čtvrtého školního dne: pátek 4. 9. 2020

Vyučování:

 • I. A: čtyři vyučovací hodiny (ale dřívější oběd), tzn. do 11.20h
 • 2. – 5. ročník: čtyři vyučovací hodiny, tzn. do 11.40

Obědy - viz rozpis

Organizace třetího školního dne: čtvrtek 3. 9. 2020

Vyučování:

 • I. A: tři vyučovací hodiny, tzn. do 10.45h
 • 2. - 5. ročník: čtyři vyučovací hodiny, tzn. do 11.40h

Obědy - viz rozpis

Organizace školní družiny a školní jídelny v prvním školním týdnu

Školní družina: Provoz ranní školní družiny bude standardně od 7.00 hodin. Odpolední družina začíná ihned po skončení vyučování a končí v 17.30 hodin. Školní družinu mohou navštěvovat pouze přihlášení žáci, kteří odevzdali Zápisový lístek pro školní rok 2020/2021.

Školní jídelna: Obědy budou vydávány od 11.00h dle rozpisu obědů.

Organizace druhého školního dne: středa 2. 9. 2020

Vyučování:

 • I.A: dvě vyučovací hodiny, tzn. do 9.40h
 • 2.- 5. ročník: čtyři vyučovací hodiny, tzn. do 11.40h

Žáci si s sebou přinesou pomůcky dle pokynů třídních učitelek (obdrželi v úterý 1. 9.).

Provozní podmínky od 1. 9. 2020

Na základě manuálu MŠMT škola vydala vnitřní směrnici Provozní podmínky v Základní škole Štěrboholy od 1. 9. 2020.

První den 1. ročník - roušky

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace je nutné, aby doprovod pvňáčků měl při vstupu do budovy roušku.

Systém vstupu do budovy a vyzvedávání žáků

Systém, jak vstupovat do budovy školy a vyzvedávat žáky ze školní družiny naleznete na stránce školní družiny.

Organizace prvního školního dne: školní jídelna, školní družina

Školní jídelna: zájemci o oběd nahlásí tuto skutečnost třídní učitelce. Obědy budou vydávány od 11.00 hodin.

Školní družina: provoz ranní školní družiny bude od 7,00 do 7,40 hodin. Ranní družina je v tomto školním roce rozdělena do 2 oddělení:

 • Ranní 1 - pro žáky 1. a 2. ročníku
 • Ranní 2 - pro žáky 3. a 4. ročníku

Odpolední družina začíná ihned po skončení 1. vyučovací hodiny, tzn. v 8,45 a končí v 17,30 hodin. Do družiny přecházejí pouze přijatí žáci, kteří mají řádně vyplněný zápisový lístek.

Informace ke školní družině: 1. ročník

Do školní družiny budou ve školním roce 2020/2021 přijati všichni žáci prvního ročníku, kteří zájem o ŠD projeví odevzdáním zápisového lístku. Rodiče těchto žáků nemusí odevzdávat přihlášku do školní družiny.

Organizace prvního školního dne: 2.-5.ročník

Úterý 1. 9. 2020 - jedna vyučovací hodina (8.00 – 8.45h)

Žáci, kteří byli přijati do školní družiny (aktualita ze dne 26. 8.), odevzdají třídní učitelce:

Nedružinoví žáci odchází sami v 8.45 hodin

Organizace prvního školního dne: 1. ročník

Školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1. 9. 2020.

Naši prvňáčci se i se svými rodiči shromáždí v 8.00 h na školním hřišti (vstup do areálu školy brankou č. 2 - z čelního pohledu vpravo), kde už na ně bude čekat paní učitelka, která je za přítomnosti paní ředitelky a zástupců MČ Praha - Štěrboholy slavnostně přivítá. Poté si paní učitelka odvede novopečené školáky do třídy a rodičům je předá cca v 9.15 h. Rodičům prvňáčků zkrátí chvíle čekání paní vychovatelka, která je mezitím poinformuje o chodu školní družiny a převezme od nich vyplněné formuláře: Moc prosíme rodiče - stáhněte si, vyplňte a přineste s sebou:

Prvňáčci si s sebou přinesou aktovky, které se jim ještě ten den zaplní spoustou školních potřeb.

Mokrá varianta (pro případ, že by se na nás sluníčko nesmálo): V případě deště proběhne slavnostní přivítání prvňáčků v 8.00 h gymnastickém sále školy. Vstup do areálu školy brankou č. 1. (z čelního pohledu vlevo) a následně bočním vchodem do budovy – bude označeno. V případě této varianty doporučujeme doprovodu dětí roušku.

Informace ke školní družině

Do školní družiny byli přijati všichni žáci 2. - 4. ročníku, kteří podali písemnou žádost. Potvrzení nástupu do ŠD bude stvrzeno odevzdáním řádně vyplněného zápisového lístku dne 1. 9. Zájemci o školní družinu z řad žáků 5. ročníku budou o volných místech informováni ve druhém školním týdnu. Ranní družina bude ve dvou odděleních:

 • Ranní 1 – pro žáky 1. a 2. ročníku
 • Ranní 2 – pro žáky 3. a 4. ročníku.

Více informací ke školní družině zde.

Informace ke školní jídelně

Ve školním roce 2020 - 2021 budou od druhého školního týdne v nabídce dvě hlavní jídla. Každý strávník bude mít vždy přihlášené menu č. 1, strávník si volí pouze menu č. 2 nebo oběd odhlašuje. Menu č. 2 je možné volit nejpozději 3 dny předem. Odhlašování oběda probíhá přes objednávkový systém na internetových stránkách www.jidelna.cz. Více informací ke školní jídelně zde.

Štěrboholské listy 2/2020

V posledním čísle Štěrboholských listů se tiskařský šotek vyřádil právě v sekci věnované základní škole, kde vynechal a částečně zpřeházel citace jednotlivých učitelů. Zde je k dispozici správná verze.

Seznam pomůcek 2020/2021

Třída I.A

Třída II.A

Třída III.A

Třída III.B

Třída IV.A

Třída IV.B

Třída V.A

Třída V.B