Aktuality

Třídní schůzky

V týdnu od 20. 9. – 23. 9. proběhnou třídní schůzky zákonných zástupců. U prvňáčků proběhne třídní schůzka prezenčeně v ZŠ Štěrboholy (učebna I.A), zbylé ročníky budou mít schůzky online.

 • pondělí 20. 9. v 16.30 h - I.A (prezenčně)
 • pondělí 20. 9. v 16.30 h - VI.A (online)
 • úterý 21. 9. v 16.30 h - II.A, III.A (online)
 • středa 22. 9. v 16.30 h - IV.A, IV.B (online)
 • čtvrtek 23. 9. v 16.30 h - V.A, V.B (online)
Provozní podmínky

Na základě informace MŠMT ze dne 8. 9. škola vydala Dodatek č. 1 k vnitřní směrnici Provozní podmínky v Základní škole Štěrboholy od 1. 9. 2021.

Kroužky

Do kroužků, které jsou vypsané pro ZŠ Štěrboholy, přihlašují zákonní zástupci své děti přímo u agentury Kroužky a v Šachové škole Vávra a Černoušek.

Srdíčkové dny v ŠD

V rámci školní družiny se již tradičně připojujeme k projektu Srdíčkové dny organizace Život dětem o.p.s. Podzimní Srdíčkové dny v ZŠ Štěrboholy startují již v pondělí 13. 9.

Hoď si svůj koš

Ve dnech 13. 9. - 17. 9. pořádá školní družina tradiční rodinnou soutěž ZŠ Štěrboholy Hoď si svůj koš.

Rozvrhy hodin

Od pondělí 6. 9. se všechny třídy učí dle platného rozvrhu hodin.

Obědy budou vydávány dle rozpisu obědů pro 1. pololetí.

Organizace školní družiny a školní jídelny v prvním školním týdnu

Školní družina

Provoz ranní školní družiny bude standardně od 7.00 hodin. Odpolední družina začíná ihned po skončení vyučování a končí v 17.30 hodin. Školní družinu mohou navštěvovat pouze přihlášení žáci, kteří odevzdali Zápisový lístek pro školní rok 2020/2021.

Školní jídelna

Obědy budou vydávány od 11.00h dle rozpisu obědů.

Organizace druhého a třetího školního dne

Čtvrtek 2. 9.

 • I.A: dvě vyučovací hodiny, tzn. do 9.40h
 • 2.- 6. ročník: čtyři vyučovací hodiny, tzn. do 11.40h; žáci si s sebou přinesou pomůcky dle pokynů třídních učitelek (obdrželi v úterý 1. 9.); VI.A – adaptační den

Pátek 3. 9.

 • I.A: tři vyučovací hodiny, tzn. do 10.45h
 • 2.- 6. ročník: čtyři vyučovací hodiny, tzn. do 11.40h; žáci si s sebou přinesou pomůcky dle pokynů třídních učitelek (obdrželi v úterý 1. 9.); VI.A – adaptační den
Organizace prvního školního dne: školní jídelna, školní družina

Školní jídelna: zájemci o oběd nahlásí tuto skutečnost třídní učitelce. Obědy budou vydávány od 11.00 hodin.

Školní družina:

 • ranní - z organizačních důvodů nebude v provozu
 • odpolední - začíná ihned po skončení 1. vyučovací hodiny, tzn. v 8,45 a končí v 17,30 hodin. Do družiny přecházejí pouze přijatí žáci, kteří mají řádně vyplněný zápisový lístek.
Provozní podmínky od 1. 9. 2021

Na základě manuálu MŠMT škola vydala vnitřní směrnici Provozní podmínky v Základní škole Štěrboholy od 1. 9. 2021.

Organizace prvního školního dne: 2.- 6.ročník

Středa 1. 9. - jedna vyučovací hodina (8.00 – 8.45h); v rámci této vyučovací hodiny budou žáci testováni na přítomnost viru SARS-CoV-2.

Žáci, kteří byli přijati do školní družiny odevzdají třídní učitelce:

Nedružinoví žáci odchází sami v 8.45 hodin.

Organizace prvního školního dne: 1. ročník

Školní rok 2021/2022 bude zahájen ve středu 1. 9.

Naši prvňáčci se i se svými rodiči shromáždí v 8.15 h na školním hřišti (vstup do areálu školy brankou č. 2 - z čelního pohledu vpravo), kde už na ně bude čekat paní učitelka, která je za přítomnosti paní ředitelky a zástupců MČ Praha - Štěrboholy slavnostně přivítá. Poté si paní učitelka odvede novopečené školáky do třídy a rodičům je předá cca v 9.15 h. Rodičům prvňáčků zkrátí chvíle čekání paní vychovatelka, která je mezitím poinformuje o chodu školní družiny a převezme od nich vyplněné formuláře. Moc prosíme rodiče - stáhněte si, vyplňte a přineste s sebou:

Prvňáčci si s sebou přinesou aktovky, které se jim ještě ten den zaplní spoustou školních potřeb.

Mokrá varianta (pro případ, že by se na nás sluníčko nesmálo)

V případě deště proběhne slavnostní přivítání prvňáčků v 8.15 h gymnastickém sále školy. Vstup do areálu školy brankou č. 1. (z čelního pohledu vlevo) a následně bočním vchodem do budovy – bude označeno.

Děti i rodiče musí mít v prostorách školy zakryty dýchací cesty předepsanými ochrannými prostředky.

Informace ke školní družině

Do školní družiny byli přijati všichni žáci, kteří podali písemnou žádost. Potvrzení nástupu do ŠD bude stvrzeno odevzdáním řádně vyplněného zápisového lístku dne 1. 9. Vzhledem k nenaplněné kapacitě školní družiny je možné podat žádost ještě v prvním školním týdnu.

Úplata za zájmové vzdělávání se řídí Směrnicí o úplatě.

Pomůcky pro školní rok 2021/2022

I.A

II.A

III.A

IV.A

IV.B

V.A

V.B

VI.A - informace budou žákům sděleny vždy v první hodině daného předmětu