Aktuality

Národní muzeum - III. A

Z provozních důvodů se program Hrajeme si v Panteonu třídy III. A přesouvá na čtvrtek 15. 6. Děkujeme za pochopení.

Štěrbogóly - 1. st.

I letos žáci prvního stupně oslaví Mezinárodní den dětí turnajem o putovní pohár ZŠ Štěrboholy - Štěrbogóly 2023.

Termín: čtvrtek 1. 6.

Časové rozvržení: viz rozpis

S sebou: sportovní oblečení a obuv (trička v barvách jednotlivých týmů), pokrývku hlavy, pití, svačinu a penál Vyučování všech tříd bude ukončeno v 11.40. Vydávání obědů - viz rozpis

Den pro třídu - 2. st.

Žáci druhého stupně pojali Mezinárodní den dětí jako den, kdy si sami volí program. Na čtvrtek 1. 6. si žáci VI.A vybrali návštěvu ZOO Praha, žáci VII.A zažijí trochu adrenalinu v Mercuria Laser game v Praze Holešovicích.

 • VI.A – odchod od školy v 7:45, návrat cca 13:30 ke škole. K přepravě použijeme MHD. S sebou si žáci vezmou svačinu, pití, kapesné, deštník (pláštěnku).

 • VII.A - odchod od školy po první vyučovací hodině (v 8:45), návrat cca 12:35. K přepravě použijeme MHD. S sebou si žáci vezmou svačinu, pití, kapesné, deštník (pláštěnku).

Odpolední výuka odpadá, obědy viz rozpis.

Fotografování tříd

Úterý 30. 5. od 8.00 h - fotografování třídních kolektivů

Národní muzeum – II. A, III. A

Ve čtvrtek 25. 5. a v pátek 26. 5. se žáci II. A a III. A zúčastní vzdělávacího programu v Národním muzeu Hrajeme si v Panteonu.

 • 25.5. – II. A
 • 26.5. – III. A

Sraz: v 7.50 h před budovou školy

S sebou: svačina, pití, čip na oběd, pětikoruna na šatní skříňku

Předpokládaný návrat: okolo 12.35 h

Ukaž a vyprávěj - I.B

Ve středu 24. 5. v 8:00 hodin představí svá témata v rámci projektu Ukaž a vyprávěj žáci ze třídy I. B.

Preventivní program - V.A

V pondělí 22. 5. proběhne ve třídě V.A program zaměřený na prevenci rizikového chování. Uskuteční se pod vedením odborných pracovníků Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 10 jako následné setkání navazující na program ze dne 3. 4.

Testování žáků 5. ročníku

ZŠ Štěrboholy byla Českou školní inspekcí zařazena do skupiny škol, v nichž proběhne výběrové zjišťování výsledků žáků 5. ročníku v oblastech Čtenářská gramotnost a Dovednosti usnadňující učení. Testování proběhne v období od 18. 5. do 26. 5. prostřednictvím testovací aplikace ČŠI.

Barevný den

Ve čtvrtek 11. 5. se nám školní družina pěkně vybarvila, takže nešlo jinak, než jim to tak trochu spočítat.

 1. místo MODŘÍ s průměrem 9 kusů na žáka
 2. místo BÍLÍ s průměrem 8 kusů na žáka
 3. místo ZELENÍ s průměrem 6 kusů na žáka
 4. místo ORANŽOVÍ s průměrem 5 kusů na žáka

Barevný den ve školní družině se vydařil, neboť splnil svůj účel. Vykouzlil úsměv na tváři nejen dětí, ale i zaměstnanců školy.

Češtinářská perlička - 2. stupeň

Ve středu 17.5. se vybrané žákyně VI.A zúčastní soutěže Češtinářská perlička v Základní škole U Roháčových kasáren. Soutěž je obdobou Olympiády v českém jazyce pro žáky 6. a 7. ročníku základních škol a příslušných ročníků víceletých gymnázií.

Sraz v 7.45 h před školou, návrat kolem 11.40 h do školy.

Vítání občánků

Ve středu 17. 5. se vybraní žáci třídy III. A zúčastní akce Vítání občánků v zasedací místnosti MČ Praha - Štěrboholy, kde se budou spolupodílet na zajištění kulturního programu.

Sportovní odpoledne - ŠD

Ve čtvrtek 18. 5. se od 14.00 do 15.00 uskuteční - Sportovní odpoledne ve školní družině. Před zahájením akce dojde ke slavnostnímu vyhlášení výsledků jarní sběrové soutěže.

Matematické putování

Již tradičně se soutěže Matematické putování na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy zúčastnili i vybraní žáci 4. a 5. ročníku ZŠ Štěrboholy. Naše "Hlavy otevřené" vybojovaly v konkurenci 35 týmů krásné 11. místo. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Barevný den

Ve čtvrtek 11. 5. pořádá školní družina Barevný den. Tak pozor, ať nezapomenete tu správnou barvičku!

Matematické putování

Ve středu 10. 5. se vybraní žáci 4. a 5. ročníku zúčastní soutěže Matematické putování pořádané Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy.

Sraz: v 7:45 h před budovou školy

S sebou: psací potřeby, svačina, pití, čip na oběd

Škola nanečisto

Čtvrtek 4. 5. - Škola nanečisto - 1. setkání

Velká rodinná rada - V.A

Ve středu 3. 5. se žáci V.A zúčastní programu VELKÁ RODINNÁ RADA, který je zaměřený na finanční gramotnost. Formou hry se tak žáci seznámí s pojmy příjmu, zbytných a nezbytných nákladů, seznámí se se základními finančními produkty a s možnými riziky nezodpovědného chování.

Ukaž a vyprávěj - I.A

Ve středu 3. 5. v 8:00 h nás čeká další Ukaž a vyprávěj. Svá témata budou tentokrát prezentovat žáci I. A.

Výsledky zápisu

Výsledky zápisu do 1. ročníku ZŠ Štěrboholy pro školní rok 2023/2024.

Rodiče přijatých žáků prosím o potvrzení nástupu dítěte do ZŠ Štěrboholy a potvrzení účasti ve Škole nanečisto e-mailem na adrese kollmannova@zssterboholy.cz v co nejbližším možném termínu. Děkuji za pochopení.

Dopravní výchova - IV.A, V.A

Žáci IV. A a V. A se zúčastní výuky dopravní výchovy vedené lektory městské policie hl. m. Prahy, oddělení prevence – BESIP

26. 4. - IV.A

28. 4. - V.A

 • Kde: ZŠ Veronské náměstí
 • Sraz ve třídě v 7:45
 • Odjezd autobusem ze Štěrbohol v 8:09
 • S sebou: přezůvky, pití, svačina, psací potřeby, cyklistická helma, obuv s pevnou patou a špičkou, pomůcky na výuku dle instrukcí TU
Národní muzeum - 2. stupeň

Žáci 2. stupně absolvují v Národním muzeu vzdělávací program s názvem Slasti a strasti středověku.

24. 4. - VI.A

26. 4. - VII.A

 • Sraz: Obě třídy budou v daném termínu odcházet od školy v 7:40 hodin, cestujeme MHD
 • S sebou: psací potřeby, zápisník, svačinu, pití
 • Návrat: v průběhu 6. vyučovací hodiny
Den Země a výstava děl žáků 2.stupně

V pátek 21. 4. se žáci 2. stupně zúčastní vernisáže svých děl na téma Kouzlo deštného pralesa a porovnají je se svými vrstevníky z ostatních škol. Výhercům budou rozdány ceny. Současně s tím bude na zahradě Domu UM probíhat akce Den Země. Žáci budou moci soutěžit na různých stanovištích o ceny a užít si dopoledne plné zábavy. Odjezd v průběhu 1. vyučovací hodiny, návrat z akce do 12.35 hod.

Srdíčkové dny v ŠD - poděkování

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili jarních srdíčkových dnů a podpořili sbírku Život dětem.

Návštěva Úřadu MČ Štěrboholy

Ve čtvrtek 20. 4. si budou moci žáci VII. A v hodině společenskovědního semináře prohlédnout městský úřad a diskutovat s panem starostou o budoucnosti Štěrbohol.

Sběrová soutěž - ŠD

Ve dnech 18. 4. - 27. 4. proběhne jarní sběrová soutěž školní družiny. Zvážené balíčky starého papíru můžete odkládat do kontejneru, který je přistaven u školního hřiště. Odevzdané kilogramy hlaste pí vychovatelkám.

Den otevřených dveří - 2. stupeň

Den otevřených dveří pro zájemce z řad rodičů a žáků 2. stupně se uskuteční v pondělí 15. 5. od 16.00 hodin. Po společné prohlídce školy budou rodičům zodpovězeny případné dotazy ve třídě VI. A. Na akci je nutné se předem zaregistrovat.

Kouzlo deštného pralesa

Vybraní žáci 2. stupně se zúčastní výtvarné soutěže Kouzlo deštného pralesa pořádaného Domem UM (DDM). Úkolem soutěžících je vytvořit pomocí různorodých výtvarných technik, materiálů a dalších uměleckých prostředků výtvarné dílo na zadané téma. Hodnotí se především kreativita, originalita a provedení díla. V pátek 21.4 proběhne vernisáž obrazů na hřišti Domu UM ve Strašnicích (Pod Strašnickou vinicí 623/23, 100 00, Praha 10 - Strašnice).

Zápis budoucích prvňáčků

Středa 12. 4. od 13.45 h - zápis budoucích prvňáčků

Velikonoční prázdniny

Čtvrtek 6. 4. - VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

Preventivní program - V.A

V pondělí 3. 4. proběhl ve třídě V.A program selektivní primární prevence pod vedením odborných pracovníků Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 10. Jednalo se o program zaměřený na prevenci rizikového chování, který byl realizován formou setkání s třídním kolektivem.

Online konzultace - 1. stupeň

Pondělí 3. 4. od 14.00 do 16.00 h - ONLINE KONZULTAČNÍ HODINY pro zákonné zástupce žáků 1. stupně

Na online konzultace je nutné se k jednotlivým učitelům předem objednat prostřednictvím e-mailu.

Štěrboholští chodí pěšky

V pondělí 3. 4. startuje již 4. ročník projektu Štěrboholští chodí pěšky.

Ukliďme Česko - ŠD

Vzhledem k nepřízni počasí se akce Ukliďme Česko překládá na pondělí 3. 4.

Škaredá středa - II. stupeň

Ve středu 5.4. vyrazí žáci 6. a 7. ročníku do kina Premiere Cinemas Hostivař na film Děti Nagana. Odjezd MHD v průběhu první vyučovací hodiny, návrat ve 12.35 hod. Vyučování 6. a 7. ročníku bude ukončeno po 5. vyučovací hodině (12.35 h).

Škaredá středa - I. stupeň

Ve středu 5. 4. (3. a 4. vyučovací hodinu) se žáci 1. stupně mohou těšit na oblíbená VELIKONOČNÍ CENTRA. Vyučování 1. - 5. ročníku bude ukončeno po 4. vyučovací hodině (11.40h). Upravený rozpis obědů - zde

Ukliďme Česko - ŠD

V rámci celonárodní akce Ukliďme Česko se žáci školní družiny zapojí ve čtvrtek 30. 3. do úklidu školní zahrady a jejího nejbližšího okolí.

Pražský hrad - VI.A

Ve čtvrtek 30.3. čeká na třídu VI.A komentovaná prohlídka Pražského hradu. Žáci se sejdou před školou v 7:40. S sebou si vezmou svačinu, pití, drobné kapesné a nezapomenou přibalit deštník, nebo pláštěnku. Ke škole se vrátíme ve 12:35.

Ponožkový den – krátké ohlédnutí

V úterý ráno bylo ve škole ještě rušněji než obvykle. Příchozí žáci byli svými spolužáky hned ve dveřích třídy doslova přepadeni pokynem „Ukaž ponožky!“. V tomto duchu se neslo i celé dopoledne. Už víme, co je Downův syndrom, jak k tomuto postižení dojde, jak takový člověk prožívá každý den a proč připadá PONOŽKOVÝ DEN zrovna na 21. den v měsíci březnu. Už teď se těšíme, že se nám za rok naše škola zase rozzáří nejrůznějšími barvami ponožek a nikdo nezapomene NA KAŽDOU NOŽKU JINOU PONOŽKU.

Ukaž a vyprávěj - II. A

Ve středu 29. 3. v 8:00 h nás čeká další Ukaž a vyprávěj. Svá témata budou tentokrát prezentovat žáci II. A.

HOUSTONE, MÁME PROBLÉM!

V pondělí 27. 3. se žáci III. A zúčastní dobrodružné a především matematické vesmírné mise s názvem Houstone, máme problém! Program je inspirován metodou výuky matematiky podle profesora Hejného.

Prevence digitální propasti

ZŠ Štěrboholy obdržela v roce 2023 od MŠMT v rámci Národního plánu obnovy školám další finanční prostředky z fondu Evropské unie – Next Generation EU na prevenci digitální propasti. Účelem je pořízení základních mobilních digitálních technologií (notebook, tablet) vč. příslušenství k zapůjčení pro znevýhodněné/potřebné žáky, kteří nemají pro běžnou výuku či výuku distančním způsobem k dispozici vlastní mobilní digitální zařízení. V případě zájmu o zapůjčení mobilního zařízení se prosím obraťte na účetní školy.

Příjezd ze ŠVP

Předpokládaný návrat žáků 2. - 5. ročníku ze školy v přírodě je dnes cca v 15.00 hodin.

Dopravní výchova - IV.A, V.A

Žáci čtvrtého a pátého ročníku se zúčastní výuky dopravní výchovy (teorie) vedené lektory městské policie hl. m. Prahy, oddělení prevence – BESIP.

Termín:

 • IV.A - 22.3. 2023
 • V.A - 23. 3. 2023

Kde: ZŠ Veronské náměstí

Sraz: v šatně v 7:45, odjezd autobusem ze Štěrbohol v 8:08 hod.

Ponožkový den

21.březen je světovým dnem Downova syndromu. Na podporu lidí s DS si učitelé i žáci mohou v úterý 21. 3. obléknout „na každou nožku jinou ponožku“. Právě ponožky přiložené patami k sobě totiž připomínají tvar chromosomu X, který lidem s DS přebývá. Pojďme odlišností ponožek společně podpořit myšlenku, že jsou lidé různí.

Matematický klokan

V pátek 17. 3. a v pondělí 20. 3. se žáci zúčastní soutěže Matematický klokan. Soutěž bude probíhat v rámci hodin matematiky v kmenových třídách. Děti budou soutěžit v kategoriích Cvrček (2. a 3. ročník), Klokánek (4. a 5. ročník) a Benjamín (6. a 7. ročník). Soutěžícím přejeme hodně štěstí!

Srdíčkové dny v ŠD

V rámci školní družiny se již tradičně připojujeme k projektu Srdíčkové dny organizace Život dětem o.p.s. Jarní Srdíčkové dny v ZŠ Štěrboholy startují již v pondělí 20. 3.

Čarodějnický den

Ve středu 15. 3. je pro třídy I.A a I.B naplánován Čarodějnický den. Vžijí se tak alespoň na chvíli do atmosféry školy v přírodě, která má letos téma Saxana, dívka na koštěti. Na děti čeká kouzelné i strašidelné učení. Těšíme se na jejich čarodějnické kostýmy.

První zpráva ze ŠvP

Cesta do Střelských Hoštic proběhla bez komplikací, všichni dorazili v pořádku a už se těší na týden plný kouzel.

Mobilní aplikace - Škola Online

Upozorňujeme rodiče na spuštění nové mobilní aplikace Škola OnLine, která přináší mnoho praktických vylepšení např. možnost podepisovat známky vč. hromadného podpisu. Aplikace je ke stažení v obchodech s aplikacemi. Stávajícím uživatelům se mobilní aplikace automaticky aktualizovala. V případě problémů s přístupovými údaji využijte formulář pro zapomenuté heslo, případně se obraťte na administrátora aplikace (sevitova@zssterboholy.cz).

Výlet I.A, I.B

V úterý 14. 3. vyrazí žáci I.A a I.B na výlet do Národního zemědělského muzea v Praze.

Sraz: do 7.55 hod. ve třídě

Návrat: kolem 12.35 hod.

S sebou: čip do ŠJ, svačinu a pití, drobné kapesné

Informace ke škole v přírodě (2. – 5. ročník)

Sraz v pondělí 13. 3. v 7.45 h na parkovišti u ZŠ. Žáci jednotlivých ročníků se hlásí u svých třídních učitelek. Po příchodu odevzdají třídním učitelkám Prohlášení o bezinfekčnosti s nalepenou kopií kartičky pojištěnce. Předpokládaný návrat v pátek 17. 3. kolem 15.00 hod.

Výtvarná soutěž - Ptáčci

Žáci I. B a III. A se rozhodli zúčastnit výtvarné soutěže pořádané Europarkem, a tak v posledních týdnech usilovně pracovali na vytváření ptáčka. Společná práce jim šla rozhodně skvěle. Soutěžní díla všech zúčastněných můžete v Europarku obdivovat od 16. 3. do 11. 4. Držte našim dětem palce!

Pangea

Ve středu 8. 3. a ve čtvrtek 9. 3. se vybraní žáci IV., V. a VI. ročníku zúčastní matematické soutěže Pangea. Soutěž bude probíhat vždy 2. vyučovací hodinu v počítačové učebně. Všem účastníkům držíme palce!

Interaktivní výstava v Europarku

Žáci I. A, II. A a V. A navštíví v pondělí 6. 3. a v úterý 7. 3. interaktivní výstavu Poznávej se, kde si prověří své smysly, procvičí paměť, hlava se jim zatočí z optických klamů a svou sílu a hbitost poměří se spolužáky i zástupci z říše zvířat.

Třídní schůzky

V týdnu od 6. 3. do 9. 3. se uskuteční schůzky jednotlivých tříd. Schůzky proběhnou prezenčně vždy od 16.30 hodin.

 • Pondělí 6. 3. - III.A, IV.A
 • Úterý 7. 3. - II. A. V.A
 • Středa 8. 3. - VI.A, VII.A
 • Čtvrtek 9. 3. - PT, I.A, I.B
Virtuální prohlídka

Chcete-li si prohlédnout naši školu z pohodlí svého domova, stačí kliknout zde.

Den otevřených dveří - 1. stupeň

Děkujeme všem registrovaným za velký zájem. Sejdeme se v 16.00 hodin před hlavním vchodem. Následně přejdeme do vestibulu školy, kde budete rozřazeni do skupin a paní učitelky Vás provedou školou. Veškeré dotazy Vám budou zodpovězeny ředitelkou školy po prohlídce na krátké schůzce ve školní jídelně. Těšíme se na setkání.

Bezpečný pes

Ve středu 1. 3. se žáci přípravné třídy a 1. stupně zúčastní zábavně-naučného programu Bezpečný pes. V rámci tohoto programu se děti seznámí se zásadami bezpečnosti při kontaktu se psy a naučí rozpoznat varovné signály i snáze porozumět řeči jejich těla.

Den otevřených dveří - 1. stupeň

V pondělí 27. 2. od 16.00 do 17.00 hodin se v Základní škole Štěrboholy uskuteční den otevřených dveří. K prohlídce školy je nutné se předem zaregistrovat.

Interaktivní výstava v Europarku

Žáci I. B, III. A a IV. A navštíví v pondělí 20. 2. a v úterý 21. 2. interaktivní výstavu Poznávej se, kde si prověří své smysly, procvičí paměť, hlava se jim zatočí z optických klamů a svou sílu a hbitost poměří se spolužáky i zástupci z říše zvířat.

HONBA ZA POKLADEM ČERNÉHO PIRÁTA

V pondělí 20. 2. se žáci II. A vydají na nebezpečnou plavbu po moři s cílem dopadnout Černého piráta. Během cesty se budou muset vypořádat se zašifrovanou mapou, dostat se ze zajetí, překonat nebezpečné překážky a nakonec najít ukrytý poklad. Program je inspirován metodou výuky matematiky dle prof. Hejného.

BALÍČEK OKAMŽITÉ POMOCI PRAŽANŮM

Připomínáme rodičům možnost čerpání příspěvku FONDU SOLIDARITY v rámci opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze na úhradu školy v přírodě.

 • Podmínky čerpání - zde
 • Tiskopis žádosti - zde
Preventivní program Policie ČR

Ve dnech 13. – 15. 2. se žáci všech tříd ZŠ Štěrboholy zúčastní preventivního programu vedeného Policií ČR. Mladší žáci se seznámí s prací policie, s tísňovou linkou a jejím zneužíváním. U starších žáků je program zaměřen na problematiku mezilidských vztahů, základní trestní odpovědnost mládeže, problematiku návykových látek, užívání internetu, sociálních sítí a kyberšikany.

Online konzultace - 1. stupeň

Pondělí 13. 2. od 14.00 do 16.00 h - ONLINE KONZULTAČNÍ HODINY pro zákonné zástupce žáků 1. stupně

Na online konzultace je nutné se k jednotlivým učitelům předem objednat prostřednictvím e-mailu.

Změna rozvrhu hodin

Od pondělí 13. 2. dochází ke změně rozvrhu hodin na 2. pololetí a ke změně v rozpisu obědů.

Pololetní a jarní prázdniny

Pololetní prázdniny - pátek 3. 2.

Jarní prázdniny - 6. 2. - 10. 2.

Ukaž a vyprávěj - III.A

Ve středu 1. 2. v 8.00 h nás čeká další Ukaž a vyprávěj. Svá témata budou tentokrát prezentovat žáci III.A.

Školní knihovna

Od 1. 12. 2022 je v provozu obnovená školní knihovna. Nachází se v Herně 1 (přízemí - prostory školní družiny). Vedením knihovny je pověřena zástupkyně ředitelky pro 2. stupeň Mgr. Lenka Klasnová. Výpůjční doba: čtvrtek 13:00 hod – 13:30 hod. Seznam knih školní knihovny je žákům k dispozici v aplikaci Škola OnLine.
Děkujeme znovu všem, kteří škole v rámci projektu Naděl knihu s obnovou knihovny pomohli.

Štěrboholský talent - ŠD

V rámci školní družiny proběhne v pátek 27. 1. soutěž Štěrboholský talent. Žáci se mohou přihlásit u paní vychovatelek nejpozději do středy 18. 1.

Dopravní výchova

Žáci čtvrtého a pátého ročníku se zúčastní výuky dopravní výchovy vedené lektory městské policie hl. m. Prahy, oddělení prevence – BESIP.

Termín: 17.1. - V.A, 18.1. - IV.A

Kde: ZŠ Veronské náměstí

Sraz ve třídě v 7:45, odjezd autobusem ze Štěrbohol v 8:09 h

S sebou: přezůvky, pití, svačinu, psací potřeby, pomůcky na 4. a 5. vyučovací hodinu

Úřední deska

Základní škola Štěrboholy, příspěvková organizace jako orgán veřejné moci zřizuje v souladu s ustanovením § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád úřední desku a elektronickou úřední desku na webu školy, umožňující dálkový přístup. Úřední deska má podobu nástěnky v zádveří hlavního vchodu do budovy (U Školy 285, Praha 10). Na úřední desce naleznete publikované dokumenty ve smyslu zákona č.500/2004 Sb., správní řád, a dalších právních předpisů. Dále jsou na úřední desce publikována důležitá aktuální sdělení a informace pro veřejnost.

Online konzultace - 1. stupeň

Pondělí 9. 1. od 14.00 do 16.00 h - ONLINE KONZULTAČNÍ HODINY pro zákonné zástupce žáků 1. stupně

Na online konzultace je nutné se k jednotlivým učitelům předem objednat prostřednictvím e-mailu.

Toulcův dvůr - IV.A

Ve středu 11. 1. se žáci IV.A zúčastní programu v Toulcově dvoře Cesta ke chlebu.

Sraz v šatně: v 7.40 hod.

Návrat: do 13.00 hod.

S sebou v batohu: pití, svačinu, penál, čip do ŠJ

Vybicup 2023

V osmém ročníku turnaje ve vybíjené smíšených družstev VybiCup 2023 zvítězilo v kategorii mladších žáků družstvo MODRÝCH – V. Sedlák, M. Koštíř, S. Čihák, T. Novák, T. Horák, M. Bobek, V. Pavelka, V. Klement, D. Gališin, D. Jelínek, R. Khmelevskyi.

V kategorii starších žáků vyhrálo družstvo ČERNÝCH - J. Nedoma, A. Nedomová, V. Smolíková, L. Fuksová, A. Skřítková, N. Reptová, L. Denke, A. Buřič.

Všem žákům děkujeme za účast a vítězům gratulujeme.

BALÍČEK OKAMŽITÉ POMOCI PRAŽANŮM

Připomínáme zákonným zástupcům možnost čerpání finanční podpory na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti v rámci projektu Hlavního města Prahy. ZŠ Štěrboholy může čerpat příspěvek zřizovatele na realizaci pěti opatření. Zákonní zástupci, kteří mají zájem o některé z těchto opatření, zašlou žádost 1žádost 2 k rukám ředitelky školy.

LVK - první zpráva

První zpráva z LVK - dorazili jsme v pořádku 😃.

Olympiáda AJ - 2. stupeň

V pondělí 19.12. proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Celé odpoledne se neslo v duchu cambridgeských zkoušek Key for Schools. Žáci tak soutěžili ve čtení, slohovém útvaru, poslechu a ústním projevu. Vítězem, jenž postoupí dále do obvodního kola, se stal Mergen Rentsen ze VI.A. Vítězi ještě jednou gratulujeme!

Vybicup 2023

V úterý 3. 1. se všichni žáci 1. stupně zúčastní osmého ročníku novoročního turnaje ZŠ Štěrboholy VybiCup 2023.

Sraz ve třídě: 7.50 hod.

Odchod ze školy: 8.00 hod.

S sebou v batohu: sportovní oblečení do haly, sálová obuv, svačina, pití (voda), přezůvky do ŠD, čip na do ŠJ

Akce proběhne ve sportovní hale ve Štěrboholech a bude ukončena v 11.40 hodin. Obědy - viz rozpis

Lyžařský výcvik VII. A

Lyžařský výcvikový kurz VII.A proběhne na chatě Juráška v Olešnici v Orlických horách ve dnech 3. 1. - 8. 1. 2023.

Odjezd: úterý 3. 1. v 8.30 hodin, sraz 8.15 na parkovišti před školou; před odjezdem žáci odevzdají třídní učitelce prohlášení a kopii kartičky pojištěnce.

Návrat: neděle 8. 1. cca ve 12.00 hodin ke škole; žáci budou předáni osobně rodičům, nebo propuštěni na základě plné moci (nutno odevzdat do 22. 12.)

Žáci VII.A, kteří se neúčastní lyžařského kurzu, se v tomto týdnu budou učit dle rozvrhu třídy VI.A.

Vánoční prázdniny

Od 23. 12. do 2. 1. - VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

PF 2023 - návrh Lucie Šímová, VI.A

Poslední školní den roku 2022

čtvrtek 22. 12.

 1. stupeň
 • 1.vyuč. hodina - Vánoční bublinky - kouzelnické představení
 • 2.-4. vyuč. hodina - vánočně laděné vyučování, vánoční besídky jednotlivých tříd
 • výuka ukončena 11.40, obědy viz rozpis
 1. stupeň
 • výlet do Karlštejna (výstava betlémů, tvořivá dílna)
 • čas odjezdu: 7.45 hod (sraz na parkovišti před ZŠ v 7.30 hod.)
 • čas návratu: přibližně ve 13.00 hod.
 • s sebou: svačina, pití, kapesné
Vánoční Centra

Ve středu 21. 12. (3. a 4. vyučovací hodinu) se žáci 1. stupně mohou těšit na oblíbená VÁNOČNÍ CENTRA. Pozor, pomůcky nutné, obědy - viz rozpis.

Čapkovské čtení - 2. stupeň

Ve středu 21. 12. se vybraní žáci 2. stupně zúčastní projektového dne Čapkovské čtení na Gymnáziu bratří Čapků, kde vystoupí s divadelním představením Obrazy z děl bratří Čapků.

 • Odjezd MHD po 1. vyučovací hodině
 • S sebou svačinu, pití a hlavně dobrou náladu; ve škole zapomenout trému
 • Návrat cca 13:00 h
Dopravní výchova - 1. - 3. ročník

V úterý 20. 12. se žáci 1. –3. ročníku zúčastní preventivního programu Povinnosti chodce v silničním provozu a Základy bezpečného chování v silničním provozu. Program je pořádán městskou policií hl. města Prahy, oddělení prevence – BESIP.

Ukaž a vyprávěj - IV.A

Ve středu 14. 12. v 8.00 h nás čeká další Ukaž a vyprávěj. Svá témata budou tentokrát prezentovat žáci IV.A.

Toulcův dvůr - III.A

V úterý 13. 12. se žáci III. A zúčastní vzdělávacího programu NA STATKU v Toulcově dvoře.

S sebou: oblečení vhodné pro pobyt venku, pevná obuv, svačina, pití, čip na oběd

Sraz: V 7.45 h před budovou školy

Předpokládaný návrat: do 12.00 h

Online konzultace - 1. stupeň

Pondělí 5. 12. od 14.00 do 16.00 h - ONLINE KONZULTAČNÍ HODINY pro zákonné zástupce žáků 1. stupně

Na online konzultace je nutné se k jednotlivým učitelům předem objednat prostřednictvím e-mailu.

Mikuláš ve škole

V pondělí 5. 12. navštíví žáky 1. stupně ZŠ Štěrboholy sv. Mikuláš, jehož účast a bezproblémový průběh návštěvy garantují žáci pátého ročníku.

Čertí rej - ŠD

Školní družina pořádá zábavné taneční a soutěžní odpoledne v maskách. Čertí rej proběhne ve dvou dnech vždy v čase od 14.00 do 15.00 hodin.

 • 1.12. (čtvrtek) - 3. a 4. oddělení (II.A, III.A, IV.A)
 • 2.12. (pátek) - 1. a 2. oddělení (PT, I.A, I.B)
Dějepisná procházka Prahou - VII.A

V pátek 2.12. se žáci VII.A zúčastní dějepisné procházky Prahou na téma: Počátky českých zemí a dynastie Přemyslovců. Na českém trůnu se v průběhu staletí vystřídalo hned několik vládnoucích dynastií a mnoho panovníků. Nejvýznamnější osobnosti z rodu Přemyslovců si 7.A připomene spolu s návštěvou míst, která jsou s nimi spojená.

Sraz žáků v 7:50 před školou, návrat je naplánován s rozvrhem dne (tzn. ve 12:35).

Školní psycholog

V rámci školního poradenského pracoviště působí v ZŠ Štěrboholy od listopadu i školní psycholožka Mgr. Veronika Nejedlová. Více informací pro rodiče - zde, pro děti - zde.

Olympiáda z AJ - 2. stupeň

Žáci druhého stupně, kteří mají zájem o angličtinu, se mohou přihlásit do školního kola anglické olympiády. Olympiáda se bude konat v pondělí 19.12. od 14 hodin a uskuteční se v jedné kategorii pro žáky šestého i sedmého ročníku zároveň (kategorie I.A). Olympiáda bude mít podobu zjednodušených cambridgeských zkoušek, a to zkoušky A2 Key for Schools (dříve KET). Vítěz/1. náhradník postoupí do obvodního kola. Termín tohoto kola bude upřesněn.
Žáci se mohou přihlásit u své učitelky angličtiny nejpozději do 9. 12. Více informací najdete zde.

Adventní zastavení

Ve čtvrtek 24. 11. v 17.00 h se uskuteční ADVENTNÍ ZASTAVENÍ, které má v ZŠ Štěrboholy tradici od roku 2010. Sraz všech žáků je v 16,45 h ve třídách. Provoz školní družiny bude v tento den ukončen již v 16.45h, vyzvedávání dětí bude možné pouze do 16.30 hodin. Děkujeme za pochopení.

Informace pro strávníky

Z personálních důvodů došlo ke změně jídelníčku v týdnu od 21.11. do 25.11. Zkontrolujte si prosím svoje objednávky. Strávníci, kteří měli objednané menu č.2 mají přihlášené menu č.1, které si mohou odhlásit. Děkujeme za pochopení.

Ztráty a nálezy

U nás ve škole se nic neztratí, ale spousta se toho nalezne. O nalezené věci se mohou šťastní majitelé hlásit u své třídní učitelky nahlášením příslušného čísla.

PYTHAGORIÁDA – obvodní kolo

V úterý 22. 11. se postoupivší žáci VI.A a VII.A zúčastní obvodního kola Pythagoriády, které se uskuteční v ZŠ Karla Čapka. Všem soutěžícím v barvách ZŠ Štěrboholy budeme držet palce.

VÁNOCE V TOULCOVĚ DVOŘE – II. A

V úterý 22. 11. se žáci II. A vydají na dobrodružnou cestu za pokladem, během které se seznámí s tradicemi a zvyky v období adventu. Venku budou děti plnit úkoly a hledat odpovědi na vánoční hádanky, ve vnitřní části bude poté program doplněn o rukodělné dílničky.

S sebou: oblečení vhodné pro pobyt venku, krabička na hotové výrobky, svačina, pití, čip na oběd

Sraz: v 7.45 h před budovou školy

Předpokládaný návrat: do 12.00 h

Dopravní výchova - IV.A

Ve středu 16. 11. se žáci IV.A zúčastní výuky dopravní výchovy vedené lektory městské policie hl. m. Prahy, oddělení prevence - BESIP. Všichni žáci si s sebou přinesou vlastní cyklistickou přilbu a budou mít obuv s pevnou patou a špičkou.

Informace pro strávníky

Z personálních důvodů nebude v týdnu od 14.11. do 18.11. možný výběr jídel. Všichni strávníci budou mít přihlášené menu č. 1, které si mohou odhlásit. Ve středu 16.11. došlo ke změně hlavního jídla, zkontrolujte si prosím svoje objednávky. Děkujeme za pochopení.

Turnaj ve stolním tenise - 2. stupeň

Od pondělí 7.11. se žáci 2. stupně, kteří se dobrovolně přihlásili, zúčastní turnaje ve stolním tenise v ZŠ Štěrboholy. Turnaj bude probíhat o velkých přestávkách dle rozpisu, který bude vyvěšen v relaxační místnosti 7.A. Hráčům přejeme hodně štěstí, nechť zvítězí ten nejlepší.

Den řemesel - 2. stupeň

Ve středu 16. 11. čeká žáky 2. stupně projektový den zaměřený na polytechnické vzdělávání. Přivítáme mezi námi žáky Prvního českého soukromého středního odborného učiliště a studenty Gymnázia bratří Čapků Trhanovské náměstí Praha 10 – Hostivař. Naši žáci si budou moci na čtyřech stanovištích vyzkoušet profesi truhláře, kadeřníka, maskéra a cukráře pod dohledem žáků SOU a jejich mistrů. Možná žáky řemeslo zaujme a vyberou si ho jako své budoucí povolání, neboť dnes možná více než kdy jindy platí, že řemeslo má zlaté dno 😃.

Focení jednotlivců

V úterý 8. 11. od 8.00h - FOTOGRAF VE ŠKOLE (focení jednotlivců z řad žáků 1. stupně a přípravné třídy)

Stranger school

Ve čtvrtek 10. 11. se žáci V.A zúčastní interaktivního preventivního programu STRANGER SCHOOL, který se zabývá podporou třídních kolektivů a prevencí rizikového chování dětí. Reaguje na časté jevy a situace, ke kterým v třídních kolektivech dochází. Soustředí se na vnější i vnitřní vlivy, mezi které patří např. dopady distanční výuky, změna učitele, změna stupně či prostředí, sloučení tříd, nástup puberty, odlišnosti a další.

Naděl knihu

V čase téměř předvánočním přicházíme s projektem Naděl knihu a děkujeme všem, kteří se již zapojili, stejně jako těm, kteří se na to teprve chystají. Malé upozornění: tabulka má dva listy - 1.stupeň a 2.stupeň (k překliknutí na dolní liště).

Online konzultace - 1. stupeň

Pondělí 7. 11. od 14.00 do 16.00 h - ONLINE KONZULTAČNÍ HODINY pro zákonné zástupce žáků 1. stupně

Na online konzultace je nutné se k jednotlivým učitelům předem objednat prostřednictvím e-mailu.

Ukaž a vyprávěj - V.A

Ve středu 2. 11. v 8.00h zahájí žáci V.A letošní ročník projektu UKAŽ A VYPRÁVĚJ. Všichni rodiče, příbuzní a známí účinkujících žáků jsou co nejsrdečněji zváni.

Doučování

Ve školním roce 2022/2023 pokračuje v ZŠ Štěrboholy podpora doučování žáků v rámci Národního plánu obnovy, vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v návaznosti na výpadek prezenční výuky způsobený pandemií covid-19.

PYTHAGORIÁDA – VI.A, VII.A

V pátek 21. 10. se 11 zájemců z řad žáků VI.A a VII.A zúčastnilo školního kola Pythagoriády. Nejlepší řešitelé postupují do okresního kola.

Coode week – VI.A

V pátek 21. 10. se žáci VI.A v rámci hodiny informatiky zúčastnili iniciativy Coode week– Evropský týden programování, jejímž cílem je zábavným a aktivním způsobem přiblížit programování a digitální gramotnost každému člověku.

Halloween - II. stupeň

Od poloviny října zdobí žáci druhého stupně naši školu halloweenskými dekoracemi. Proč? Protože v pondělí 31. října to vše vyvrcholí a naši školu zaplaví strašidelná atmosféra! V tento den si v hodinách angličtiny připomeneme starobylý svátek anglicky mluvících zemí, zazpíváme si písničku, naučíme se koledu a hlavně! Hlavně jej na druhém stupni společně oslavíme v kostýmech! Tak kdo z nás bude největší strašidlo? Nechte se překvapit a mrkněte poté do naší fotogalerie 😃.

Testování tělesné zdatnosti žáků III.A

V rámci projektu České školní inspekce proběhne ve dnech 21. 10. - 18. 11. testování tělesné zdatnosti žáků 3. ročníku.

Podzimní Centra

V úterý 25. 10. (3. a 4. vyučovací hodinu) se žáci 1. stupně mohou těšit na oblíbená PODZIMNÍ CENTRA. Tak nezapomeňte na pomůcky!

Testování tělesné zdatnosti žáků VII.A

V rámci projektu České školní inspekce proběhne ve dnech 18. 10. - 25. 10. testování tělesné zdatnosti žáků 7. ročníku.

Stroj času

Ve středu 19. 10. se žáci IV.A vydají na velkou výpravu do minulosti díky interaktivnímu programu STROJ ČASU. Seznámí se s různými vynálezy i vynálezci a pokusí se pomocí týmové práce a logického myšlení rozluštit matematické i historické rébusy.

Srdíčkové dny v ŠD

V rámci školní družiny se již tradičně připojujeme k projektu Srdíčkové dny organizace Život dětem o.p.s. Podzimní Srdíčkové dny v ZŠ Štěrboholy startují v pondělí 3. 10.

Hoď si svůj koš - vyhlášení výsledků

Ve středu 5. 10. ve 14.00 h proběhne v rámci školní družiny slavnostní vyhlášení výsledků rodinné soutěže HOĎ SI SVŮJ KOŠ.

Kroužky

Od pondělí 3. 10. se rozbíhají kroužky. Seznam kroužků otevřených v 1. pololetí naleznete zde.

Tonda Obal na cestách

V pátek 7. 10. se žáci 1.–7. ročníku zúčastní environmentálního programu o třídění a recyklaci odpadu Tonda Obal na cestách.

Hra o přežití – III. A

V úterý 4. 10. se žáci III. A zúčastní vzdělávacího programu Hra o přežití. Základní poznatky z prvouky si upevní prostřednictvím principů známé hry Minecraft.

Dopravní výchova

V úterý 4. 10. se žáci pátého ročníku zúčastní výuky dopravní výchovy vedené lektory městské policie hl. m. Prahy, oddělení prevence - BESIP. Všichni žáci si s sebou přinesou vlastní cyklistickou přilbu a budou mít obuv s pevnou patou a špičkou.

Online konzultace - 1. stupeň

Pondělí 3. 10. od 14.00 do 16.00 h - ONLINE KONZULTAČNÍ HODINY pro zákonné zástupce žáků 1. stupně

Na online konzultace je nutné se k jednotlivým učitelům předem objednat prostřednictvím e-mailu.

Matematický proud

V pondělí 3. 10. se vybraní žáci IV. A zúčastní soutěže Matematický PROUD pořádané Gymnáziem Christiana Dopplera.

S sebou: svačina, pití, psací potřeby, čip na oběd

Sraz: V 7.30 h v budově školy u šaten Předpokládaný návrat: do 13.00 h

Soutěžícím držíme palce!

Adaptační kurz VI.A, VII.A

Předpokládáný návrat z adaptačního kurzu je cca v 15.00 hodin.

Toulcův dvůr - II.A

Ve čtvrtek 29. 9. se žáci II. A zúčastní vzdělávacího programu NA STATKU v Toulcově dvoře.

S sebou: oblečení vhodné pro pobyt venku, pevná obuv, svačina, pití, čip na oběd

Sraz: V 7.45 h před budovou školy

Předpokládaný návrat: do 12.00 h

Adaptační kurz VI.A, VII.A

Sraz ve středu 21.9. v 8.40 h na parkovišti u ZŠ. Žáci se hlásí u svých třídních učitelek. Po příchodu odevzdají třídním učitelkám Prohlášení o bezinfekčnosti s nalepenou kopií kartičky pojištěnce.

Návrat v pátek 23.9. cca ve 14.30 h, čas bude upřesněn v den návratu.

Kroužky 1. pololetí

Do kroužků, které jsou vypsané pro ZŠ Štěrboholy, přihlašují zákonní zástupci své děti přímo u agentury Kroužky a v Šachové škole Vávra a Černoušek.

Hoď si svůj koš

Ve dnech 19. 9. - 23. 9. pořádá školní družina tradiční rodinnou soutěž ZŠ Štěrboholy Hoď si svůj koš.

Třídní schůzky

V týdnu od 19. 9. do 22. 9. se uskuteční schůzky jednotlivých tříd. Schůzky proběhnou prezenčně vždy od 16.30 hodin.

 • Pondělí 19. 9. - VI.A, VII.A
 • Úterý 20. 9. - V.A
 • Středa 21. 9. - III.A, IV.A
 • Čtvrtek 22. 9. - PT, I.A, I.B, II.A
Rozpis obědů

Od středy 7. 9. jsou obědy vydávány dle rozpisu obědů na 1. pololetí.

Odborné učebny

Jako každé prázdniny se v ZŠ Štěrboholy rekonstruovalo. Tentokrát se během léta podařilo vybudovat v suterénu budovy školy čtyři překrásné odborné učebny – učebna fyziky a chemie, učebna výtvarné výchovy, dílny a žákovské kuchyňky. Za realizaci moc a moc děkujeme Městské části Praha – Štěrboholy.

Organizace ŠD, ŠJ

Školní družina

Provoz ranní školní družiny bude standardně od 7.00 hodin. Odpolední družina začíná ihned po skončení vyučování a končí v 17.30 hodin. Školní družinu mohou navštěvovat pouze přihlášení žáci, kteří odevzdali řádně vyplněný Zápisový lístek pro školní rok 2022/2023.

Školní jídelna

Obědy budou vydávány dle rozpisu obědů.

Organizace od 2. 9. do 6. 9. 2022

Pátek 2. 9.

 • I.A, I.B: dvě vyučovací hodiny, tzn. do 9.40h
 • 2.- 7. ročník: čtyři vyučovací hodiny, tzn. do 11.40h; žáci si s sebou přinesou pomůcky dle pokynů třídních učitelek

Pondělí 5. 9.

 • I.A, I.B: tři vyučovací hodiny, tzn. do 10.45h
 • 2.- 7. ročník: čtyři vyučovací hodiny, tzn. do 11.40h; žáci si s sebou přinesou pomůcky dle pokynů třídních učitelek
 • Žáci II.A a III.A se tento den již účastní povinného plaveckého výcviku.

Úterý 6. 9.

Od úterý 6. 9. se žáci všech tříd učí dle rozvrhu hodin. Třídy I.A a I.B mají zkrácené vyučování do 11.40 hodin.

Informace ke školní družině - aktualizace

Do školní družiny byli přijati všichni žáci přípravné třídy a 1. ročníku a všichni žáci 2. – 4. ročníku, kteří podali písemnou žádost.

Školní družina – organizace prvních školních dnů

Čtvrtek 1. 9. - Provoz začíná ihned po skončení 1. vyučovací hodiny, tzn. v 8.45 a končí v 17.30 hodin.

Od pátku 2. 9. je provoz školní družiny standardní - ranní školní družina od 7.00 do 7.40 hodin, odpolední školní družina začíná ihned po skončení vyučování dané třídy a končí v 17.30 hodin.

Organizace prvního školního dne: 1. ročník

Školní rok 2022/2023 bude zahájen ve čtvrtek 1. 9.

Naši prvňáčci se i se svými rodiči shromáždí v 8.15 h na školním hřišti (vstup do areálu školy brankou č. 2 - z čelního pohledu vpravo), kde už na ně budou čekat paní učitelky, které je za přítomnosti paní ředitelky a zástupců MČ Praha - Štěrboholy slavnostně přivítají. Poté si paní učitelky odvedou novopečené školáky do tříd a rodičům je předají cca v 9.15 h. Rodičům prvňáčků zkrátí chvíle čekání paní vychovatelky, která je mezitím poinformují o chodu školní družiny a převezmou od nich vyplněné formuláře. Moc prosíme rodiče - stáhněte si, vyplňte a přineste s sebou:

Prvňáčci si s sebou přinesou aktovky, které se jim ještě ten den zaplní spoustou školních potřeb.

Mokrá varianta (pro případ, že by se na nás sluníčko nesmálo) - v případě deště proběhne slavnostní přivítání prvňáčků v 8.15 h gymnastickém sále školy. Vstup do areálu školy brankou č. 1. (z čelního pohledu vlevo) a následně bočním vchodem do budovy – bude označeno.

Organizace prvního školního dne: přípravná třída

Čtvrtek 1. 9. - rodiče přivedou děti bočním vstupem - brankou č. 2 a předají je paní učitelce v 7.50 hod. Domů děti mohou odcházet po obědě cca ve 12.00, nebo mohou zůstat ve školní družině a odcházet dle informace v zápisovém lístku. Děti si s sebou přinesou:

Organizace prvního školního dne: 2.- 7.ročník

Čtvrtek 1. 9. - jedna vyučovací hodina (8.00 – 8.45h)

Žáci odevzdají třídní učitelce:

Nedružinoví žáci odchází sami v 8.45 hodin

Informace ke školní jídelně

Od 1. září mají všichni žáci 2. – 7. ročníku přihlášené obědy na každý den. Obědy se odhlašují prostřednictvím stravovacího účtu na internetových stránkách www.jidelna.cz. Kdo nechce oběd 1.září, musí si ho odhlásit. Od 12.9. bude možný výběr ze dvou jídel. Strávník má vždy přihlášené menu č. 1 a volí si pouze menu č. 2 nebo oběd odhlašuje. Menu č. 2 je možné volit nejpozději 3 dny předem přes objednávkový systém na internetových stránkách www.jidelna.cz.

V prvních školních dnech budou žáci obědvat dle upraveného rozpisu obědů - zde.

Informace ke školní družině

Do školní družiny byli přijati všichni žáci přípravné třídy a žáci 1. – 3. ročníku, kteří podali písemnou žádost. Potvrzení nástupu do ŠD bude stvrzeno odevzdáním řádně vyplněného zápisového lístku dne 1. 9. Zbývající místa budou doplněna vylosovanými zájemci ze 4. ročníku, kteří podali závaznou přihlášku.

Přípravná třída

V úterý 30. 8. v 16.30 h se uskuteční krátká informační online schůzka rodičů žáků přijatých do přípravné třídy.

Informace k úplatě za zájmové vzdělávání

Úplata za zájmové vzdělávání pro školní rok 2022/2023 činí 350,- Kč měsíčně a je splatná ve dvou splátkách:

 • 1400 Kč k 15. 9. 2022
 • 2100 Kč k 15. 1. 2023

Více informací naleznete zde.

Seznamy pomůcek

Pomůcky pro školní rok 2022/2023:

Rozdělení žáků 1. tříd

Ve školním roce 2022/2023 budou otevřeny dvě třídy prvního ročníku. Registrační čísla žáků třídy I.A a I.B naleznete zde.