Aktuality

Testování žáků

Od pondělí 17. 1. bude preventivní testování žáků ve škole probíhat pouze jednou týdně (pondělí). Všechna ostatní pravidla testování zůstávají stejná jako doposud.

Informační leták MŠMT pro rodiče žáků - zde

Testování v ranní družině

Prosíme rodiče, aby v den testování přiváděli své děti do ranní družiny nejpozději v 7.15 hod. Děkujeme za pochopení.

Úhrada úplaty za zájmové vzdělávání

Připomínáme rodičům splatnost úhrady úplaty za zájmové vzdělávání (ŠD) za období leden až červen 2022 ve výši 1800 Kč.

Termín splatnosti: 15. ledna 2022

Dopravní výchova

V úterý 11. 1. se žáci pátého ročníku zúčastní výuky dopravní výchovy v ZŠ Veronské náměstí vedené lektory Městské policie hl. m. Prahy, oddělení prevence - BESIP.

V.A: Sraz ve třídě v 7:45, odjezd autobusem ze Štěrbohol v 8:09

S sebou: • přezůvky • pití, svačina • psací potřeby • pomůcky na Čj, Inf. a TV

V.B: Odjezd autobusem ze Štěrbohol v 10:09

S sebou: • přezůvky • pití, svačina • psací potřeby • pomůcky na Čj a M

Testování - dodatek č. 3

Na základě informace MŠMT ze dne 30.12. škola vydala Dodatek č. 3 k Pravidlům pro testování.

Informační leták MŠMT pro rodiče žáků - zde

Online konzultace

Pondělí 3. 1. a úterý 4. 1. od 14.00 do 16.00 h - ONLINE KONZULTAČNÍ HODINY

Na online konzultace je nutné se k jednotlivým učitelům předem objednat prostřednictvím e-mailu.

Vánoční prázdniny

Od 23. 12. 2021 do 2. 1. 2022 - VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

Výuka bude zahájena v pondělí 3. 1. 2022.

Organizace posledního školního dne roku 2021

Středa 22. 12.

 1. stupeň – 1. a 2. vyučovací hodina – třídní Centra; 3. – 4. vyučovací hodina – třídní besídky. Vyučování ukončeno v 11. 40 hod.

 2. stupeň – 1. – 3. vyučovací hodina – výuka dle rozvrhu hodin; 4. – 5. vyučovací hodina – třídní besídka. Vyučování ukončeno ve 12.35 hod.

Upravený rozpis obědů - zde

Prveventivní program - VI.A

V pátek 17.12. se žáci VI.A zúčastní programu selektivní prevence pořádaného sdružením Elio z. s. Hlavním cílem programu je podpora zdravého klimatu ve třídě.

Velká rodinná rada

V pátek 10.12. se žáci VI.A zúčastní vzdělávacího programu VELKÁ RODINNÁ RADA. Cílem programu je v rámci hry a příběhu dětem přiblížit problematiku financování. Prostřednictvím deskových her se žáci seznámí se základními pojmy a s možnými riziky nezodpovědného chování.

Online konzultace

Pondělí 6. 12. a úterý 7. 12. od 14.00 do 16.00 h - ONLINE KONZULTAČNÍ HODINY

Na online konzultace je nutné se k jednotlivým učitelům předem objednat prostřednictvím e-mailu.

Mikuláš ve škole

V pátek 3. 12. navštíví žáky 1. stupně ZŠ Štěrboholy sv. Mikuláš, jehož účast a bezproblémový průběh návštěvy garantují žáci pátého ročníku.

Fotografování jednotlivců

Pátek 3. 12. od 8.00h - FOTOGRAF VE ŠKOLE (focení jednotlivců - 1. stupeň)

Adventní zastavení

V pořadí 13. Adventní zastavení v ZŠ Štěrboholy se jako již tradičně uskutečnilo poslední čtvrtek před první adventní nedělí. I letos muselo být jiné, takže se odehrálo čistě v třídním módu. Důvodem pochopitelně nebyla ta „smolná“ třináctka, ale současná epidemiologická situace. I tak tu byla atmosféra blížícího se adventu cítit a děti i pedagogové si dnešní den moc užili.

Karanténa IV.A, IV.B

Z rozhodnutí Hygienické stanice hl. města Prahy je třídě IV. A a IV. B nařízena karanténa a od 26. 11. přechází na distanční výuku.

Testování - Dodatek č. 2

Na základě informace MŠMT ze dne 20. 11. škola vydala Dodatek č. 2 k Pravidlům pro testování.

Dodatek k testování

Na základě informace MŠMT ze dne 12. 11. škola vydala Dodatek č. 1 k Pravidlům pro testování.

Expedice Čtyřlístek

V úterý 16. 11. se žáci I.A a II.A zúčastní vzdělávacího programu EXPEDICE ČTYŘLÍSTEK, při kterém se pomocí postav ze Čtyřlístku seznámí s tvorbou komiksu, vyzkouší si komiksová kouzla a naučí se dorozumívat pomocí komiksových bublin.

Hra o přežití

V úterý 9.11. se žáci III.A zúčastní vzdělávacího programu HRA O PŘEŽITÍ, který se zaměřuje na základní poznatky z prvouky. Žáci zažijí dobrodružství prostřednictvím principů světoznámé počítačové hry Minecraft.

Karanténa VI.A

Z rozhodnutí Hygienické stanice hl. města Prahy je třídě VI. A nařízena karanténa a od 5. 11. přechází na distanční výuku.

Testování žáků

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a informace MŠMT ze dne 2. 11. 2021 proběhne ve dnech 8. a 15. 11. testování žáků ZŠ Štěrboholy na onemocnění covid-19. Pravidla pro testování naleznete zde.

Stroj času

Ve čtvrtek 4. 11. se žáci V.A a V.B zúčastní interaktivního programu STROJ ČASU, který zahrnuje poznatky z oblastí RVP - Člověk a jeho svět a Matematika a její aplikace. Je zaměřen na slavné vynálezce a jejich vynálezy.

Provozní podmínky

Na základě informace MŠMT ze dne 25. 10. 2021 škola vydala Dodatek č. 2 k vnitřní směrnici Provozní podmínky v Základní škole Štěrboholy od 1. 9. 2021.

Dopravní výchova

V pondělí 1.11. a v úterý 2. 11. se žáci čtvrtého a pátého ročníku zúčastní výuky dopravní výchovy vedené lektory Městské policie hl. m. Prahy, oddělení prevence - BESIP.

Všichni žáci si s sebou přinesou vlastní cyklistickou přilbu.

 • 1.11. - třídy IV.A, IV.B
 • 2.11. - třídy V.A, V.B
Online konzultace

Pondělí 1. 11. a úterý 2. 11. od 14.00 do 16.00 h - ONLINE KONZULTAČNÍ HODINY

Na online konzultace je nutné se k jednotlivým učitelům předem objednat prostřednictvím e-mailu.

Podzimní prázdniny

PODZIMNÍ PRÁZDNINY - 27.10. a 29.10. (28.10. - státní svátek)

Výuka ve dnech 25. a 26. 10.

MHMP vyzval prostřednictvím zřizovatelů ředitele škol, aby vyhodnotili nemocnost žáků a zvážili vyhlášení ředitelského volna na dny 25. a 26. 10. S ohledem na nízkou nemocnost žáků v posledním týdnu nebude ZŠ Štěrboholy vyhlašovat ředitelské volno a ve výše uvedených dnech bude probíhat standardní výuka.

Exkurze na ÚMČ Praha Štěrboholy

V pondělí 25. 10. navštíví žáci IV. A a IV.B Úřad městské části Praha Štěrboholy. V rámci výuky vlastivědy je provede a s chodem úřadu seznámí sám pan starosta František Ševít.

HOUSTONE, MÁME PROBLÉM

V pondělí 18. 10. se žáci 4. ročníku zúčastní interaktivního programu HOUSTONE, MÁME PROBLÉM, který je zaměřen na matematiku a vzdělávací oblast Člověk a jeho svět.

IV.A od 9.00 do 10.30 h IV.B od 11.00 do 12.30 h

Sběrová soutěž - ŠD

Ve dnech 18. 10. - 26. 10. proběhne podzimní sběrová soutěž školní družiny. Zvážené balíčky starého papíru můžete odkládat do kontejneru, který bude přistaven u školního hřiště. Odevzdané kilogramy hlaste pí vychovatelkám.

Plavání

V pondělí 11. 10. bude výuka plavání pro žáky II.A a III. A z důvodu nařízené karantény zrušena.

Karanténa II. A

Z rozhodnutí Hygienické stanice hl. města Prahy je třídě II. A nařízena karanténa a přechází na distanční výuku.

Online konzultace

Pondělí 4. 10. a úterý 5. 10. od 14.00 do 16.00 h - ONLINE KONZULTAČNÍ HODINY

Na online konzultace je nutné se k jednotlivým učitelům předem objednat prostřednictvím e-mailu.

Kroužky

Od pátku 1. 10. zahajují činnost kroužky v ZŠ Štěrboholy. Přehled kroužků naleznete zde.

Karanténa

Z rozhodnutí Hygienické stanice hl. města Prahy je třídám III.A, IV. A a části třídy V.A a V.B nařízena karanténa a přechází na distanční výuku.

Hoď si svůj koš - vyhlášení výsledků

Ve středu 29. 9. ve 14.00 h proběhne v rámci školní družiny slavnostní vyhlášení výsledků rodinné soutěže HOĎ SI SVŮJ KOŠ.

Třídní schůzky

V týdnu od 20. 9. – 23. 9. proběhnou třídní schůzky zákonných zástupců. U prvňáčků proběhne třídní schůzka prezenčeně v ZŠ Štěrboholy (učebna I.A), zbylé ročníky budou mít schůzky online.

 • pondělí 20. 9. v 16.30 h - I.A (prezenčně)
 • pondělí 20. 9. v 16.30 h - VI.A (online)
 • úterý 21. 9. v 16.30 h - II.A, III.A (online)
 • středa 22. 9. v 16.30 h - IV.A, IV.B (online)
 • čtvrtek 23. 9. v 16.30 h - V.A, V.B (online)
Provozní podmínky

Na základě informace MŠMT ze dne 8. 9. škola vydala Dodatek č. 1 k vnitřní směrnici Provozní podmínky v Základní škole Štěrboholy od 1. 9. 2021.

Kroužky

Do kroužků, které jsou vypsané pro ZŠ Štěrboholy, přihlašují zákonní zástupci své děti přímo u agentury Kroužky a v Šachové škole Vávra a Černoušek.

Srdíčkové dny v ŠD

V rámci školní družiny se již tradičně připojujeme k projektu Srdíčkové dny organizace Život dětem o.p.s. Podzimní Srdíčkové dny v ZŠ Štěrboholy startují již v pondělí 13. 9.

Hoď si svůj koš

Ve dnech 13. 9. - 17. 9. pořádá školní družina tradiční rodinnou soutěž ZŠ Štěrboholy Hoď si svůj koš.

Rozvrhy hodin

Od pondělí 6. 9. se všechny třídy učí dle platného rozvrhu hodin.

Obědy budou vydávány dle rozpisu obědů pro 1. pololetí.

Organizace školní družiny a školní jídelny v prvním školním týdnu

Školní družina

Provoz ranní školní družiny bude standardně od 7.00 hodin. Odpolední družina začíná ihned po skončení vyučování a končí v 17.30 hodin. Školní družinu mohou navštěvovat pouze přihlášení žáci, kteří odevzdali Zápisový lístek pro školní rok 2020/2021.

Školní jídelna

Obědy budou vydávány od 11.00h dle rozpisu obědů.

Organizace druhého a třetího školního dne

Čtvrtek 2. 9.

 • I.A: dvě vyučovací hodiny, tzn. do 9.40h
 • 2.- 6. ročník: čtyři vyučovací hodiny, tzn. do 11.40h; žáci si s sebou přinesou pomůcky dle pokynů třídních učitelek (obdrželi v úterý 1. 9.); VI.A – adaptační den

Pátek 3. 9.

 • I.A: tři vyučovací hodiny, tzn. do 10.45h
 • 2.- 6. ročník: čtyři vyučovací hodiny, tzn. do 11.40h; žáci si s sebou přinesou pomůcky dle pokynů třídních učitelek (obdrželi v úterý 1. 9.); VI.A – adaptační den
Organizace prvního školního dne: školní jídelna, školní družina

Školní jídelna: zájemci o oběd nahlásí tuto skutečnost třídní učitelce. Obědy budou vydávány od 11.00 hodin.

Školní družina:

 • ranní - z organizačních důvodů nebude v provozu
 • odpolední - začíná ihned po skončení 1. vyučovací hodiny, tzn. v 8,45 a končí v 17,30 hodin. Do družiny přecházejí pouze přijatí žáci, kteří mají řádně vyplněný zápisový lístek.
Provozní podmínky od 1. 9. 2021

Na základě manuálu MŠMT škola vydala vnitřní směrnici Provozní podmínky v Základní škole Štěrboholy od 1. 9. 2021.

Organizace prvního školního dne: 2.- 6.ročník

Středa 1. 9. - jedna vyučovací hodina (8.00 – 8.45h); v rámci této vyučovací hodiny budou žáci testováni na přítomnost viru SARS-CoV-2.

Žáci, kteří byli přijati do školní družiny odevzdají třídní učitelce:

Nedružinoví žáci odchází sami v 8.45 hodin.

Organizace prvního školního dne: 1. ročník

Školní rok 2021/2022 bude zahájen ve středu 1. 9.

Naši prvňáčci se i se svými rodiči shromáždí v 8.15 h na školním hřišti (vstup do areálu školy brankou č. 2 - z čelního pohledu vpravo), kde už na ně bude čekat paní učitelka, která je za přítomnosti paní ředitelky a zástupců MČ Praha - Štěrboholy slavnostně přivítá. Poté si paní učitelka odvede novopečené školáky do třídy a rodičům je předá cca v 9.15 h. Rodičům prvňáčků zkrátí chvíle čekání paní vychovatelka, která je mezitím poinformuje o chodu školní družiny a převezme od nich vyplněné formuláře. Moc prosíme rodiče - stáhněte si, vyplňte a přineste s sebou:

Prvňáčci si s sebou přinesou aktovky, které se jim ještě ten den zaplní spoustou školních potřeb.

Mokrá varianta (pro případ, že by se na nás sluníčko nesmálo)

V případě deště proběhne slavnostní přivítání prvňáčků v 8.15 h gymnastickém sále školy. Vstup do areálu školy brankou č. 1. (z čelního pohledu vlevo) a následně bočním vchodem do budovy – bude označeno.

Děti i rodiče musí mít v prostorách školy zakryty dýchací cesty předepsanými ochrannými prostředky.

Informace ke školní družině

Do školní družiny byli přijati všichni žáci, kteří podali písemnou žádost. Potvrzení nástupu do ŠD bude stvrzeno odevzdáním řádně vyplněného zápisového lístku dne 1. 9. Vzhledem k nenaplněné kapacitě školní družiny je možné podat žádost ještě v prvním školním týdnu.

Úplata za zájmové vzdělávání se řídí Směrnicí o úplatě.

Pomůcky pro školní rok 2021/2022

I.A

II.A

III.A

IV.A

IV.B

V.A

V.B

VI.A - informace budou žákům sděleny vždy v první hodině daného předmětu