Školní poradenské pracoviště

Snahou školy je neustále zvyšovat kvalitu vzdělávání žáků a udržovat jejich psychickou pohodu i příznivé klima školy. Proto bylo v souladu s Vyhláškou 72/2005 Sb. nově zřízeno školní poradenské pracoviště (ŠPP). Pracovníci ŠPP nabízejí žákům, zákonným zástupcům i pedagogickým pracovníkům školy bezplatné poradenské služby a potřebnou pomoc, zaměřenou na výchovné, vzdělávací i jiné obtíže. ŠPP je tvořeno školním psychologem, školním metodikem prevence, výchovným poradcem a školním speciálním pedagogem.

Pracovníci ŠPP

Funkce Jméno Kontakt Úřední hodiny
Školní psycholog Veronika Veselá vesela@ppppraha7a8.cz středa 8:00 - 14:00
Metodik prevence Libuše Juřičková jurickova@zssterboholy.cz kdykoli po domluvě
Výchovný poradce Lenka Klasnová klasnova@zssterboholy.cz kdykoli po domluvě
Speciální pedagog Eva Kollmannová kollmannova@zssterboholy.cz kdykoli po domluvě

Schránka důvěry

Online schránka důvěry umožňuje žákům, rodičům i pedagogům anonymně upozornit školu na jakýkoliv problém. www.nntb.cz