Úřední deska

Základní škola Štěrboholy, příspěvková organizace zřizuje v souladu s ustanovením § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád úřední desku a elektronickou úřední desku na webu školy umožňující dálkový přístup. Úřední deska je umístěna v zádveří školy.

Obecné informace

Název: Základní škola Štěrboholy, příspěvková organizace
Adresa: U Školy 285, 102 00, Praha 10 – Štěrboholy
IČ: 70885451
IZO: 102337527
Statutární orgán: Mgr. Eva Kollmannová, ředitelka školy
Telefonní spojení: 420 272 700 409
Úřední hodiny: kancelář účetní: pondělí až čtvrtek 9:00 - 15:00 hodin
Elektronická podatelna: info@zssterboholy.cz
ID datové schránky: b7rmgr5
Zřizovací listina: zde
Živnostenské oprávnění: zde

ZÁPIS

Školní rok 2024/2025

Dle zákona 561/2004Sb., §36, odst. 3 zapisujeme děti narozené od 01. 09. 2017 do 31. 08. 2018 a děti po odkladu školní docházky.

K zápisu je třeba dvou kroků:

Krok č. 1 - REGISTRACE

Registrace v aplikaci Škola OnLine.

Postup pro zadání elektronické přihlášky:

Aplikace bude přístupná od pondělí 11. 3. od 12.00 hodin a uzavřena bude ve pátek 5. 4. ve 12.00 hodin.

Krok č. 2 - ZÁPIS

Termín: 8. 4. 2024

Čas: 14.00 - 17.00 hod. (čas je orientační, může být posunut s ohledem na množství registrovaných)

Zákonný zástupce se dostaví se svým dítětem k zápisu dne 8. 4. 2024 – v čase dle registrace.

Vezme si s sebou:

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Zákonný zástupce, který žádá o odklad školní docházky, doručí škole nejpozději v den zápisu:

Způsob doručení dokumentace k odkladu školní docházky:

Po obdržení Žádostí o odklad školní docházky zašle škola (e-mailem nebo do datové schránky) zákonnému zástupci potvrzení o přijetí s vyjádřením, zda jsou dokumenty úplné, nebo s případnou výzvou k doplnění.

Kritéria

Kritéria a postup přijímání žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Nahlížení do spisu

Dle správního řádu mají zákonní zástupci možnost nahlédnout do spisu svého dítěte před vydáním rozhodnutí. Nahlédnout do spisu bude možno po předchozí telefonické domluvě v pondělí 22. 4. od 8.00 do 10.00 h a od 15.00 do 17.00 hodin v kanceláři účetní.

ZÁPIS DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

Školní rok 2024/2025

Ve školním roce 2024/2025 plánuje Základní škola Štěrboholy otevřít přípravnou třídu v případě, že se v ní bude vzdělávat alespoň 10 dětí. Svůj zájem o umístění dítěte v přípravné třídě ZŠ Štěrboholy uveďte zde.

Termín

Termín zápisu do přípravné třídy bude upřesněn.

Potřebná dokumentace

Kritéria pro přijetí do přípravné třídy: