Školní družina

Kontakt

608 023 126 1. oddělení
272 655 233 2., 3. a 4. oddělení (suterén) - dočasně mimo provoz

Provoz školní družiny

Ranní ŠD: 7.00 – 7. 30h
Odpolední ŠD: 11.40 – 17.30h

Vyzvedávání žáků se řídí údaji na zápisových lístcích pro konkrétní školní rok. Vyzvedávání žáků je omezeno pouze v době od 14,00 do 15,00 hodin.

Vychovatelky ŠD

Vedoucí vychovatelka Lenka Kuchinková


1. oddělení (I.A + I.B)  Erika Albrechtová


2. oddělení (II.A, 3.2, 4.2)  Lenka Kuchinková 


3. oddělení (II.B, 3.3, 4.3)  Jana Kovaříková


4. oddělení (III.B, 4.4) Mgr. Eva Stará


3.2 - část III.A patřící do 2. oddělení ŠD
4.2 - část 4. ročníku patřící do 2. oddělení ŠD

3.3 - část III.A patřící do 3. oddělení ŠD

4.3 - část 4. ročníku patřící do 3. oddělení ŠD


4.4 - část 4. ročníku patřící do 4. oddělení ŠD

Důležité informace

Odchod žáka ze ŠD se řídí stanovenou dobou na jeho zápisním lístku, který je vyplněn zákonným zástupcem dítěte.
Jednotlivé změny v odchodu žáka ze ŠD (či jeho odhlášení) jsou možné výhradně na základě prohlášení podle předepsaného formuláře nebo plné moci.
Z důvodu bezpečnosti nebude žák uvolněn ze ŠD na základě telefonátu.

Úplata na zájmové vzdělávání (ŠD)

Rodiče jsou povinni hradit úplatu na zájmové vzdělávání.
Úplata činí 300,-Kč měsíčně. 
Více informací zde

Stravování

Vzhledem k omezené kapacitě školní jídelny se jednotlivá oddělení školní družiny stravují podle časového rozvržení.