Aktuality

Režim školy od 11. 1.

Od pondělí 11. 1. pokračuje stávající režim školy: 1. a 2. ročník - prezenční výuka, provoz školní družiny do 16.30 hodin; 3. až 5. ročník - distanční výuka. Ke změně dochází pouze v rozvrzích online výuky (vloženo na Škole OnLine), malá změna je i v rozpisu obědů. Děkujeme za pochopení.

Úplata za zájmové vzdělávání

Dovolujeme si upozornit zákonné zástupce na splatnost 2. splátky úplaty za zájmové vzdělávání za leden až červen 2021 ve výši 1800 Kč. Případné přeplatky vzniklé přerušením provozu školní družiny budou vráceny v poměrné výši.

Provoz ŠJ od 4.1.2021

Od pondělí 4.1.2021 jsou všichni žáci 1. a 2. ročníku přihlášeni ke stravování. Obědy si odhlašují prostřednictvím svého účtu na www.jidelna.cz. Žáci 3. – 5. ročníku mají obědy automaticky odhlášené. V případě zájmu je možné si oběd přihlásit a odnést domů v jednorázovém obalu (cena 7,- Kč). Vlastní nádoby nejsou z hygienických důvodů povoleny. Přihlašování obědů pro žáky v distanční výuce je možné pouze emailem přes vedoucí školní jídelny carova@zssterboholy.cz – na pondělí do neděle 3.1.2021 do 21.00 hodin, následně vždy den předem do 10.00 hodin. V nabídce bude pouze menu č. 1, výdej obědů v době od 11.30 do 12.00, branka č. 1, zvonek Školní jídelna. Děkujeme za pochopení.

Provoz školy od 4. 1. 2021

V týdnu od 4. 1. 2021 se bude provoz ZŠ Štěrboholy řídit směrnicí Provozní podmínky v ZŠ Štěrboholy vydané v souladu s informací MŠMT ze dne 27. 12. 2020:

  1. a 2. ročník:

3.- 5. ročník:

  • distanční výuka
  • 4.1. od 9.00 online třídnické hodiny
  • od 5.1. distanční výuka dle rozvrhu hodin distanční výuky na Škole OnLine.
Úplata za zájmové vzdělávání

Z důvodu přerušení provozu školy (říjen, listopad) byl vydán Dodatek ke Směrnici k úplatě za zájmové vzdělávání ve školní družině.

Informace – rozdělení ZŠ a MŠ

S účinností od 1. 1. 2021 dojde z rozhodnutí zřizovatele Městské části Praha – Štěrboholy k rozdělení příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Praha 10 – Štěrboholy. Rozdělením vzniknou dvě samostatné právnické osoby:

  • Základní škola Štěrboholy, příspěvková organizace; statutární orgán - ředitelka Mgr. Eva Kollmannová
  • Mateřská škola Štěrboholy, příspěvková organizace; statutární orgán – ředitelka Bc. Lucie Hermachová, DiS.

Fotogalerie