Aktuality

Provoz školy od 8.3.

Z rozhodnutí vlády jsou od 1. 3. 2021 školy opět uzavřeny, a tak se po skončení jarních prázdnin tj. od pondělí 8. 3. budou všichni žáci ZŠ Štěrboholy vyučovat distančně. Rozpis online výuky žáků 1. a 2. ročníku naleznou zákonní zástupci na Škole OnLine nejpozději do pátku 5. 3. Pro žáky 3. – 5. ročníku zůstává rozpis online výuky beze změn. Na dobu uzavření ZŠ byly všem žákům obědy automaticky odhlášeny. V případě zájmu o stravování prosíme zákonné zástupce žáků o zaslání této informace vedoucí školní jídelny pí Čárové nejpozději do 4. 3. 2021 do 12.00 hodin. Přihlášeným budou následně zaslány e-mailem další informace.

Jarní prázdniny

Od 1. 3. do 7. 3. 2021 - Jarní prázdniny

Roušky

Dle opatření vydaného Ministerstvem zdravotnictví dochází od čtvrtka 25. 2. ke změně týkající se ochranných prostředků k zakrytí dýchacích cest.

Školní řád

Vážení rodiče, od druhého pololetí dochází k úpravě Školního řádu. Do Školy OnLine Vám byla zaslána zpráva, v odpovědi na ni zákonný zástupce potvrdí formou hlasování (ANO-NE), že byl seznámen se Školním řádem.

Rozvrh hodin - II. pololetí

Od pondělí 1. 2. dochází ke změnám v pevném rozvrhu hodin na II. pololetí.

  • 1.- 2. ročník: prezenční výuka, změna v rozvrhu hodin na II. pololetí; rozpis obědů beze změn
  • 3.- 5. ročník: distanční výuka - rozpis online výuky na Škole OnLine
Online konzultace

Pondělí 1. 2. od 14.00 do 16.00 h - ONLINE KONZULTAČNÍ HODINY

Na online konzultace je nutné se k jednotlivým učitelům předem objednat prostřednictvím e-mailu.


Fotogalerie