Aktuality

Běhruška - výsledky

Pilotní ročník Běhrušky se více než vydařil. Děti běžely, co jim síly stačily, a tak nejen že jsme délku maratónu uběhli, ale dokonce jsme ji několikanásobně pokořili. ZŠ Štěrboholy je zkrátka škola, kde se to hýbe.

Režim posledního školního týdne

V pondělí 28.6. a v úterý 29. 6. bude vyučování ve všech třídách ukončeno v 11.40. Obědy budou vydávány dle upraveného časového rozvržení.

Ve středu 30.6. bude vydáno vysvědčení, vyučování bude ukončeno v 8.45 a obědy budou vydávány od 11. 00 hodin. Provoz školní družiny bude ukončen v 16.00 hodin.

Druhý stupeň

Ve středu 23. 6. od 17:00 se uskuteční online představení druhého stupně ZŠ Štěrboholy. K shlédnutí budou vizualizace a plány učeben i s dalším technickým zabezpečením výuky. Na dotazy budou připraveni odpovídat zastupitelé MČ Praha - Štěrboholy a ředitelka základní školy. Událost proběhne online, informace o připojení najdete na www.sterboholy.cz a na oficiální facebookové stránce městské části.

BĚHruška 2021

V pondělí 28. 6. se žáci všech tříd ZŠ Štěrboholy zúčastní pilotního ročníku školního maratónu BĚHruška 2021.

Výlet Techmania

V pátek 25. června se žáci všech tříd zúčastní výletu do Techmania Science Center Plzeň.

Čas odjezdu: 7.00 hod

Čas návratu: cca 14.00 hod, po návratu oběd

S sebou: rouška, baťůžek, svačina, pití

Školní družina 2021/2022

Pro školní rok 2021/2022 budou do školní družiny přijímány děti na základě Žádosti o přijetí odevzdané do 28. 6. 2021. Úplata za zájmové vzdělávání se řídí Směrnicí o úplatě.


Fotogalerie