Aktuality

Po schodišti k vědomostem

Naše nové krásné schodiště je inovované a tudíž ještě krásnější. Chůze do schodů nám tu teď bude posilovat nejen tělo, ale i ducha.

Informace k úplatě ŠD

V souvislosti s uzavřením provozu školy byl vydán Dodatek ke Směrnici k úplatě za zájmové vzdělávání ve školní družině. Přeplatky budou rodičům vráceny převodem na účet.

Co je třeba odevzdat před vstupem do školy + FAQ

Před prvním vstupem do školy odevzdají žáci pedagogovi dané skupiny:

 • Čestné prohlášení - Bez čestného prohlášení žák nebude vpuštěn do školy.
 • Potvrzení odchází sám – skupiny R - v pondělí 25. 5. budou mít všichni žáci skupiny R5, R6, R7 (+ ti, kteří jsou přihlášeni pouze k dopolední výuce, ale jsou zařazeni ve skupině CD) – lze zaslat předem učiteli dané skupiny ve formě scan.
 • Záznam o odchodu - skupiny CD - v pondělí 25. 5. budou mít všichni žáci skupiny CD1, CD2, CD3, CD4 – lze zaslat předem učiteli dané skupiny ve formě scan.
 • Potvrzení odchází jinak - skupiny CD - Toto potvrzení musí mít ti žáci, jejichž odchod v daném dni se liší od odchodu, uvedeném v Záznamu o odchodu.

Nejčastější dotazy k provozu školy v omezeném režimu naleznete zde

Informace ke stravování - omezený režim
 • Žáci přihlášení k docházce jsou automaticky přihlášeni k odběru oběda. Odhlášení probíhá přes objednávkový systém standardním způsobem. Žáci nemusí nosit do školy stravovací čip.
 • Žáci k docházce nepřihlášení mají oběd automaticky odhlášený do konce školního roku.
 • Žáci chodí na obědy po skupinách dle předem stanoveného harmonogramu
Informace k docházce - omezený režim
 • Žáci přihlášení k docházce do ZŠ Štěrboholy od 25. 5. 2020 jsou rozděleni do sedmi školních skupin.
 • Zákonný zástupce žáka obdrží emailem od třídního učitele informaci o tom, do jaké skupiny byl žák zařazen.
 • Z organizačních a kapacitních důvodů nebylo vždy možné při stanovení skupin zachovat třídní kolektivy a jejich třídní učitelky.
 • Složení skupin je po celou dobu od 25. 5. do 26. 6. 2020 neměnné.
 • Zahájení dopoledních činností jednotlivých skupin bude probíhat v pětiminutových časových intervalech. Žáky si ve stanoveném čase bude u vchodu vyzvedávat pedagog dané skupiny. Prosíme o dodržení stanovených časů.
 • Časový rozvrh jednotlivých skupin - viz rozpis
 • Před prvním vstupem do školy žák odevzdá:
 1. Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a o seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví. Bez tohoto Čestného prohlášení nebude žák do budovy ZŠ vpuštěn.
 2. Záznam o odchodu žáka – žáci, kteří jsou přihlášeni K CELODENNÍ VÝUCE
 3. Prohlášení zákonného zástupce – žáci, kteří jsou přihlášeni K DOPOLEDNÍ VÝUCE
Obnovení provozu ZŠ Štěrboholy

Provoz Základní školy Štěrboholy bude v omezeném režimu obnoven v pondělí 25. 5. 2020. Na základě manuálu MŠMT škola vydala vnitřní směrnici Provozní podmínky v Základní škole Štěrboholy od 25. 5. 2020 do 26. 6. 2020. Odkaz na tento materiál společně s dalšími informacemi obdrželi zákonní zástupci emailem. Upozorňujeme zákonné zástupce žáků, kteří se budou účastnit školní docházky v tomto období, na povinnost předat před prvním vstupem žáka do školy podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a o seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví.


Fotogalerie