Aktuality

ÚHRADA PŘÍSPĚVKU NA AKCE ŠKOLY

Připomínáme se s úhradou příspěvku na akce školy. Výše příspěvku 500 Kč. Bankovní spojení: 291949389/0800 var. symbol 2019. Žák, jehož rodiče příspěvek neuhradí, se nebude moci účastnit žádného ze vzdělávacích, kulturních a environmentálních programů.

Doplnění fotogalerie

Galerie Učení je zábava a Plavání II.A, II.B byly doplněny o další fotografie.

Ukaž a vyprávěj

Ve středu 16. 10. v 8.00h zahájí žáci V.A letošní ročník projektu UKAŽ A VYPRÁVĚJ. Všichni rodiče, příbuzní a známí jsou co nejsrdečněji zváni.

Konzultační hodiny

V pondělí 7. 10. od 14.00 do 16.00h proběhnou letošní první KONZULTAČNÍ HODINY, na které je třeba se předem objednat u jednotlivých učitelů. Pro vstup do budovy zvoňte na pana školníka.

Upozornění - úhrada stravného

Připomínáme, že stravné se platí zálohově každý měsíc vždy nejpozději do 25. dne předchozího měsíce. K 1. 10. je tudíž třeba mít zaplacené již dvě zálohy za oběd. Rodiče, kteří ještě neposlali platbu na říjen, prosíme o promptní úhradu. Stravovací čipy nedovolí dětem odebrat oběd, pokud nemají zaplaceno. Více informací o provozu a platbách najdete zde.

TOULCŮV DVŮR - IV.B

V pátek 4. 10. se žáci IV.B zúčastní environmentálního programu v Toulcově dvoře Cesta kolem světa.

  • Sraz: do 7.45 h třída ZŠ
  • S sebou: batoh, svačina, pití, penál + blok
  • Předpokládaný návrat: do 13.00 h

Fotogalerie