Aktuality

Démoni současnosti - 2. st.

Ve čtvrtek 29. 2. se žáci 2. stupně vypraví do Divadla Minaret na Národní třídě, kde zhlédnou divadelní představení Démoni současnosti, hru o nejistotách dospívání. Po představení bude následovat diskuse s herci o démonech dnešního světa.

Sraz před školou v 7:45, svačinu a pití s sebou. K přepravě využijeme MHD. Návrat v průběhu 5. vyučovací hodiny.

Olympiáda v anglickém jazyce

Ve středu 28. 2. bude žák třídy VII.A Mergen Rentsen reprezentovat naši školu v obvodním kole soutěže v anglickém jazyce, kam v prosinci 2023 postoupil ze školního kola. Držíme palce.

Zeměpisná olympiáda

Ve středu 21.2. se vydají vítězové školního kola zeměpisné olympiády reprezentovat školu na kolo obvodní, které se uskuteční na ZŠ Olešská. Odchod vybraných žáků v 7:50 od ZŠ Štěrboholy, návrat okolo 12:30 tamtéž. S sebou si účastníci vezmou psací potřeby, pastelky min. 5 barev, pravítko nebo trojúhelník, kalkulačku, čistý papír a školní atlas.

Oprava splaškového potrubí

Od 12. 2. probíhá plánovaná oprava splaškového potrubí. V době jarních prázdnin probíhaly práce před školou, nyní se přesunuly na území školní zahrady (v části u školního hřiště). Vstup na školní hřiště je omezen, přístup je pouze ze zahrady. Odkládání koloběžek a vstup do školy brankou č. 2 zůstal zachován. Žáci byli poučeni o bezpečnosti a chování v areálu školní zahrady a přísném zákazu vstupu na místa vyhrazená stavbě.

Preventivní program s Policií ČR

Ve dnech 19. - 20.2. se žáci PT, 1. – 2. a 6. – 8. ročníku zúčastní preventivního programu vedeného Policií ČR. Mladší žáci se seznámí s prací policie, tísňovou linkou a jejím zneužíváním, starší žáci se podívají na problematiku mezilidských vztahů, návykových látek i základní trestní odpovědnost mládeže nebo užívání internetu, sociálních sítí a na bezpečný i nebezpečný pohyb v kyberprostoru.

Jarní prázdniny

12. 2. - 16. 2. - JARNÍ PRÁZDNINY


Fotogalerie