Aktuality

Sběrová soutěž

Ve dnech 10. 5. - 21. 5. proběhne jarní sběrová soutěž školní družiny. Zvážené balíčky starého papíru můžete odkládat do kontejneru, který bude přistaven u školního hřiště. Odevzdané kilogramy hlaste pí vychovatelkám.

Režim školy od 3. 5.

Na základě informací MŠMT ze dne 29. 4. došlo k úpravě směrnice Provozní podmínky v ZŠ Štěrboholy. Změny se týkají testování žáků - 1x týdně v pondělí a možnosti tělesné výchovy venku.

V týdnu od 3. 5. do 7. 5. se vyučují:

  • prezenčně - třídy II.A, III.A, IV. A, V.A
  • distančně - třídy I.A, III.B, IV.B, V.B

Školní družina

  • ranní: pouze pro žáky druhého a třetího ročníku; příchod 7.00 - 7.15 h
  • odpolední: do 17.30 h

Školní jídelna

Výsledky zápisu do ZŠ

Výsledky zápisu do 1. ročníku ZŠ Štěrboholy

Rodiče přijatých žáků prosím o potvrzení nástupu dítěte do ZŠ Štěrboholy na adrese kollmannova@zssterboholy.cz v co nejbližším možném termínu. Děkuji za pochopení.

Režim školy od 26. 4.

V týdnu od 26. 4. do 30. 4. se vyučují:

prezenčně - třídy I.A, III.B, IV.B, V.B

distančně - třídy II.A, III.A, IV. A, V.A

Školní družina

  • ranní: pouze pro žáky prvního a třetího ročníku; příchod 7.00 - 7.15 h
  • odpolední: do 17.30 h

Školní jídelna

obědy - viz rozpis

Volby do Školské rady

Ve dnech 19. a 20. 5 2021 se budou z důvodu konce funkčního období člena za zákonné zástupce konat volby do Školské rady. Tyto volby nahrazují volby ze 4. a 5. května, které byly zrušeny v souvislosti s opatřením MŠMT, jež prodloužilo funkční období členů ŠR na 3 měsíce po ukončení nouzového stavu.

Volby proběhnou online prostřednictvím Google formuláře dle Pokynů pro volbu člena školské rady za zákonné zástupce. Volby se řídí Volebním řádem vydaným Městskou částí Praha – Štěrboholy. Zákonní zástupci nezletilých žáků mohou podávat návrhy na kandidáta na člena školské rady, a to na e-mailovou adresu sevitova@zssterboholy.cz nejpozději do 12. 5. 2021.

Režim školy od 19. 4.

V týdnu od 19. 4. do 23. 4. se vyučují:

  • prezenčně - třídy II.A, III.A, IV. A, V.A
  • distančně - třídy I.A, III.B, IV.B, V.A

Školní družina

  • ranní: pouze pro žáky druhého a třetího ročníku; příchod 7.00 - 7.15 h
  • odpolední: do 17.30 h

Školní jídelna


Fotogalerie