Archiv

Školní roky


Školní rok 2018/2019

28. 6. 2019
Fotogalerie Učení je zábava - I.A byla doplněna o další fotografie.
26. 6. 2019
Ve středu 26. 6. a ve čtvrtek 27. 6. bude vyučování ve všech třídách 
ukončeno v 11.40.
V pátek 28. 6. bude vydáno vysvědčení, vyučování bude ukončeno v 8.45 
a obědy budou vydávány od 11. 00 hodin.
Provoz školní družiny bude v pátek ukončen v 16.00h.
14. 5. 2019

Upozornění pro zákonné zástupce

Vážení rodiče, nezapomeňte  si prosím zrušit přes prázdninové měsíce své trvalé příkazy na úhradu úplat za zájmové a předškolní vzdělávání a záloh stravného.  

12. 6. 2019
Zápis z členské schůze KRPŠ
10. 6. 2019
Na florbalovém turnaji O pohár starosty Dolních Měcholup vybojovaly týmy ZŠ Štěrboholy v kategorii I. (mladší žáci) 6.místo a v kategorii II. (starší žáci) 3. místo
Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
6. 6. 2019
Ve čtvrtek 13. 6. se v zasedací místnosti MČ Praha - Štěrboholy uskuteční 
10.15 h - pro žáky a zaměstnance ZŠ Štěrboholy
16.30 h - pro rodiče, příbuzné, známé, kamarády, ...
5. 6. 2019
Úterý 11. 6. v 18.00 h - Náhradní zasedání členské schůze Klubu rodičů a přátel 
ZŠ a MŠ
4. 6. 2019
Na základě sdělení Hygienické stanice hl. m. Prahy byla v základní škole ukončena zvýšená hygienická opatření.
4. 6. 2019
Pondělí 10. 6. v 16.30h - schůzka rodičů budoucích prvňáčků
3. 6. 2019
V úterý 11. 6. navštíví žáci 3. ročníku představení Ulice plná kouzel v ČERNÉM DIVADLE. 
Sraz: 7.40 h ve třídě
Návrat: do 12.35 h
S sebou: batoh (svačina, pití, přezůvky do ŠD)
31. 5. 2019
4.6. - 11.6.  - SBĚROVÁ SOUTĚŽ (ŠD)
Zvážené balíčky starého papíru můžete odkládat do kontejneru, který bude přistaven 
v prostorách původního parkoviště před školou. Odevzdané kilogramy hlaste 
pí vychovatelkám.
31. 5. 2019
Vítězi devátého ročníku fotbalového turnaje  ŠTĚRBOGÓLY 2019 se stali žáci III.A 
s týmem BLUE SKY a mohou se tak radovat z putovního poháru ZŠ Štěrboholy. GRATULUJEME!
Všem hráčům děkujeme za jejich výkony a hru fair play, všem ostatním za již tradičně skvělou atmosféru.
30. 5. 2019
V úterý 4. 6. v 10.00 h se žáci 1. a 2. ročníku zúčastní  hudebně-naučného programu Abeceda. 
30. 5. 2019
Dne 17. května 2019 proběhla ve školní jídelně - výdejně ZŠ Štěrboholy kontrola Hygienické stanice hl. města Prahy.  Protokol o kontrole k nahlédnutí zde
30. 5. 2019
Pondělí 3. 6. od 14,00  do 16,00h - KONZULTAČNÍ HODINY dle objednání 
u jednotlivých učitelů
28. 5. 2019
Veliký úspěch našich páťáků v Pythagoriádě!
Hned tři žáci ZŠ Štěrboholy se v obvodním kole matematické soutěže Pythagoriáda zařadili mezi úspěšné řešitele. Ondřej Foltýn obsadil 2. místo, Tomáš Kuptík 3. místo a Eliška Mošťková 4. místo.
Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
24. 5. 2019
Dle sdělení Hygienické stanice hl. m. Prahy se žáci II.A mohou od pondělí 27. 5. účastnit výuky plavání i navštěvovat ranní a konečnou školní družinu. Zvýšená hygienická opatření v ZŠ Štěrboholy nadále trvají.
24. 5. 2019
Zástupci 4. a 5. ročníku ZŠ Štěrboholy obsadili v soutěži Matematické putování
13. místo z celkového počtu 29 týmů. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
23. 5. 2019
I letos oslavíme Mezinárodní den dětí turnajem o putovní pohár ZŠ Štěrboholy.  Všichni, kteří chtějí podpořit týmy jednotlivých tříd, jsou co nejsrdečněji zváni.
Termín: pátek 31. 5. 
Časové rozvržení: viz rozpis
S sebou: sportovní oblečení a obuv (trička v barvách jednotlivých týmů), pokrývku hlavy, velké pití a svačinu
V případě deště se turnaj uskuteční v hale (obuv do haly).
Ukončení turnaje bude v 11.40 hodin - změna v rozpisu obědů
23. 5. 2019
Čtvrtek 30. 5. - ŠKOLA NANEČISTO
23. 5. 2019
Ve středu 29. 5. vystoupí vybraní žáci II.B a III.B na slavnostním vítání občánků městské části Praha - Štěrboholy. 
22. 5. 2019
Pomyslnou tečku za letošním ročníkem UKAŽ A VYPRÁVĚJ udělají žáci I. B 
ve středu 29. 5. v 8.00h.
21. 5. 2019
V pondělí 27. 5. se úspěšní řešitelé školního kola Pythagoriády zúčastní obvodního kola v ZŠ Karla Čapka.
Sraz před školou: v 7.20 hod.
S sebou: psací a rýsovací potřeby, papíry na výpočty, svačina, pití
21. 5. 2019
Čtvrtek 23. 5. - ŠKOLA NANEČISTO
21. 5. 2019
V pondělí 27. 5. se žáci 4. a 5. ročníku zúčastní DOPRAVNÍ VÝCHOVY.
Kde: ZŠ Veronské náměstí
Čas:  4. ročník 8:30 – 10:10 (sraz ve třídě v 7:45)
         5. ročník 10:30 – 12:10 
S sebou:
vlastní cyklistická helma
sportovní obuv s uzavřenou patou a špičkou
přezůvky
pití, svačina
psací potřeby
pomůcky dle pokynů třídní učitelky
20. 5. 2019
V pátek 24. 5. se vybraní žáci ze 4. a 5. ročníku zúčastní soutěže Matematické putování na Pedagogické fakultě UK.
Sraz:       7. 25 hod. u hlavního vchodu
Návrat:    kolem 14. hodiny
S sebou: psací pomůcky, lepidlo, svačinu, pití
20. 5. 2019
V souvislosti s výskytem virového onemocnění proběhlo v  základní škole 
v pátek 17. 5.2019  místní šetření  Hygienické stanice hlavního města Prahy. Škola neprodleně provedla všechna doporučená protiepidemická opatření.
Záznam z místního šetření - zde
17. 5. 2019
11. 6. v 18.00 h - Náhradní zasedání členské schůze Klubu rodičů a přátel ZŠ a MŠ
17. 5. 2019
Zápis z členské schůze KRPŠ
16. 5. 2019
INFORMACE PRO RODIČE
Vzhledem k pravděpodobnému výskytu virového onemocnění ve třídě II. A dojde z nařízení Hygienické stanice hl. města Prahy - zde k následujícím opatřením:
- Žáci II. A se nebudou účastnit výuky plavání počínaje dnem 17. 5. do odvolání
- Žáci II. A nebudou spojováni s žádnou další třídou při vyučování 
- Žáci II. A nebudou spojováni s žádnou další třídou ve školní družině
- Z personálních důvodů bude provoz školní družiny pro žáky II. A omezen 
        do 16.30 hodin (počínaje dnem 17. 5. do odvolání)
Všechna tato opatření platí do odvolání.
V souvislosti s tímto škola upozorňuje zákonné zástupce, že dle Školního řádu jsou zákonní zástupci povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly ovlivnit průběh vzdělávání.
12. 5. 2019
14. 5. v 18.00 h - Členská schůze Klubu rodičů a přátel ZŠ a MŠ
9. 5. 2019
Čtvrtek 16. 5. - ŠKOLA NANEČISTO
9. 5. 2019
Ve středu 15. 5. v 8,00h nás čeká další UKAŽ A VYPRÁVĚJ. Svá témata budou prezentovat žáci 1.A. Všichni příbuzní a známí účinkujících jsou co nejsrdečněji zváni. 
9. 5. 2019
Čtvrtek 9. 5. - ŠKOLA NANEČISTO
30. 4. 2019
Úterý 7. 5. - FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD
30. 4. 2019
Pondělí 6. 5. od 14,00  do 16,00h - KONZULTAČNÍ HODINY dle objednání 
u jednotlivých učitelů
30. 4. 2019
Čtvrtek 2. 5. - ŠKOLA NANEČISTO
29. 4. 2019
V pátek 3. 5. se třídy 1.A a 1.B  zúčastní v Toulcově dvoře programu Snídaně pana Toulce.
Sraz v 7.35 na školní zahradě před vchodem do školy
S sebou: pití, svačinu, vhodné oblečení a obuv  dle počasí
Předpokládaný návrat: do 12.35
17. 4. 2019
Čtvrtek 18. 4. - VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
16. 4. 2019
Ve středu 17. 4. se 3. a 4.vyučovací hodinu uskuteční již tradiční VELIKONOČNÍ CENTRA. A opět je na co se těšit - tak nezapomeňte na pomůcky!
Vyučování bude ukončeno po 4. vyučovací hodině (11,40h).
12. 4. 2019
Rodiče přijatých žáků prosím o potvrzení nástupu dítěte do ZŠ Štěrboholy na adrese kollmannova@zssterboholy.cz v co nejbližším možném termínu. Děkuji za pochopení.
12. 4. 2019
Škola v přírodě Střelské Hoštice 2019 - Harry Potter
Den pátý - Výlet Sladovna Písek
Předpokládaný návrat cca 15.30 – 16.00 h
Provoz školní družiny bude ukončen v 16.00 h.
12. 4. 2019
Škola v přírodě Střelské Hoštice 2019 - Harry Potter
Den čtvrtý - Hledání kamene mudrců
Aby byl kámen mudrců nalezen, bylo třeba přečíst text psaný Morseovou abecedou, zapamatovat si tajemný obrázek, odtajnit skryté poselství pomocí zrcadla, vyluštit zprávu psanou zakletým písmem a projít si zkouškou paměti. Po večeři došlo k závěrečnému zhodnocení jednotlivých kolejí a slavnostní večer byl zakončen tancem.
11. 4. 2019
Škola v přírodě Střelské Hoštice 2019 – Harry Potter
Den třetí - Honba za Zlatonkou
Tento den byl ve znamení plnění rozličných úkolů, jako např. přesazování mandragory, závod na košťatech, pavoučí síť, záhada dopisu pro Harryho, atp.
Večer se pak ti odvážní vypravili na tajemné setkání s mozkomorem, a pak tančili a tančili, ...
10. 4. 2019
V pátek 12. 4. v 10.00 h přijede za žáky I.A a I.B  divadélko Romaneto 
s představením "Jak pan Slepička a paní Kohoutková malovali vajíčka".
10. 4. 2019
14. 5. v 18.00 h - Členská schůze Klubu rodičů a přátel ZŠ a MŠ
10. 4. 2019
Škola v přírodě Střelské Hoštice 2019 – Harry Potter
Den druhý - Moudrý klobouk
Pomocí moudrého klobouku došlo k rozřazení do jednotlivých kolejí a volbě vedoucího koleje. Následoval famfrpálový turnaj a někteří kouzelníci dokonce stihli i vyrobit čarodějný lektvar. Den druhý byl zakončen tanečním večerem v Bradavicích.
9. 4. 2019
Škola v přírodě Střelské Hoštice 2019 – Harry Potter
Den první – Příjezd do Bradavic
Hned odpoledne si žáci/studenti vyrobili sovičky či jiná zvířátka, jakožto výbavu každého kouzelníka. Večer pak zhlédli film Harry Potter a kámen mudrců.
8. 4. 2019
Škola v přírodě Střelské Hoštice 2019
Žáci 2. - 5. ročníku dorazili do Střelských Hoštic v pořádku.
8. 4. 2019
Ve středu 10. 4. se žáci I.A a I.B zúčastní divadelního představení O kóče a přéku.
5. 4. 2019
INFORMACE KE ŠKOLE V PŘÍRODĚ (2. - 5. ročník)
Sraz v pondělí 8.4. v 7.45 u školního hřiště ZŠ (zavazadla s sebou). Autobusy budou přistaveny na silnici před parkovištěm. Prosíme rodiče, aby v těchto místech neparkovali. Pro přesun z místa srazu k autobusu budou otevřena vrata u parkoviště. Prosíme o zvýšenou pozornost. Žáci jednotlivých ročníků se hlásí u svých třídních učitelek. Po příchodu odevzdají třídním učitelkám Prohlášení o bezinfekčnosti s nalepenou kopií kartičky pojištěnce, případně léky. 
Předpokládaný návrat v pátek 12. 4. cca v 15.30 – 16.00 h.
Provoz školní družiny bude v tento den ukončen v 16.00h
Děkujeme za pochopení.
28. 3. 2019
Ve středu 3. 4. v 8.00h nás čeká další UKAŽ A VYPRÁVĚJ. Svá témata budou prezentovat žáci II.B. Všichni příbuzní a známí účinkujících jsou co nejsrdečněji zváni.
28. 3. 2019
V úterý 2. 4. se zástupci 3. - 5. ročníku ZŠ Štěrboholy zúčastní Aprílového běhu
28. 3. 2019
Od pondělí 1. 4. 2019Štěrboholští chodí pěšky
27. 3. 2019
Pondělí 1. 4. - Zápis budoucích prvňáčků
22. 3. 2019
V pátek 22. 3. se žáci 2. - 5. ročníku zúčastní soutěže MATEMATICKÝ KLOKAN
14. 3. 2019
TŘÍDNÍ SCHŮZKY se uskuteční v pondělí 18. 3. v 16.30 hodin. Nejedná se o tradiční konzultační hodiny, ale o informativní schůzky v jednotlivých třídách.
8. 3. 2019
V pátek 15. 3. se žáci 4. a 5. ročníku zúčastní DOPRAVNÍ VÝCHOVY.
Kde: ZŠ Veronské náměstí
Čas: 4. ročník 8:30 – 10:10 (sraz ve třídě v 7:45)
5. ročník 10:30 – 12:10 
S sebou:
přezůvky
pití, svačina
psací potřeby
pomůcky podle pokynů třídní učitelky
5. 3. 2019
Ve středu 13. 3. v 8.00 h nás čeká další UKAŽ A VYPRÁVĚJ. Tentokrát se na Vás těší žáci II.A. 
1. 3. 2019
V pondělí 4. 3. od 14.00 do 16.00 hodin - KONZULTAČNÍ HODINY dle objednání u jednotlivých učitelů
13. 2. 2019
18. 2. - 22. 2. JARNÍ PRÁZDNINY
11. 2. 2019
Z důvodu onemocnění třídní učitelky se Ukaž a vyprávěj III. B přesouvá 
na středu 27. 2 v 8.00 hodin. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.
6. 2. 2019
V pátek 15. 2. se žáci III.B zúčastní v Toulcově dvoře programu TEČE VODA, TEČE.
Sraz: 7.40 h ve třídě
S sebou do batohu: svačina, pití, blok, penál 
Předpokládaný návrat: do 12.35 h
6. 2. 2019
Ve středu 13. 2. v 8,00h nás čeká další UKAŽ A VYPRÁVĚJ. Svá témata budou prezentovat žáci III.B. Všichni příbuzní a známí účinkujících jsou co nejsrdečněji zváni. 
30. 1. 2019
V pátek 8. 2. se žáci III.A zúčastní v Toulcově dvoře programu TEČE VODA, TEČE.
Sraz: 7.40 h ve třídě
S sebou do batohu: svačina, pití, blok, penál 
Předpokládaný návrat: do 12.35 h
30. 1. 2019
Ve čtvrtek 7. 2. se žáci 4. ročníku zúčastní v Toulcově dvoře programu 
CESTA KOLEM SVĚTA
Sraz ve třídě: v 7.45 – oblečeni, obuti
S sebou v batohu: pití, svačinu, penál, přezůvky
Vhodné oblečení a obutí dle počasí.
Návrat: kolem 13.00 hod.
30. 1. 2019
Ve středu 6. 2. se žáci 5. ročníku zúčastní v Toulcově dvoře programu 
MAFIÁN V PTAČÍ ŘÍŠI.
Sraz v šatně: v 7.45 hod.
S sebou v batohu: pití, svačinu, penál 
Teplé oblečení a obuv.
Návrat: do 13.00 hod.
30. 1. 2019
Pondělí 4. 2. od 14.00  do 16.00h - KONZULTAČNÍ HODINY dle objednání 
u jednotlivých učitelů
29. 1. 2019
Od pondělí 4. 2. dochází ke změně rozvrhu hodin na 2. pololetí 
a ke změně v rozpisu obědů.
24. 1. 2019
Pátek 1. 2. - POLOLETNÍ PRÁZDNINY
24. 1. 2019
Ve čtvrtek 31.1. bude žákům vydán Výpis z vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2018/2019. Výpis z vysvědčení žáci nevrací.
21. 1. 2019
Ve středu 23. 1. v 8,00h nás čeká další UKAŽ A VYPRÁVĚJ. Svá témata budou prezentovat žáci III.A. Všichni příbuzní a známí účinkujících jsou co nejsrdečněji zváni. 
10. 1. 2019
V pondělí 14. 1. v 16.30 hodin se uskuteční třídní schůzky rodičů I.A a I.B.
9. 1. 2019
ZRUŠENÍ omezení provozu ŠD
Dle aktuálního sdělení stavby dochází ke změně termínu překládky elektřiny. K odpojení elektrického proudu dojde až v sobotu 12. 1. 2019.
Provoz školní družiny bude tak v pátek 11. 1. standardně do 17.30 hodin.
Děkujeme za pochopení.
7. 1. 2019
OMEZENÍ PROVOZU ŠD
Z důvodu přerušení dodávky elektrické energie bude v pátek 11.1. ukončen provoz školní družiny v 16.00 hodin.
Děkujeme za pochopení.
4. 1. 2019
Galerie Plavání III.A + III.B byla doplněna o další fotografie
3. 1. 2019
Pondělí 7. 1. od 14.00  do 16.00h - KONZULTAČNÍ HODINY dle objednání 
u jednotlivých učitelů
3. 1. 2019
Ve čtvrtek 10. 1. se žáci 4. a 5. ročníku zúčastní výuky DOPRAVNÍ VÝCHOVY.
Kde:      ZŠ Veronské náměstí
Čas:       4. ročník 8:30 – 10:10 (sraz ve třídě v 7:45)
             5. ročník 10:30 – 12:10
S sebou: přezůvky, pití, svačina, psací potřeby + pomůcky na výuku dle instrukcí třídní učitelky
3. 1. 2019
V šestém ročníku turnaje ve vybíjené smíšených družstev VybiCup 2019 zvítězili
v kategorii mladších žáků: RŮŽOVÍ 
kapitán: Tadeáš Bartušek
hráči:  Adam Buřič, Alexandra Klinghorová, Adam Kuběnka, Eliška Lapková, Eliška Lešáková, Phamová Phuong Nhi, Agáta Skřítková, Hynek Smolík, Wang Binhao
v kategorii starších žáků: ČERVENÍ 
kapitán: Petr Šimůnek
hráči: Kryštof Albrecht, Jakub Fišera, Ondřej Foltýn, Adel Kirsty Hunterová, Tomáš Kuptík, Adéla Landová, Anna Pecak, Martina Pecak, Linda Petraturová, Tereza Veinlichová, Wang Bing Guo

Všem žákům děkujeme za účast a vítězům gratulujeme.
21. 12. 2018
Ve čtvrtek 3. 1. 2019 se koná VybiCup
Sraz ve třídě: 7,55 hod
Odchod ze školy: 8,00 hod

S sebou v batohu
sportovní oblečení do haly
sálová obuv
svačina, pití
přezůvky do ŠD

Akce proběhne ve sportovní hale ve Štěrboholech a bude ukončena v 11,40 hodin.

Obědy - viz rozpis
18. 12. 2018
Od 22. 12. 2018 do 2. 1. 2019 - VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

Výuka bude zahájena ve čtvrtek 3. 1. 2019 novoročním turnajem ve vybíjené smíšených družstev VybiCup 2019.

13. 12. 2018
JEŽÍŠKOVA VNOUČATA
V předvánočních dnech se žáci naší školy zapojili do projektu Ježíškova vnoučata. Věříme, že výrobou vánočních přáníček udělají radost hned několika osamělým seniorům. 
11. 12. 2018
ORGANIZACE POSLEDNÍHO ŠKOLNÍHO TÝDNE ROKU 2018

Pondělí 17. 12.- středa 19. 12.
- vyučování dle rozvrhu hodin

Čtvrtek 20. 12. 
1. a 2. vyuč. hodina         - vyučování dle rozvrhu hodin
3. a 4. vyuč. hodina         - Vánoční Centra
Vyučování bude ukončeno v 11,40h.

Pátek  21. 12. 
1. vyuč. hodina - Vánoční bublinky (kouzelnické představení)
2. vyuč. hodina - vánočně laděné vyučování
3. a 4. vyuč. h.   - třídní vánoční besídky                
Vyučování bude ukončeno v 11,40h.
29. 11. 2018
Pondělí 3. 12. od 14,00  do 16,00h - KONZULTAČNÍ HODINY dle objednání u jednotlivých učitelů
29. 11. 2018
Ve středu 5. 12. navštíví žáky ZŠ Štěrboholy sv. Mikuláš, jehož účast a bezproblémový průběh návštěvy garantují žáci pátého ročníku.
29. 11. 2018
Středa 5. 12. od 14.00 do 15.00h - Andělsko-pekelné hrátky (ŠD)
22. 11. 2018
Ve čtvrtek 29. 11. v 17,00h - ADVENTNÍ ZASTAVENÍ 
Sraz všech žáků je v 16,50h v kmenových třídách.

Provoz školní družiny bude v tento den ukončen již v 16,45h. Děkujeme za pochopení.
13. 11. 2018
V pátek 23. 11. od 8.00h - FOTOGRAF VE ŠKOLE (focení jednotlivců)
13. 11. 2018
Ve středu 21. 11. nás čeká další Ukaž a vyprávěj. Svá témata budou prezentovat žáci 4. ročníku.
13. 11. 2018
19. 11. - 28. 11.  - SBĚROVÁ SOUTĚŽ (ŠD)
Zvážené balíčky starého papíru můžete odkládat do kontejneru, který bude přistaven v prostorách původního parkoviště před školou. Odevzdané kilogramy hlaste 
pí vychovatelkám.
9. 11. 2018
V úterý 13. 11. se žáci 5. ročníku zúčastní interaktivního programu Velká rodinná rada, který je zaměřen na finanční gramotnost.
3.11.2018
Pondělí 5. 11. od 14,00  do 16,00h - KONZULTAČNÍ HODINY dle objednání 
u jednotlivých učitelů
31. 10. 2018
Ve čtvrtek 1. 11. se žáci ZŠ Štěrboholy zúčastní preventivního programu Záchrana zvířat.
30. 10. 2018
Vážení rodiče, 
vzhledem k nenadálé situaci a změnám ve škole zveme rodiče všech žáků ZŠ Štěrboholy k účasti na zasedání zastupitelstva ve středu 31. 10. v 18.00 hodin 
v zasedací místnosti ulice K učilišti.
26. 10. 2018
Mimořádná schůzka rodičů žáků I.A a I.B se uskuteční v pondělí 5. 11. v 16.30.
26. 10. 2018
29.10. a 30.10. - PODZIMNÍ PRÁZDNINY
19. 10. 2018
I v letošním školním roce se naši žáci mohou těšit na oblíbená Centra. 
Ta PODZIMNÍ se uskuteční v pátek 26. 10. 3. a 4. vyučovací hodinu
Tak nezapomeňte na pomůcky!
Vyučování všech ročníků bude ukončeno v 11,40 hodin.
19. 10. 2018
Ve středu 24. 10. se žáci 4. a 5. ročníku zúčastní výuky DOPRAVNÍ VÝCHOVY.
Kde:      ZŠ Veronské náměstí
Čas:       4. ročník 8:30 – 10:10 (sraz ve třídě v 7:45)
             5. ročník 10:30 – 12:10
S sebou:              
sportovní oblečení a sportovní obuv s pevnou patou a špičkou
vlastní helma na kolo
přezůvky
pití, svačina
psací potřeby
12. 10. 2018
V pátek 19. 10. navštíví žáci 3. A MĚSTSKOU KNIHOVNU  v Hostivaři. 
S sebou: penál, úkolníček, svačinu, přezůvky
12. 10. 2018
Ve středu 17. 10. v 8,00h zahájí žáci 5. ročníku letošní ročník projektu UKAŽ A VYPRÁVĚJ. Všichni rodinní příslušníci jsou co nejsrdečněji zváni.
11. 10. 2018
V pátek 12. 10. navštíví žáci 3. B MĚSTSKOU KNIHOVNU  v Hostivaři. 
S sebou: penál, úkolníček, svačinu, přezůvky
9. 10. 2018
NAŠLY SE KLÍČE
Před školou byl nalezen svazek klíčů. K vyzvednutí jsou na Úřadu MČ Praha - Štěrboholy.
4. 10. 2018
Ve čtvrtek 11. 10.  se žáci 4.ročníku zúčastní zeměpisně – přírodopisného programu HRA O PŘEŽITÍ.
27. 9. 2018
Pondělí 1. 10. od 14,00  do 16,00h - KONZULTAČNÍ HODINY dle objednání 
u jednotlivých učitelů
24. 9. 2018
TŘÍDNÍ SCHŮZKY se uskuteční v pondělí 24. 9. v 16.30 hodin. Nejedná se o tradiční konzultační hodiny, ale o informativní schůzky v jednotlivých třídách.
17. 9. 2018
Ve dnech 17. - 21. 9. pořádá školní družina tradiční rodinnou soutěž ZŠ Štěrboholy Hoď si svůj koš.
13. 9. 2018
Vážení rodiče,
z důvodu nepřehlednosti dopravní situace před základní školou doporučuje Městská policie, abyste v čase od 7.30 do 8.00 hodin parkovali v ulici U Školy. Jedná se o bezpečnost Vašich dětí. Děkujeme za pochopení.
4. 9. 2018
Kde a kdy zvonit  2018/2019
3. 9. 2018
Organizace čtvrtého a pátého školního dne – čtvrtek 6. 9. a pátek 7. 9. 

Vyučování

Čtvrtek 6. 9. Všechny třídy se učí dle rozvrhu hodin
I.A + I.B vyučování bude ukončeno po 4. vyuč.hodině, tzn. v 11.40h
Pátek 7. 9. Všechny třídy se učí dle rozvrhu hodin.

Školní družina
Provoz ranní školní družiny bude standardně od 7.00 do 7.45 hodin. Odpolední družina začíná ihned po skončení vyučování a končí v 17.30 hodin.

Školní jídelna
Obědy budou vydávány od 11.40h dle rozpisu obědů.
3. 9. 2018
Organizace třetího školního dne - středa 5. 9. 2018

Vyučování
I.A + I.B tři vyučovací hodiny, tzn. do 10.45h
2. – 5. ročník čtyři vyučovací hodiny, tzn. do 11.40h

Rozvrh hodin je pro tento den upraven dle potřeb třídních učitelů, žáci zůstávají v kmenových třídách.

Žáci si s sebou přinesou:
pomůcky dle pokynů třídních učitelek 

Školní družina
Provoz ranní školní družiny bude standardně od 7.00 do 7.45 hodin. Odpolední družina začíná ihned po skončení vyučování a končí v 17.30 hodin.
 
Školní jídelna
Obědy budou vydávány od 11.00h dle rozpisu obědů.
3. 9. 2018
Organizace druhého školního dne - úterý 4. 9. 2018

Vyučování
I. A + I. B              dvě vyučovací hodiny, tzn. do 9.40h
2. – 5. ročník      čtyři vyučovací hodiny, tzn. do 11.40h

Žáci si s sebou přinesou:
I.A + I.B penál, Matematika, Živá abeceda, přezuvky, svačinka
2. – 5. ročník pomůcky dle pokynů třídních učitelek (obdrželi v pondělí 3. 9.)

Školní družina
Provoz ranní školní družiny bude standardně od 7.00 do 7.40 hodin. Odpolední družina začíná ihned po skončení vyučování a končí v 17.30 hodin. Školní družinu mohou navštěvovat pouze přihlášení žáci (Řádně vyplněný a odevzdaný Zápisový lístek pro školní rok 2018/2019).

Školní jídelna
Obědy budou vydávány od 11.00h dle rozpisu obědů.
30. 8. 2018
Školní družina
Z provozních důvodů bude v pondělí 3.9. omezena kapacita školní družiny.
Prosíme rodiče dětí přihlášených do školní družiny o zvážení, zda by jejich děti mohly v tento den odejít po vyučování (případně po obědě domů). Pokud ano, prosíme o vyplnění tiskopisu „Odchází sám" a jeho předání třídní učitelce. Děkujeme za pochopení.
30. 8. 2018
Organizace prvního školního dne - pondělí 3. 9. 2018

1. ročník

Naši prvňáčci se i se svými rodiči shromáždí v 8.15h na školním hřišti, kde už na ně budou čekat paní učitelky, které je za přítomnosti paní ředitelky a zástupců MČ Praha - Štěrboholy slavnostně přivítají. Poté si paní učitelky odvedou novopečené školáky do tříd a rodičům je předají cca v 9.15h. Rodičům prvňáčků zkrátí chvíle čekání paní vychovatelka, která je mezitím poinformuje o chodu školní družiny a převezme od nich vyplněné formuláře:

Prvňáčci si s sebou přinesou aktovky, které se jim ještě ten den zaplní spoustou školních potřeb.

 

!!! Mokrá varianta (pro případ, že by se na nás sluníčko nesmálo)

V případě deště půjdou prvňáčci i se svým doprovodem přímo do svých tříd.


2. - 4. ročník

Jedna vyučovací hodina (8.00 – 8.45h)

Žáci odevzdají třídní učitelce: 


5. ročník
Jedna vyučovací hodina (8.00 – 8.45h) 

Žáci odevzdají třídní učitelce: 


Školní družina 
Provoz školní družiny bude omezen, v tento den ještě nebudou v provozu třídy ŠD v suterénu školy. Pro vyzvedávání žáků zvoňte na 1. oddělení ŠD.


Školní jídelna
Obědy budou přihlášeným žákům v tento den vydávány od 11.00h.

30. 8. 2018
29. 8. 2018
ZMĚNA informace pro rodiče žáků 1. ročníku

Otevřeme dvě třídy 1. ročníku. Děkujeme za pochopení.
28. 8. 2018
Informace ohledně školní družiny
Do školní družiny byli automaticky přijati všichni žáci 1. ročníku a na základě vyplněné žádosti i všichni zájemci z 2. – 4. ročníku. Všichni přijatí žáci potvrdí nástup do školní družiny odevzdáním vyplněného Zápisového lístku do ŠD v pondělí 3. 9. 2018.
28. 8. 2018
Informace pro rodiče žáků 1. ročníku
Z důvodu náhlých personálních změn v učitelském sboru bude ve školním roce 2018/2019 otevřena jedna třída 1. ročníku.