Zápis

Zápis

Školní rok 2020/2021

termín květen 2020 (bude upřesněno)
čas 13.30 - 17.00
místo bude upřesněno

K zápisu potřebujete:

Kritéria

Kritéria a postup přjímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Individuální vzdělávání

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání jiným způsobem, je povinen oznámit tuto skutečnost ředitelce mateřské školy. Oznámení je povinen učinit písemně nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte, to je v měsíci červnu. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:

Formulář k oznámení o individuálním vzdělávání ke stažení zde

Den otevřených dveří

termín duben 2020 (bude upřesněno)
čas 14.00 - 17.00
místo bude upřesněno