Organizace MŠ

1. třída Berušky 

tel. 222 767 325


Učitelky:

Lucie Hermachová, DiS.

Markéta Toulová, DiS.2. třída Myšky

tel.  222 767 326


Učitelky:

Tereza Študlarová

Pavlína Malá


3. třída Žabičky

tel. 222 765 823


Učitelky:

Michaela Filipová

Hana Šálková


4. třída Veverky

tel. 222 765 831


Učitelky:

Bc. Věra Purkrtová

Renáta Vacínková
PROVOZ od 7. 00 hodin do 17. 00 hodin
 

DENNÍ REŽIM


Při realizaci naší vzdělávací koncepce je velmi důležité správné časové členění činnosti dětí. Náš režim je pružný, umožňuje reagovat na neplánované situace, vyhovět potřebám dětí.

7.00 - 8.00  
scházení dětí, hry podle zájmu dětí, individuální a skupinové  
činnosti, ranní kruh
________________________________________
8.30 - 9.00  
tělovýchovné ranní cvičení, pohybové hry
________________________________________
9.00 - 9.30  
svačina
________________________________________
9.30 - 10.15 (u mladších dětí do 10.00) 
vzdělávací nabídka - programově řízené činnosti na dané téma (frontální, skupinové i individuální),rozvoj rozumových dovedností, výtvarné a pracovní dovednosti, jazykové a tělovýchovné chvilky, celkový rozvoj prostorové orientace, paměti a logického myšlení, rozvoj tvořivosti, matematických představ a řečových dovedností, sociální a kontaktní hry, uvolňovací cviky pro správné držení tužky a práce s grafickými listy, hodnotící kruh
________________________________________
10.15 - 11.30  
pobyt dětí venku - zahrada nebo vycházka
________________________________________
11.30 - 12.15  
oběd
________________________________________
12.15 - 14.15  
Třída Berušek a Myšek - odpočinek a spánek na lůžku
Třída Žabiček a Veverek - krátká relaxace, poslech pohádek, hudby, klidné činnosti 
(didaktické, společenské, námětové hry, tvořivé činnosti apod.)
________________________________________
14.15 - 14.45 
svačina
________________________________________
14.45 - 17.00 
odpolední zájmové činnosti ve třídě, pobyt na zahradě
________________________________________

Omlouvání nepřítomných dětí nejpozději do 8.30 hodin.

 
ŠKOLNÍ ŘÁD

PLNÁ MOC


ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - č.ú. MŠ 291949389/0800 
Úplata činí 550,- Kč měsíčně. 
Informace k úplatě zde.