KRPŠ

Název sdružení: Klub rodičů a přátel ZŠ a MŠ Praha 10 – Štěrboholy, o.s.
Sídlo: U Školy 285, Praha 10 – Štěrboholy, 102 00
IČO: 49629433

Občanské sdružení vzniklo v říjnu 1993 a je registrované Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

Cíle Klubu

Hlavním cílem Klubu je napomáhat všeobecnému rozvoji štěrboholské školy, spolupracovat s učitelským sborem a shánět finanční prostředky na podporu kulturních a sportovních akcí školy, na její vybavení hračkami, učebními a sportovními pomůckami, knihami, drobným mobiliářem apod..
Chceme přiblížit školu nám, rodičům, a našim dětem vytvořit prostor, kam se budou těšit a kde se budou rádi učit I hrát.

Jak se stát členem

Členem může být kdokoli, kdo je starší 18 let a zaplatí členský příspěvek. Členem na období jednoho školního roku se stává automaticky každý rodič, který zaplatí odsouhlasený finanční příspěvek. Členstvím získává práva i povinnosti zakotvené ve stanovách sdružení.
Jedním z práv každého člena je volit si Radu Klubu a nahlížet do výsledků hospodaření Klubu.

Rada Klubu

Rada Klubu je výkonným orgánem sdružení a volí ji členská schůze na období jednoho roku. Má svého předsedu a místopředsedu, pokladníka a třídní důvěrníky.

Předseda Klubu: Ing. Petra Roulová
Místopředseda Klubu: Lenka Svobodová
Pokladník: Kateřina Ševítová

Členský příspěvek

Rodiče žáků školy / školky hradí členský příspěvek v odsouhlasené výši vždy na začátku školního roku, ostatní přátelé školy kdykoli během roku, a to na účet Klubu vedený u ČSOB, a.s. - Poštovní spořitelny: 219969692/0300.

Příspěvek na školní rok 2018/2019

Kdo a jak nám může pomoci

Kromě členských příspěvků uvítáme pomoc od koholi, komu záleží na naší štěrboholské škole – ať už formou věcného daru, finančního nebo trvalého sponzorství.

Kontakt na nás:
tel. 603 402 719
tel. 721 642 393


Motto: Vzdělání není pouhým nashromážděním jednotlivých vědomostí, jako těstem není mouka, voda, sůl, kvasnice … dohromady naházené. (Tomáš Garrigue Masaryk)