Aktuality

Prázdninový provoz

Vážení rodiče,

v době letního prázdninového provozu (od 1. 7. do 10. 7. 2020) budou děti rozděleny do dvou skupin. Paní učitelky Vám sdělí, ve které skupině Vaše dítě bude. Rozdělení dětí do skupin je neměnné. Skupina č.1 bude ve třídě Žabiček. Skupina č.2 bude ve třídě Veverek.

Děkujeme za pochopení.

ON-LINE TŘÍDNÍ SCHŮZKA BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Rodičům budoucích prvňáčků, pro které poskytnuté informace nebyly vyčerpávající nebo mají zájem o účast, nabízíme možnost on-line třídní schůzky, která se uskuteční v pondělí 22. 6. 2020 v 16.30 h přes aplikaci ZOOM. Na tuto schůzku je nutné se přihlásit emailem na adrese kollmannova@zssterboholy.cz . Jako předmět emailu uveďte TS + jméno dítěte, do textu pak můžete sdělit dotaz. Na nashromážděné dotazy Vám bude odpovězeno v rámci schůzky. Link k přihlášení Vám bude zaslán cca 10 minut před schůzkou.

ŠKOLA NANEČISTO

S ohledem na nařízení MŠMT a v důsledku trvajících epidemiologických opatření pro základní školy rozhodla Pedagogická rada o zrušení akce pro budoucí prvňáčky Škola nanečisto. Informace pro rodiče budoucích prvňáčků naleznete zde

Informace k úplatě MŠ

V souvislosti s uzavřením provozu byl vydán dodatek ke směrnici o úplatě za předškolní vzdělávání v mateřské škole. Přeplatky budou rodičům vráceny převodem na účet.

Výsledky zápisu do MŠ

Výsledky zápisu do MŠ pro školní rok 2020/21 naleznete zde .

Akce a divadla

Všechny naplánované akce jsou do konce školního roku zrušeny. Děkujeme za pochopení.

Informace k prázdninovému provozu

Vážení rodiče,

letní prázdninový provoz MŠ bude probíhat v období od 1. 7. do 10. 7. 2020. V případě zájmu o prázdninový provoz je potřeba odevzdat závaznou přihlášku nejpozději do 5. 6. 2020. Veškeré další informace naleznete zde.

Obnovení provozu MŠ

Provoz mateřské školy bude obnoven v pondělí 25. 5. 2020. Na základě manuálu MŠMT škola vydala vnitřní směrnici Provozní podmínky v Mateřské škole Štěrboholy od 25. 5. 2020 do konce školního roku 2019/20. Upozorňujeme zákonné zástupce dětí, kteří se budou účastnit docházky do mateřské školy v tomto období, na povinnost předat před prvním vstupem dítěte do mateřské školy podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a o seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví.

Oznámení

Vážení rodiče, obdrželi jsme manuál „Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020“ vydaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. V souvislosti s tímto materiálem nyní stanovujeme provozní podmínky v Mateřské škole Štěrboholy, které zveřejníme v nejbližších dnech. Děkujeme za pochopení.

Provoz MŠ

Vážení rodiče, pravděpodobné otevření MŠ bude současně se ZŠ. Termín a další podrobnosti budou upřesněny. Děkujeme za pochopení.

Zrušení trvalých příkazů k úhradě stravného

Vážení rodiče, žádáme Vás o zrušení nebo pozastavení trvalých příkazů k úhradě stravného. Přeplatky Vám budou vráceny v rámci závěrečného vyúčtování v červenci 2020 na účet uvedený v přihlášce ke stravování. Pokud zákonný zástupce účet na přihlášce neuvedl, je povinen si o vrácení přeplatku písemně (e-mailem) požádat nebo si přeplatek vyzvednout po předchozí domluvě v hotovosti u vedoucí školní jídelny. Děkujeme za pochopení.

ZRUŠENÍ ŠKOLY V PŘÍRODĚ

Škola v přírodě ve Vřesníku v termínu od 5. 6. do 12. 6. 2020 se ruší. Uhrazené zálohy budou rodičům vráceny na účet do 27. 4. 2020.

Děkujeme za pochopení.

Zápis do MŠ

Na základě opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 vydaného v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva dochází ke změnám v termínu a organizaci zápisu. Více informací zde.

Úplata za předškolní vzdělávání

Vzhledem k uzavření mateřské školy z důvodu prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 bude rodičům po obnovení provozu MŠ poměrná část uhrazené úplaty za předškolní vzdělávání vrácena.

Den otevřených dveří

Z důvodu aktuální situace související s karanténním opatřením se den otevřených dveří v termínu 2. 4. 2020 nekoná.

V případě zájmu o individuální termín kontaktujte zástupkyni pro MŠ.

tel: 608 539 807
email: hermachova@zssterboholy.cz
Žádost o ošetřovné

V souvislosti s rozhodnutím zřizovatele o uzavření MŠ Štěrboholy informuje ČSSZ o nároku na ošetřovné, které mohou rodiče dětí čerpat, pokud v důsledku tohoto rozhodnutí zůstanou doma s dítětem mladším 10 let. Detailní informace zde. Ve formuláři Žádosti o ošetřovné rodiče vyplní – v části A příjmení, jméno dítěte a rodné číslo, dále celou část B. Formulář vytisknou a předloží škole k potvrzení. Návštěvu školy je nutné předem domluvit na adrese sevitova@zssterboholy.cz nebo telefonicky na čísle 605 506 905

Uzavření mateřské školy

Zřizovatel - Městská část Praha - Štěrboholy rozhodl od pondělí 16. 3. 2020 uzavřít mateřskou školu do odvolání.

Uzavření základní školy

Bezpečnostní rada státu rozhodla od středy 11.3.2020 uzavřít základní, střední a vyšší odborné školy do odvolání. Mateřských škol se opatření zatím netýká.

Sdělení HSHMP

Dle sdělení HSHMP - děti po návratu z jarních prázdnin, které pobývaly v lyžařských centrech Itálie, nejsou ohroženy rizikem koronaviru Covid-19 a není třeba je omezovat v docházce do kolektivu. V případě zdravotních potíží se rodiče dětí obrátí na registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. Zaměstnanci ZŠ a MŠ Štěrboholy, kteří navštívili severní Itálii, se řídí pokyny MZČR.

Zápis budoucích prvňáčků

Zápis do 1. ročníku ZŠ Štěrboholy pro školní rok 2020/2021 se uskuteční dne 6.4.2020. Do té doby je třeba se zaregistrovat formou elektronické přihlášky v aplikaci Škola OnLine.

Akce a divadla v MŠ

Přehled akcí na druhé pololetí školního roku.

Upozornění: změna termínu Velikonočního jarmarku.

Omezení provozu o jarních prázdninách

V době jarních prázdnin v ZŠ, tj. ve dnech 24.2. - 28.2., bude provoz omezen na dvě oddělení. Děti budou spojeny ve třídách Veverek a Myšek. Děkujeme za pochopení.

Akce a divadla v MŠ

Přehled akcí na druhé pololetí školního roku.

Informace k prázdninovému provozu

Vážení rodiče,

informace k prázdninovému letnímu provozu naleznete zde.

Úplata za předškolní vzdělávání

Dovolujeme si upozornit zákonné zástupce, že 15. 2. 2020 je termín splatnosti úplaty za předškolní vzdělávání (MŠ) na druhé pololetí školního roku 2019/2020.

Platba 2750 Kč - účet č. 291949389/0800 s příslušným variabilním symbolem.

Omezení provozu o pololetních prázdninách

V době pololetních prázdnin v ZŠ, tj. pátek 31.1. bude provoz omezen na dvě oddělení. Děti budou spojeny ve třídách Veverek a Myšek. Děkujeme za pochopení.

Výlet RODAS Šestajovice

Vážení rodiče,

připomínáme, že ve čtvrtek 9. 1. se všechny třídy účastní exkurze do svíčkárny / čokoládovny RODAS v Šestajovicích. S sebou batůžek, papírové kapesníčky, igelitový sáček.

Příchod nejpozději v 7.45 hod. Návrat do MŠ na oběd. Pití a svačina bude zajištěna MŠ.

Omezení provozu o vánočních prázdninách

V době vánočních prázdnin v ZŠ, tj. čtvrtek 2.1. a pátek 3.1.2020 bude provoz z důvodu nízkého zájmu omezen na jedno oddělení. Děti budou ve třídě Veverek. Děkujeme za pochopení.

Přerušení provozu o vánočních prázdninách

Vážení rodiče,

připomínáme, že v době vánočních prázdnin od 23.12.2019 do 1.1.2020 bude mateřská škola z provozních důvodů uzavřena. V novém roce bude provoz v MŠ zahájen ve čtvrtek 2.1.2020.

Děkujeme za pochopení.

Rozbalování dárků od Ježíška

Vážení rodiče,

z důvodu velmi nízkého počtu dětí budou děti ze třídy Žabiček rozbalovat dárečky od Ježíška v pondělí 6. 1. 2020.

Děti z ostatních tříd budou rozbalovat dárečky od Ježíška ve středu 18. 12. 2019.

Děkujeme za pochopení.

Vánoční besídky

Milí rodiče, srdečně Vás zveme na naše vánoční besídky do jenotlivých tříd:

třída Berušky v úterý 10.12. od 16.00h

třída Myšky v uterý 10.12. od 16.30h

třída Žabičky ve středu 11.12. od 16.00h

třída Veverky ve středu 11.12. od 16.30h

Mikuláš v MŠ

Ve čtvrtek 5. 12. nás v dopoledních hodinách navštíví Mikuláš, čert a anděl. Tuto akci nám zajišťují žáci pátého ročníku ZŠ.

Mobilní telefony

Vážení rodiče, vzhledem k častým poruchám pevných telefonních linek v mateřské škole uvádíme s účinností od 2. prosince 2019 do zkušebního provozu mobilní telefony pro odhlašování dětí a komunikaci rodičů s učitelkami jednotlivých oddělení. Původní telefonní linky budou i nadále v provozu, přednostně však prosím využívejte níže uvedená telefonní čísla (pouze v provozní době MŠ).

Žabičky 608 157 389

Veverky 608 038 345

Berušky 608 981 232

Myšky 608 739 995

Kancelář zástupkyně ředitelky pro MŠ 608 539 807

Přijmeme uklízečku do MŠ

Základní škola a Mateřská škola, Praha 10 – Štěrboholy přijme uklízečku do mateřské školy. Nástup možný ihned. V případě zájmu kontaktujte prosím zástupkyni ředitelky pro MŠ.

Porucha telefonů

Vážení rodiče, z důvodu poruchy telefonů v MŠ omlouvejte prosím nepřítomnost svých dětí mailem na adrese hermachova@zssterboholy.cz Na odstranění poruchy pracujeme, za komplikace se omlouváme. Děkujeme za pochopení.

Akce a divadla

Doplněný přehled akcí na první pololetí školního roku.

Stanovisko ke stávce

Základní škola a Mateřská škola, Praha 10 - Štěrboholy se ke stávce Českomoravských odborových svazů pracovníků ve školství nepřipojí. Provoz mateřské školy bude probíhat bez omezení.

Omezení provozu o podzimních prázdninách

V době podzimních prázdnin v ZŠ, tj. úterý 29.10. a středa 30.10. bude provoz omezen na dvě oddělení. Děti budou spojeny ve třídách Veverek a Myšek. Děkujeme za pochopení.

Přerušení provozu o vánočních prázdninách

V době vánočních prázdnin od 23.12.2019 do 1.1.2020 bude mateřská škola z provozních důvodů uzavřena. V novém roce bude provoz v MŠ zahájen ve čtvrtek 2.1.2020. Děkujeme za pochopení.

Přijmeme uklízečku do ZŠ

Přijmeme uklízečku do ZŠ na zástup - zkrácený úvazek (pracovní doba dle dohody). Více informací zde

Nefunkční zvonek u Veverek

Vážení rodiče,

ve třídě Veverek stále nefunguje zvonek u vstupních dveří. Výměna zvonku proběhne v pátek 25.10. Omlouváme se za komplikace, děkujeme za pochopení.

Finanční příspěvek na akce školy

Ve školním roce 2019/2020 byla výše příspěvku pro dítě v mateřské škole stanovena na 1000 Kč. Tato částka je určena na úhradu vzdělávacích a kulturních programů, kterých se děti účastní v průběhu školního roku v rámci předškolního vzdělávání, na nákup výtvarných potřeb pro práci v MŠ a na nákup školních triček a dárků pro budoucí školáky. Částku 1000 Kč rodiče uhradí nejpozději do 15. 10. 2019 na účet školy č. 291949389/0800 s variabilním symbolem 2019, do textu uvedou jméno a příjmení dítěte. Děkujeme

Účet školy pro platby

Vážení rodiče, připomínáme, že škola má dva běžné účty:

  • účet č. 291949389/0800 – účet pro úhradu úplat za předškolní a zájmové vzdělávání, příspěvku na akce školy, výletů, učebních pomůcek, …
  • účet č. 19-291949389/0800 – účet výhradně pro úhradu záloh stravného

Zkontrolujte si prosím, zda své platby hradíte na správné účty pod správnými variabilními symboly. Děkujeme za pochopení.

Akce a divadla

Přehled akcí na první pololetí školního roku.

Informační třídní schůzka

Informační třídní schůzka pro všechny rodiče proběhne ve středu 11. 9. od 17:00 hodin v jednotlivých třídách.

Organizace prvního dne

Od prvního školního dne 2. 9. je provoz MŠ od 7.00 do 17.00, rodiče přivádějí děti do 8.00 hodin. Ve všech třídách budou celý den přítomny obě paní učitelky.

Rodiče odevzdají pí učitelkám řádně vyplněné následující dokumenty:

Děkujeme za spolupráci.

Seznam věcí do MŠ

Seznam věcí, které budou děti potřebovat do mateřské školy.

Provoz mateřské školy

Školní rok 2019/2020 a provoz mateřské školy v tomto roce začíná v pondělí 2. 9. 2019.

Příchod dětí do MŠ je do 8.00 hodin.

VÍTEJTE NA NAŠICH NOVÝCH STRÁNKÁCH

Vítejte na našich nových stránkách. Věřím, že vzhled a fungování stránek pro Vás bude příjemnou změnou a z obsahu zde najdete vše, pro co jste na naše stránky vstoupili. Eva Kollmannová, ředitelka ZŠ a MŠ

Školní rok 2019/2020

Školní rok 2019/2020

Školní rok 2019/2020

Školní rok 2019/2020

Školní rok 2019/2020

Školní rok 2019/2020

Školní rok 2019/2020

Školní rok 2019/2020

VÍTEJTE NA NAŠICH NOVÝCH STRÁNKÁCH

Vítejte na našich nových stránkách. Věřím, že vzhled a fungování stránek pro Vás bude příjemnou změnou a z obsahu zde najdete vše, pro co jste na naše stránky vstoupili. Eva Kollmannová, ředitelka ZŠ a MŠ