Aktuality

Finanční příspěvek na akce školy

Ve školním roce 2019/2020 byla výše příspěvku pro dítě v mateřské škole stanovena na 1000 Kč. Tato částka je určena na úhradu vzdělávacích a kulturních programů, kterých se děti účastní v průběhu školního roku v rámci předškolního vzdělávání, na nákup výtvarných potřeb pro práci v MŠ a na nákup školních triček a dárků pro budoucí školáky. Částku 1000 Kč rodiče uhradí nejpozději do 15. 10. 2019 na účet školy č. 291949389/0800 s variabilním symbolem 2019, do textu uvedou jméno a příjmení dítěte. Děkujeme

Účet školy pro platby

Vážení rodiče, připomínáme, že škola má dva běžné účty:

  • účet č. 291949389/0800 – účet pro úhradu úplat za předškolní a zájmové vzdělávání, příspěvku na akce školy, výletů, učebních pomůcek, …
  • účet č. 19-291949389/0800 – účet výhradně pro úhradu záloh stravného

Zkontrolujte si prosím, zda své platby hradíte na správné účty pod správnými variabilními symboly. Děkujeme za pochopení.

Akce a divadla v MŠ

Přehled akcí na první pololetí školního roku.

Informační třídní schůzka

Informační třídní schůzka pro všechny rodiče proběhne ve středu 11. 9. od 17:00 hodin v jednotlivých třídách.

Organizace prvního dne

Od prvního školního dne 2. 9. je provoz MŠ od 7.00 do 17.00, rodiče přivádějí děti do 8.00 hodin. Ve všech třídách budou celý den přítomny obě paní učitelky.

Rodiče odevzdají pí učitelkám řádně vyplněné následující dokumenty:

Děkujeme za spolupráci.

Seznam věcí do MŠ

Seznam věcí, které budou děti potřebovat do mateřské školy.


Fotogalerie