Aktuality

Akce a divadla v MŠ

V prvním pololetí školního roku 2020/21 nebude mateřská škola pořádat žádné divadla a akce, ve kterých dochází ke zvýšené koncentraci lidí.

Provozní podmínky od 1. 9. 2020

Na základě manuálu MŠMT škola zpracovala Provozní podmínky v mateřské škole Štěrboholy od 1. 9. 2020.

Provoz MŠ

Provoz mateřské školy je od 7.00 do 17.00 hodin.

Doprovázející osoby se v prostorách mateřské školy musí pohybovat s rouškou nebo jiným zakrytím nosu a úst, a to pouze po nezbytně nutnou dobu.

Informační třídní schůzky

Informační třídní schůzka pro všechny rodiče proběhne v pondělí 7. 9. od 17:00 hodin v jednotlivých třídách. Na schůzku přijďte prosím bez dětí, děkujeme za pochopení.

Organizace prvního dne

Od prvního školního dne 1. 9. 2020 je provoz MŠ od 7.00 do 17.00, rodiče přivádějí děti do 8.00 hodin. Ve všech třídách budou dopoledne přítomny obě paní učitelky. První den nástupu dítěte do MŠ rodiče odevzdají řádně vyplněné dokumenty:

Děkujeme za spolupráci.

Změna kontaktů

Vážení rodiče,

dochází ke změně kontaktů v mateřské škole. Emailové adresy jsou nazevtridy@mssterboholy.cz (nikoliv zssterboholy.cz jako dříve). Telefonní pevné linky ve třídách jsou zrušeny, zůstávají pouze mobilní telefony. Přehled všech kontaktů najdete zde.


Fotogalerie