Zápis do 1. ročníku

Zápis

termín: 19. 4. 2017

čas: 14,00h - 17,00h

místo: učebna 1.B (vchod č. 3)


Dle zákona 561/2004Sb., §36, odst. 3 zapisujeme děti narozené od 01. 09. 2010 do 31. 08. 2011. K zápisu se dostaví i děti, které měly odklad školní docházky a u zápisu v naší škole byly v loňském roce. 


VÝSLEDKY ZÁPISU 

Rodiče přijatých žáků prosím o potvrzení nástupu dítěte do ZŠ Štěrboholy na adrese kollmannova@zssterboholy.cz v co nejbližším možném termínu. Děkuji za pochopení.


K zápisu potřebujete:

- Občanský průkaz zákonného zástupce (cizinci pas a povolení k pobytu)

- Rodný list dítěte

- Žádost o přijetí do 1. ročníku

- Zápisní list


Rodiče, kteří budou žádat o odklad školní docházky, při zápisu doloží:

- Žádost o odklad školní docházky

- Doporučení školského poradenského zařízení 

- Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa 

 

Kritéria pro přijetí a postup přijímání k základnímu vzdělávání


Den otevřených dveří:

Dveře do ZŠ Štěrboholy Vám budou otevřeny kdykoli po objednání (telefonicky či emailem).

tel.: 272 655 335

email: kollmannova@zssterboholy.cz