Školní družina

Kontakt

telefon: 272 655 233

Provoz školní družiny

Ranní ŠD: 7.00 – 7. 30h
Odpolední ŠD: 11.40 – 17.30h

Vyzvedávání žáků se řídí údaji na zápisových lístcích pro konkrétní školní rok. Vyzvedávání žáků je omezeno pouze v době od 14,00 do 15,00 hodin.

Rozpis žáků 3. a 4. ročníku do oddělení ŠD ve škol. roce 2017/2018

Vychovatelky ŠD

Vedoucí vychovatelka Lenka Kuchinková


1. oddělení (I.A + 3/1) Lenka Kuchinková


2. oddělení (I.B + 3/2) Jana Kovaříková


3. oddělení (II.A + 3/3) Erika Albrechtová


4. oddělení (II.B + 3/4) Mgr. Eva Stará

 

Důležité informace

Odchod žáka ze ŠD se řídí stanovenou dobou na jeho zápisním lístku, který je vyplněn zákonným zástupcem dítěte.
Jednotlivé změny v odchodu žáka ze ŠD (či jeho odhlášení) jsou možné výhradně na základě prohlášení podle předepsaného formuláře nebo plné moci.
Z důvodu bezpečnosti nebude žák uvolněn ze ŠD na základě telefonátu.

Úplata na zájmové vzdělávání (ŠD)

Rodiče jsou povinni hradit úplatu na zájmové vzdělávání.
Úplata činí 300,-Kč měsíčně. 
Více informací zde.

Stravování

Vzhledem k omezené kapacitě školní jídelny se jednotlivá oddělení školní družiny stravují podle časového rozvržení.