Archiv

Školní roky


Školní rok 2017/2018

19. 10. 2017
I v letošním školním roce se naši žáci mohou těšit na oblíbená Centra. 
Ta PODZIMNÍ se uskuteční již ve středu 25. 10. 3. a 4. vyučovací hodinu. Tak nezapomeňte na pomůcky!
Vyučování všech ročníků bude ukončeno v 11,40 hodin
Pondělí 23. 10. - DOPRAVNÍ VÝCHOVA pro žáky 4. ročníku v ZŠ Veronské náměstí
Čas: 8,30 - 10,10h
Sraz: 7,40h v šatně
S sebou: pomůcky na Př., sportovní oblečení, sportovní obuv s pevnou patou a špičkou, helma, přezůvky, pití, svačina, penál, blok, opencard nebo 2 lístky na MHD 
13. 10. 2017
Pátek 20. 10. -  DOPRAVNÍ VÝCHOVA pro žáky 5. ročníku v ZŠ Veronské náměstí
Čas: 10,30 - 12,10h
Návrat: do 13,00h
S sebou: pomůcky na ČJ + M, sportovní oblečení, sportovní obuv s pevnou patou a špičkou, helma, přezůvky, pití, svačina, penál, blok, opencard nebo 2 lístky na MHD 
12. 10. 2017
V pondělí 6. 11. se uskuteční VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY - volba člena za zákonné zástupce. 
12. 10. 2017
Ve středu 18. 10. v 8,00h zahájí žáci 5. ročníku letošní ročník projektu UKAŽ A VYPRÁVĚJ. Všichni rodiče, příbuzní a známí jsou co nejsrdečněji zváni.
5. 10. 2017
Ve středu a ve čtvrtek navštíví naši školu Mobilní planetárium.

Program:

Středa  11. 10. Astronomie pro děti – 1. a 2. ročníky

Čtvrtek 12. 10. Neuvěřitelný vesmír – 3. - 5. ročník

3. 10. 2017
V úterý 10.10. cca od 10,00h - FOTOGRAF VE ŠKOLE (focení jednotlivců)
3. 10. 2017
9. 10. - 18. 10. - SBĚROVÁ SOUTĚŽ (ŠD)
Zvážené balíčky starého papíru můžete odkládat do kontejneru, který bude přistaven 
u školního hřiště. Odevzdané kilogramy hlaste pí vychovatelkám.
2. 10. 2017
SEZNAM KROUŽKŮ - 1. pololetí 2017/2018

Agentura Kroužky - info
27. 9. 2017
V úterý 3.10. navštíví žáci 3. ročníku MĚSTSKOU KNIHOVNU v Hostivaři.
S sebou: penál, ŽK, úkolníček, přezůvky, svačinu, Lítačku nebo 2 jízdenky na MHD
26. 9. 2017
Pondělí 2. 10. od 14,00  do 16,00h - KONZULTAČNÍ HODINY dle objednání u jednotlivých učitelů
24. 9. 2017
Pátek 29. 9. - ŘEDITELSKÉ VOLNO
21. 9. 2017
TŘÍDNÍ SCHŮZKY se uskuteční v pondělí 25. 9. v 16,30 hodin. Nejedná se o tradiční konzultační hodiny, ale o informativní schůzky všech rodičů v jednotlivých třídách.
15. 9. 2017
Kudy jít, kde zvonit - aktualizace
Připomínáme, že není možné vyzvedávat děti ze školní družiny mezi 14.00 a 15.00 hodinou.
15. 9. 2017
Od pondělí 18. 9. dochází ke změně v organizaci ŠD (4. ročník)
a ke změně v rozpisu obědů.
6. 9. 2017
Ve dnech 11. - 15. 9. pořádá školní družina tradiční rodinnou soutěž ZŠ Štěrboholy Hoď si svůj koš.
4. 9. 2017
Organizace čtvrtého a pátého dne – čtvrtek 7. 9. a pátek 8. 9

Vyučování:
Čtvrtek 7. 9. Všechny třídy se učí dle rozvrhu hodin

Pátek 8. 9. Všechny třídy se učí dle rozvrhu hodin
1.B - vyučování bude ukončeno 4. vyuč.hodinu

Školní družina:
Provoz ranní školní družiny bude standardně od 7,00 do 7,45 hodin. Odpolední družina začíná ihned po skončení vyučování a končí v 17,30 hodin.

Školní jídelna:
Obědy budou vydávány od 11,40h dle rozpisu obědů.
1. 9. 2017
Organizace třetího školního dne - středa 6. 9. 

 

Vyučování

1.A + 1.B tři vyučovací hodiny, tzn. do 10,45h

2. – 5. ročník  čtyři vyučovací hodiny, tzn. do 11,40h

 

Rozvrh hodin je pro tento den upraven dle potřeb třídních učitelů, žáci zůstávají v kmenových třídách.

 

Žáci si s sebou přinesou (1. – 5. ročník)

pomůcky dle pokynů třídních učitelek (obdrží v pondělí 5. 9.)

 

Školní družina:

Provoz ranní školní družiny bude standardně od 7,00 do 7,45 hodin. Odpolední družina začíná ihned po skončení vyučování a končí v 17,30 hodin.

 

Školní jídelna:

Obědy budou vydávány od 11,00h dle rozpisu obědů.

1. 9. 2017

Organizace druhého školního dne - úterý 5. 9. 2017

 

Vyučování

I. A + I. B              dvě vyučovací hodiny, tzn. do 9,40h

2. – 5. ročník      čtyři vyučovací hodiny, tzn. do 11,40h

 

V rámci tohoto dne se zúčastníme posezení u poháru, na který pozval všechny žáky ZŠ Štěrboholy pan starosta František Ševít.

Rozpis pohár: 8.30h – I. A + I. B 

9.10h – II.A + II.B + 3. ročník

10.00h - 4. + 5. ročník

 

Žáci si s sebou přinesou:

pomůcky dle pokynů třídních učitelek (obdrží v pondělí 4. 9.)

 

Školní družina:

Provoz ranní školní družiny bude standardně od 7,00 do 7,40 hodin. Odpolední družina začíná ihned po skončení vyučování a končí v 17,30 hodin. Školní družinu mohou navštěvovat pouze přihlášení žáci (řádně vyplněná a odevzdaná přihláška pro školní rok 2017/2018).

 

Školní jídelna:

Obědy budou vydávány od 11,00h dle rozpisu obědů.

1. 9. 2017
Organizace prvního školního dne – pondělí  4. 9. 2017

1.ročník:
Naši prvňáčci se i se svými rodiči shromáždí v 8,15h na školním hřišti (u cedulek s označením dané třídy), kde už na ně budou čekat paní učitelky, které je za přítomnosti paní ředitelky, pana starosty a dalších hostů slavnostně přivítají. Poté si paní učitelky odvedou novopečené školáky do tříd a rodičům je předají cca v 9,30h. Rodičům prvňáčků zkrátí chvíle čekání paní vychovatelky, které je mezitím poinformují o chodu školní družiny a převezmou od nich vyplněné formuláře – Zápisový lístek do ŠD, Přihláška ke stravování, Plná moc k odvádění žáků. Prvňáčci si s sebou přinesou aktovky, které se jim ještě ten den zaplní spoustou školních potřeb.

!!! Mokrá varianta (pro případ, že by se na nás sluníčko nesmálo)
V případě deště půjdou prvňáčci i se svým doprovodem přímo do svých tříd (Vchod č. 1 – Hlavní vchod).

2. + 3. ročník:
Jedna vyučovací hodina (8.00 – 8.45h)
Žáci odevzdají třídní učitelce:
Vyplněný zápisový lístek do ŠD (v případě zájmu o ŠD)
Potvrzení od rodičů - v případě, že žák má odejít  ze školy sám v 8.45
Žáci II.A a II.B budou tento den odcházet vchodem č. 3

Školní družina
Provoz ranní školní družiny bude standardně od 7,00 do 7,40 hodin. Odpolední družina začíná ihned po skončení 1. vyučovací hodiny, tzn. v 8,45 a končí v 17,30 hodin. Upozorňujeme, že žáky není možné vyzvedávat mezi 14.00 a 15.00 hodinou.

4. – 5. ročník:
Jedna vyučovací hodina (8.00 – 8.45h) 
Žáci, kteří mají přihlášený oběd, budou vyzvednuti v 10.55 u vchodu č. 4
Žáci odevzdají třídní učitelce:
Potvrzení od rodičů, že žák může opustit školu sám, bez doprovodu rodičů
Žáci 4. a 5. ročníku budou tento den odcházet vchodem č. 4

Školní družina
Školní družina bude v tomto roce přednostně pro žáky 1. – 3. ročníku. Během prvních dvou týdnů budou rodiče žáků 4. ročníku informováni o případných volných místech.

ŠKOLNÍ JÍDELNA
Obědy budou přihlášeným žákům vydávány v tento den od 11.00h.
Upozorňujeme na změnu v odhlašování obědů. Obědy se odhlašují do 12.30h předchozího pracovního dne emailem carova@zssterboholy.cz  nebo telefonicky 272 702 408.

1. 9. 2017
Seznam žáků I.A a I.B
22. 8. 2017
Informace pro rodiče budoucích prvňáčků