Aktuálně

24. 9. 2018
TŘÍDNÍ SCHŮZKY se uskuteční v pondělí 24. 9. v 16.30 hodin. Nejedná se o tradiční konzultační hodiny, ale o informativní schůzky v jednotlivých třídách.
17. 9. 2018
Ve dnech 17. - 21. 9. pořádá školní družina tradiční rodinnou soutěž ZŠ Štěrboholy Hoď si svůj koš.
13. 9. 2018
Vážení rodiče,
z důvodu nepřehlednosti dopravní situace před základní školou doporučuje Městská policie, abyste v čase od 7.30 do 8.00 hodin parkovali v ulici U Školy. Jedná se o bezpečnost Vašich dětí. Děkujeme za pochopení.
4. 9. 2018
Kde a kdy zvonit  2018/2019
3. 9. 2018
Organizace čtvrtého a pátého školního dne – čtvrtek 6. 9. a pátek 7. 9. 

Vyučování

Čtvrtek 6. 9. Všechny třídy se učí dle rozvrhu hodin
I.A + I.B vyučování bude ukončeno po 4. vyuč.hodině, tzn. v 11.40h
Pátek 7. 9. Všechny třídy se učí dle rozvrhu hodin.

Školní družina
Provoz ranní školní družiny bude standardně od 7.00 do 7.45 hodin. Odpolední družina začíná ihned po skončení vyučování a končí v 17.30 hodin.

Školní jídelna
Obědy budou vydávány od 11.40h dle rozpisu obědů.
3. 9. 2018
Organizace třetího školního dne - středa 5. 9. 2018

Vyučování
I.A + I.B tři vyučovací hodiny, tzn. do 10.45h
2. – 5. ročník čtyři vyučovací hodiny, tzn. do 11.40h

Rozvrh hodin je pro tento den upraven dle potřeb třídních učitelů, žáci zůstávají v kmenových třídách.

Žáci si s sebou přinesou:
pomůcky dle pokynů třídních učitelek 

Školní družina
Provoz ranní školní družiny bude standardně od 7.00 do 7.45 hodin. Odpolední družina začíná ihned po skončení vyučování a končí v 17.30 hodin.
 
Školní jídelna
Obědy budou vydávány od 11.00h dle rozpisu obědů.
3. 9. 2018
Organizace druhého školního dne - úterý 4. 9. 2018

Vyučování
I. A + I. B              dvě vyučovací hodiny, tzn. do 9.40h
2. – 5. ročník      čtyři vyučovací hodiny, tzn. do 11.40h

Žáci si s sebou přinesou:
I.A + I.B penál, Matematika, Živá abeceda, přezuvky, svačinka
2. – 5. ročník pomůcky dle pokynů třídních učitelek (obdrželi v pondělí 3. 9.)

Školní družina
Provoz ranní školní družiny bude standardně od 7.00 do 7.40 hodin. Odpolední družina začíná ihned po skončení vyučování a končí v 17.30 hodin. Školní družinu mohou navštěvovat pouze přihlášení žáci (Řádně vyplněný a odevzdaný Zápisový lístek pro školní rok 2018/2019).

Školní jídelna
Obědy budou vydávány od 11.00h dle rozpisu obědů.
30. 8. 2018
Školní družina
Z provozních důvodů bude v pondělí 3.9. omezena kapacita školní družiny.
Prosíme rodiče dětí přihlášených do školní družiny o zvážení, zda by jejich děti mohly v tento den odejít po vyučování (případně po obědě domů). Pokud ano, prosíme o vyplnění tiskopisu „Odchází sám" a jeho předání třídní učitelce. Děkujeme za pochopení.
30. 8. 2018
Organizace prvního školního dne - pondělí 3. 9. 2018

1. ročník

Naši prvňáčci se i se svými rodiči shromáždí v 8.15h na školním hřišti, kde už na ně budou čekat paní učitelky, které je za přítomnosti paní ředitelky a zástupců MČ Praha - Štěrboholy slavnostně přivítají. Poté si paní učitelky odvedou novopečené školáky do tříd a rodičům je předají cca v 9.15h. Rodičům prvňáčků zkrátí chvíle čekání paní vychovatelka, která je mezitím poinformuje o chodu školní družiny a převezme od nich vyplněné formuláře:

Prvňáčci si s sebou přinesou aktovky, které se jim ještě ten den zaplní spoustou školních potřeb.

 

!!! Mokrá varianta (pro případ, že by se na nás sluníčko nesmálo)

V případě deště půjdou prvňáčci i se svým doprovodem přímo do svých tříd.


2. - 4. ročník

Jedna vyučovací hodina (8.00 – 8.45h)

Žáci odevzdají třídní učitelce: 


5. ročník
Jedna vyučovací hodina (8.00 – 8.45h) 

Žáci odevzdají třídní učitelce: 


Školní družina 
Provoz školní družiny bude omezen, v tento den ještě nebudou v provozu třídy ŠD v suterénu školy. Pro vyzvedávání žáků zvoňte na 1. oddělení ŠD.


Školní jídelna
Obědy budou přihlášeným žákům v tento den vydávány od 11.00h.

30. 8. 2018