Zápis do MŠ

Zápis

VÝSLEDKY ZÁPISU 2018


termín: 2. 5. 2018

čas: 13.00h - 17.00h

místo: třída Veverek


K zápisu potřebujete:

  • občanský průkaz zákonného zástupce (cizinci pas + doklad o oprávnění pobytu na území České republiky)
  • rodný list dítěte (cizinci rodný list s úředně ověřeným překladem)
  • řádně vyplněná Žádost o přijetí
  • řádně vyplněný Evidenční list

Kritéria pro přijetí a postup přijímání k předškolnímu vzdělávání

Den otevřených dveří

termín: středa 28. 3. 2018

čas: od 14.00 do 16.00 hodin (vždy pro skupinky, které se

   sejdou v celou hodinu, a to ve 14.00h a 15.00h)

místo: třída Veverek